Τρίτη, Σεπτεμβρίου 02, 2008

Συνήγορος του Καταναλωτή: Δημοσίευση σύστασης σε εταιρία αδυνατίσματος για μη επιστροφή αμοιβών


Ο Συνήγορος του Καταναλωτή έχει αντιμετωπίσει αρκετές φορές καταγγελίες καταναλωτών για την μη επιστροφή χρημάτων που έχουν καταβάλει σε εταιρίες, χωρίς όμως να τους παρασχέθηκαν οι αντίστοιχες υπηρεσίες.
Λειτουργώντας ως διαμεσολαβητής για την εξώδικη επίλυση της διαφοράς, ο Συνήγορος επιχειρεί κάθε ενέργεια που είναι απαραίτητη προκειμένου τα μέρη να συμμορφωθούν προς τις υποχρεώσεις τους. Εάν τελικά δεν το επιτύχει με τα νομικά επιχειρήματα που χρησιμοποιεί, δίνει τη σύσταση στη δημοσιότητα.
Έτσι έγινε και με τη Σύστασή του,  για επιστροφή καταβληθέντων ποσών σε καταναλώτρια που είχε συμβληθεί με εταιρίες αδυνατίσματος. Ο Συνήγορος ζήτησε την επιστροφή ποσού 36.703 ευρώ, προειδοποιώντας ότι εφόσον οι εταιρίες δεν συμμορφωθούν προς τη σύσταση, θα την δημοσιοποιήσει και θα κοινοποιήσει τα σχετικά στοιχεία στα αρμόδια όργανα για επιβολή κυρώσεων. Η δημοσιοποίηση ανάγεται λοιπόν σε μια ιδιότυπη "πολιτικής" φύσεως οιονεί κύρωση, προκειμένου να πειστούν οι υπόχρεοι να ανταποκριθούν στις νόμιμες υποχρεώσεις τους. 
Το σύστημα αυτό ακολουθεί και ο Συνήγορος του Πολίτη, μνημονεύοντας και τις περιπτώσεις της ανταπόκρισης από τους εγκαλούμενους, δημοσιοποιώντας και το σχετικό follow up όταν υπάρχει εξώδικη διευθέτηση.
Ο Συνήγορος του Καταναλωτή αποτελεί ένα σημαντικό θεσμό για την αποφόρτιση των δικαστηρίων από καταναλωτικές διαφορές καθώς η επίλυση τους με τον τρόπο της διαμεσολάβησης είναι σαφώς ταχύτερη και ορισμένες φορές αποτελεσματικότερη. Ωστόσο, ο Συνήγορος δεν επιδικάζει αποζημιώσεις - αυτή είναι μια σαφής διαφορά από την δικαστική επίλυση. Κατά τη γνώμη μου σε ορισμένες περιπτώσεις θα μπορούσε να εξετάζει και το ενδεχόμενο της εξώδικης καταβολής αποζημίωσης. Άλλωστε κι αυτό εντάσσεται στα πλαίσια του διακανονισμού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Συνεχίζεται ο παραλογισμός από Ειρηνοδίκες σε θέματα ταυτότητας φύλου

  Ενώ έχουμε καταγγείλει πολλαπλά το φαινόμενο οι Ειρηνοδίκες να απορρίπτουν αιτήματα νομικής αναγνώρισης ταυτότητας φύλου ως προς το επώνυμ...