Παρασκευή, Ιουνίου 13, 2008

Πρωτοβουλία "Αθέμιτες διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου"

Περίπου 20 βουλευτές από όλες τις παρατάξεις υπογράφουν αυτό το κείμενο στο οποίο έχει αναφερθεί και το υπόμνημα Gross και με το οποίο ζητείται η έκδοση μιας Σύστασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση των διακρίσεων.

Doc. 11423

8 Οκτωβρίου 2007

Αθέμιτες διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου

Πρωτοβουλία για Σύσταση 

1. Έχουν περάσει οκτώ χρόνια από την έκθεση της Διάσκεψης σχετικά με τις διακρίσεις εναντίον των Λεσβιών και των Ομοφυλόφιλων στα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης. Στο ενδιάμεσο διάστημα υπάρξαν εξελίξεις, τόσο θετικές όσο και αρνητικές.

2. Θετικές: η θέσπιση των Αρχών της Yogyakarta τον Νοέμβρη του 2006. Οι Αρχές αυτές κωδικοποιούν ένα ευρύ σύνολο ανθρώπινων δικαιωμάτων και προτύπων σχετικά με τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου. Αυτές οι Αρχές επιβεβαιώνουν τις δεσμευτικές διεθνείς νομικές αρχές προς τις οποίες όλα τα κράτη οφείλουν να συμμορφώνονται.

3. Αρνητικές: εχθρότητα κατά των Λεσβιών, των Ομοφυλόφιλων, των Διεμφυλικών και των Ατόμων χωρίς καθορισμένο φύλο παρουσιάζεται με μεγαλύτερη ένταση σε έναν αριθμό κρατών μελών. Το φαινόμενο επιβεβαίωσε περίτρανα ο  Πατριάρχης Αλέξιος ΙΙ, ο οποίος, απαντώντας σε ένα ερώτημα στη Διάσκεψη της 2ης Οκτωβρίου 2007 περιέγραψε την ομοφυλοφιλία ως μια αρρώστια και ανωμαλία που συγκρίνεται με την κλεπτομανία.

4. Γι΄αυτό χρειάζεται η Διάσκεψη να επικαιροποιήσει την προηγούμενη έκθεση, εξετάζοντας τις αθέμιτες διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου και να ετοιμάσει μία Σύσταση. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

To νομοσχέδιο για την ισότητα στον γάμο

 Το νομοσχέδιο προβλέποντας στο άρθρο 3 ότι ο γάμος επιτρέπεται για άτομα διαφορετικού ή ίδιου φύλου, αυτοδικαίως επεκτείνει στα ζευγάρια το...