Κυριακή, Ιουνίου 01, 2008

H απάντηση στον Αντίδικο του Πολίτη

Η εφαρμογή των Αρχών της Yogyakarta σε όλες τις κρατικές πολιτικές - δίνουμε ένα τέλος στις διακρίσεις που βασίζονται στο σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου.Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι εδώ και πολλές δεκαετίες κατοχυρωμένα με διεθνείς συνθήκες και αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο του διεθνούς δικαίου που οφείλουν να τηρούν τα κράτη. Το δίκαιο των ανθρώπινων δικαιωμάτων δεν γνωρίζει διακρίσεις ως προς την απόλαυση αυτών των δικαιωμάτων με κριτήριο τον σεξουαλικό προσανατολισμό. Αντίθετα μάλιστα, απαγορεύει αυτές τις διακρίσεις, ως παράνομη προσβολη.


Το 2006, συναντήθηκαν στην Yogyakarta της Ινδονησίας 29 διακεκριμένοι ειδικοί από διάφορες χώρες και διευκρίνισαν τι ακριβώς σημαίνει “ενιαία εφαρμογή” των δικαιωμάτων, ανεξάρτητα από το σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου που έχει κάθε άτομο. Αποτέλεσμα αυτής της εργασίας ήταν η θέσπιση των Αρχών της Yogyakarta για την εφαρμογή των δικαιωμάτων σχετικά με τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου, ενός κειμένου το οποίο βασίζεται αποκλειστικά στο ισχύον διεθνές δίκαιο των δικαιωμάτων του ανθρώπου και το οποίο καλεί τα κράτη να λάβουν συγκεκριμένα νομοθετικά, διοικητικά και άλλα μέτρα (όπως λ.χ. προγράμματα εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης) προκειμένου να αρθούν οι ανισότητες της κοινης νομοθεσίας και να ενημερωθεί κάθε κρατικό όργανο για τις υποχρεώσεις του για σεβασμό του διαφορετικού σεξουαλικού προσανατολισμού.


Το Μάιο του 2008  ο Ευρωπαίος Επίτροπος των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου απευθύνει σύσταση στα κράτη να ενσωματώσουν τις Αρχές στις πολιτικές τους


Τον ίδιο μήνα, μια ομάδα από bloggers μεταφράζει τις Αρχές στα ελληνικά, προκειμένου να εφαρμοστούν και στην Ελλάδα. To ελληνικό κείμενο θα δοθεί εντός των ημερών στη δημοσιότητα.The Yogyakarta Principles

Οι Αρχές αυτες προβλέπουν μεταξύ άλλων:


 • ότι τα θετικά μέτρα υπέρ των ομάδων διαφορετικού σεξουαλικού προσανατολισμού δεν θεωρούνται μεροληπτικά (Αρχή 2, Δ),


 • την λήψη μέτρων για την κατάργηση της ιδέας της ανωτερότητας ή κατωτερότητας οποιουδήποτε σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου ή έκφρασης  φύλου (Αρχή 2, ΣΤ),


 • την θέσπιση δίκαιης διαδικασίας για αναγνώριση από όλα τα δημόσια έγγραφα του φύλου που το άτομο αποδίδει στον εαυτό του (Αρχή 3, Γ)

 • την κατάργηση της θανατικής ποινής, την απαγόρευση  σύλληψης και άσκησης της ποινικής δίωξης και καταδίκης για λόγους που αφορούν  τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλο (Αρχές 4,6,7,8)

 •   την αναγνώριση δικαιώματος συζυγικών επισκέψεων, ιατρικής φροντίδας και προστασίας ευάλωτων φυλακισθέντων χωρίς διάκριση λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού (Αρχή 9),

 • την με λήψη κάθε διοικητικού μέτρου εξασφάλιση του δικαιώματος της δημοσιας συνάθροισης (Αρχή 20),

 • την απαγόρευση επίκλησης θρησκευτικών πεποιθήσεων, εκ μέρους της Πολιτείας,  για τη δικαιολόγηση μέτρων που αρνούνται την ίση προστασία από τον νόμο ή επιβάλλουν διακρίσεις με βάση τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου (Αρχη 21)

 •   την αναγνώριση του δικαιώματος ίδρυσης οικογένειας, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας για υιοθεσία καθώς και για ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, την αναγνώριση της ύπαρξης διαφορετικών μορφών οικογένειας, της αναγνώρισης ότι ο σεξουαλικός προσανατολισμός δεν κρίνεται ασυμβίβαστος με το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού (Αρχή 24)
  Η σύσταση του  Ευρωπαίου Επίτροπου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου αναφέρει: 


  Συνιστώ σε όλες τις κυβερνήσεις των κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης να μελετήσουν το κείμενο και να εφαρμόσουν τις Αρχές  με συγκεκριμένες ενέργειες. Μερικά κράτη μέλη έχουν πράγματι ενσωματώσει κι όλας τις αρχές ως αναπόσπαστο μέρος της πολιτικής τους στον τομέα των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Όσον αφορά εμένα, τηρώ πλήρως τις Αρχές.”


