Δευτέρα, Σεπτεμβρίου 08, 2008

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: H συζήτηση στην Επιτροπή Ελευθεριών για την Οδηγία e-privacy

Στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Ελευθεριών της Ευρωβουλής συζητήθηκαν οι προτεινόμενες αναθεωρήσεις σχετικά με την Οδηγία 2002/58, για την προστασία της ιδιωτικότητας στο διαδίκτυο.

Η διαδικασία αναθεώρησης της οδηγίας ξεκίνησε από μία πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την οποία αξιολόγησε σε γνωμοδότησή του ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων, κ. Peter Hustinx.

Στη συνέχεια διατυπώθηκε σχετική έκθεση από την αρμόδια επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς (η Οδηγία αποτελεί κοινοτική παρέμβαση για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σε επίπεδο κοινής αγοράς, άρθρο 95 ΣυνθΕΚ) την οποία επίσης σχολίασε ο ΕΠΠΔ και απαιτείται σχετική γνώμη από την Επιτροπή Ελευθεριών.

Στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Ελευθεριών, παρέστη ο κ. Hustinx, προκειμένου να συζητηθούν οι ενστάσεις του σε σχέση με τις προετοιμαζόμενες τροποποιήσεις. Εισηγητής της γνωμοδότησης της Επιτροπής Ελευθεριών είναι ο κ. Alexander Alvaro, γερμανός ευρωβουλευτής της Ομάδας των Φιλελευθέρων, ο οποίος ήταν εισηγητής και το 2005, κατά την προετοιμασία της Οδηγίας 2006/24 (για την διατήρηση των προσωπικών δεδομένων για σκοπούς καταπολέμσης του εγκλήματος), θέμα με το οποίο το e-lawyer είχε ασχοληθεί ιδιαίτερα εκείνη την εποχή (βλ. εδώ).

Τα μείζονα ζητήματα ήταν: 

- Πρέπει οι IP να θεωρηθούν "προσωπικά δεδομένα", ώστε να καταλαμβάνονται από τις προστατευτικές διατάξεις της Οδηγίας 2002/58; Η προτεινόμενη διατύπωση απαντούσε θετικά, μόνο όμως στις περιπτώσεις από τις οποίες είναι εφικτή η άμεση ταυτοποίηση του φυσικού προσώπου στο οποίο αναφέρεται η πληροφορία. Αυτό θα είχε όμως ως αποτέλεσμα να μην θεωρούνται προσωπικά δεδομένα οι IP από τις οποίες έμμεσα θα μπορούσε να ταυτοποιηθεί ένα φυσικό πρόσωπο. Ας σημειώσω ότι ο ορισμός των "δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα" κατά την γενική Οδηγία 95/46, αφορά "κάθε πληροφορία η οποία αναφέρεται σε φυσικό πρόσωπο, το οποίο μπορεί να ταυτοποιηθεί άμεσα ή έμμεσα".

Από συζητήσεις με ορισμένους bloggers, προέκυψε ένα ακόμη ζήτημα: μήπως η αναγνώριση των ΙΡ ως "προσωπικών δεδομένων" οδηγήσει ένα αμάχητο τεκμήριο για την απόλυτη ταυτοποίηση του χρήστη, το οποίο όμως θα συνέχεε τον συνδρομητή με τον πραγματικό χρήστη και θα δημιουργούσε ενδεχομένως καφκικές καταστάσεις, αν λ.χ. κάποιος συνδρομητής έχει ξεκλείδωτο ένα rooter και χρησιμοποιείται από μη ταυτοποιημένους χρήστες για παράνομους σκοπούς. Φυσικά αυτό το "αμάχητο τεκμήριο" δεν είναι δυνατόν να πηγάζει από μια προστατευτική υπέρ του ατόμου νομοθεσία, αλλά σε κάθε περίπτωση, μία σαφής διευκρίνιση περί του αντιθέτου θα ήταν οπωσδήποτε περισσότερο από χρήσιμη, για σκοπούς ασφάλειας δικαίου.