  Η Ελλάδα οφείλει να συμμορφωθεί προς τις παραπάνω υποδείξεις της διεθνούς κοινότητας:


  (α) καταργώντας κάθε αντίθετη διάταξη νόμου,


  (β) εισάγοντας νομοθεσία που εξαλείφει τις διακρίσεις, εισάγοντας λ.χ. την εφαρμογή του συμφώνου συμβίωσης, του θεσμού του πολιτικού γάμου, της δυνατότητας για υιοθέτηση και ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και για τα ομόφυλα ζευγάρια, 


  (γ) λαμβάνοντας θετικά μέτρα, λ.χ. με τη  δημοτική συνδρομή σε  εκδηλώσεις, όπως το Athens Pride


  (δ) παρέχοντας άσυλο σε κάθε  πρόσφυγα του οποίο η ζωή ή η ελευθερια απειλείται λόγω του σεξουαλικού του προσανατολισμού ή της ταυτότητας φύλου


  (δ) ενημερώνοντας την κοινή γνώμη και επιμορφώνοντας τους δημόσιους υπαλλήλους και λειτουργούς, ακόμα και τους δικαστικούς λειτουργούς και τους εισαγγελείς,  ότι τα ατομικά δικαιώματα ισχύουν για όλους και ότι δεν υφίσταται υπεροχή του ενός σεξουαλικού προσανατολισμού έναντι άλλου


  Ιδιαίτερα χρήσιμο θα ήταν ένα σεμινάριο σχεδιασμένο ειδικά για τις ανάγκες του υπουργού Δικαιοσύνης καθώς και του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, οι οποίοι παρουσιάζουν και τα σοβαρότερα κενά στο συνταγματικό δίκαιο, αναπτύσσοντας δράσεις  πο θα μπορούσαν να αποδοθουν σε μια υποτιθεμενη "αρχή" με τον τίτλο του Αντίδικου του Πολίτη


  - νομιμοποιήση καμερών,

  - δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων ποινικώς διωκόμενων,

  - περιφρόνηση ανεξάρτητων αρχών, 

  - διωγμός συνδικαλιστή εισαγγελέα, 

  - νομοθεσία που προωθεί τη διακριτική μεταχείριση (σύμφωνο συμβίωσης) και 

  - εκφοβισμός λειτουργών που εφαρμόζουν ενιαία τα ατομικά δικαιώματα.


  Αποτέλεσμα: η παραβίαση των διεθνών δεσμεύσεων της χώρας, η παρεμπόδιση στην ενάσκηση των ατομικών δικαιωμάτων στην Ελλάδα. 


  Αυτή η βαρβαρότητα πρέπει να τελειώσει και όλοι οι αρμόδιοι φορείς, αλλά και οι πολίτες ατομικά οφείλουν να αναλαβουν τις ευθύνες τους, τουλάχιστον για να στηλιτευτούν αυτά τα φαινόμενα. Οι Αρχές της Yogyakarta δίνουν μια ευκαιρία να αρθούν θεμελιώδεις αποκλίσεις από το δίκαιο των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Ο Αντίδικος του Πολίτη πρέπει να κληθεί σε δημόσια λογοδοσία για την καταπάτηση των δικαιωμάτων. 


  Οι δημοκρατικοί πολίτες συσπειρώνονται γύρω από το κείμενο των Αρχών της Yogyakarta και απαιτούν την εφαρμογή του σε όλες τις κρατικές πολιτικές, τη νομοθεσία και τον ιδιωτικό τομέα.


  Η  Ελλάδα  σέβεται όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα. 


  Καιρός είναι να σεβαστεί και τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων  Για την υποστήριξη της εφαρμογής των Αρχών της Yogyakarta θα χρησμοποιηθούν εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης και θα οργανωθούν σχετικές ομάδες σε πλατφόρμες όπως το facebook.com κ.α.
4 σχόλια:

abravanel είπε...

Αυτή η βαρβαρότητα πρέπει να τελειώσει και όλοι οι αρμόδιοι φορείς, αλλά και οι πολίτες ατομικά οφείλουν να αναλαβουν τις ευθύνες τους, τουλάχιστον για να στηλιτευτούν αυτά τα φαινόμενα.
Είδαμε και στο παρελθόν τα "δημοκρατικά" αντανακλαστικά των φορέων, (βλέπε Δίκη Πλεύρη).

Προσυπογράφω βέβαια αλλα...

stassa είπε...

"Για την υποστήριξη της εφαρμογής των Αρχών της Yogyakarta θα χρησμοποιηθούν εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης και θα οργανωθούν σχετικές ομάδες σε πλατφόρμες όπως το facebook.com κ.α."

Έχουμε ήδη αρχίσει να ψηφίζουμε δικτυακά, έτσι; Άντε, σιγά σιγά να προχωρήσουμε σε μια καινούργια μορφή αυτοδιοίκησης.

... ξέρω, βιάζομαι :)

e-Lawyer είπε...

Δεν είναι ψηφοφορία, αλλά ενημέρωση και ευαισθητοποίηση που περνάει σε πιο διαδραστικό πεδίο. Άλλωστε τα ζητήματα των ατομικών δικαιωμάτων δεν αποτελούν αντικείμενο δημοψηφίσματος, γιατι δεν συνδέονται με την αρχή της πλειοψηφίας, αλλά με την αρχή του κράτους δικαίου.

stassa είπε...

Για να είμαι ειλικρινής, το σχόλιό μου ήταν τελείως άκυρο. Είχα κάτι τελείως διαφορετικό στο μυαλό μου... σορρυ :(

To νομοσχέδιο για την ισότητα στον γάμο

 Το νομοσχέδιο προβλέποντας στο άρθρο 3 ότι ο γάμος επιτρέπεται για άτομα διαφορετικού ή ίδιου φύλου, αυτοδικαίως επεκτείνει στα ζευγάρια το...