- Πρέπει να μπει ερμηνευτική διάταξη στο Προοίμιο της Οδηγίας ότι αυτή δεν εμποδίζει την επεξεργασία δεδομένων για το σκοπό καταστολής των αδικημάτων κατά της διανοητικής ιδιοκτησίας; Η προτεινόμενη διατύπωση υποτίθεται ότι αναπαρήγαγε την πρόσφατη νομολογία του ΔΕΚ στην γνωστή υπόθεση Promusicae.

-  Οι ISP υποχρεούνται να κοινοποιούν στην ανεξάρτητη αρχή κάθε security breach που διαπιστώνουν ή μόνο τις σοβαρές περιπτώσεις που μπορεί να έχουν επιπτώσεις στον συνδρομητή;

Τα τρία αυτά βασικά ερωτήματα απασχόλησαν σήμερα τη συζήτηση στην Ευρωβουλή, σε επίπεδο όπως είπαμε, γνώμης της Επιτροπής Ελευθεριών. Από την παρακολούθηση της συζήτησης κατάλαβα ότι:

-  Υπήρξε συμφωνία στο να μην αναφερθεί καθόλου αν οι IP είναι ή δεν είναι "προσωπικά δεδομένα", ώστε το θέμα να κρίνεται κάθε φορά με βάση τον γενικό ορισμό των προσωπικών δεδομένων που περιέχεται στην Οδηγία 95/46

- Επισημάνθηκε ότι στο πλαίσιο της παρούσας αναθεώρησης δεν πρέπει να προστεθεί διάταξη (έστω στο Προοίμιο) σχετικά με ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

- Υποστηρίχθηκε ότι θα πρέπει να κοινοποιείται κάθε παράβαση απορρήτου, ώστε να αποφασίζει η ανεξάρτητη αρχή για τη σοβαρότητά της ή όχι.

Μετά την συνεδρίαση, ο κ. Λαμπρινίδης, αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ελευθεριών, φιλοξένησε τον κ. Hustinx σε ομιλία που έδωσε σε έλληνες bloggers και απάντησε σε ερωτήσεις που του θέσαμε, στο χώρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Σε αυτό το πλαίσιο ανέφερα την θέσπιση του νέου ελληνικού νόμου για την υποχρέωση κοινοποίησης των παραβάσεων του απορρήτου, ο οποίος προβλέπει και τον θεσμό του υπεύθυνου προστασίας του απορρήτου. Υποστήριξα, όπως και στο position paper που έχω δημοσιεύσει, ότι αυτό θα έπρεπε να καταστεί κοινοτική ρύθμιση, με εισαγωγή του θεσμού του privacy officer, ο οποίος ήδη υπάρχει ως προαιρετική δυνατότητα στο πλαίσιο της Οδηγίας 95/46 και υποχρεωτική διάταξη για τα θεσμικά όργανα της Κοινότητας. Ο κ. Hustinx εξήρε το ρόλο των privacy officers, με τους οποίους εξάλλου συνεργάζεται και σε θεσμικό επίπεδο, σημειώνοντας και ότι σε αυτή τη φάση της νομοθετικής διαδικασίας θα δημιουργούσε επιπλοκή το να προστεθεί και αυτή η θεσμική προσαργμογή της Οδηγίας 2002/58.  Η θέση του στη συγκεκριμένη περίπτωση υπαγορεύεται περισσότερο από πολιτικό πραγματισμό, ενώ σε διαφορετική περίπτωση, όπως λ.χ. στην Απόφαση - Πλαίσιο για την επεξεργασία δεδομένων στο πλαίσιο της αστυνομικής συνεργασίας των κρατών, είναι βέβαιο ότι θα επέμενε, καθώς ο ίδιος είχε προτείνει την εισαγωγή των data protection officers στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές. 

Ωστόσο, αναμένεται η έκδοση της γνώμης της Επιτροπής Ελευθεριών και στη συνέχεια η απόφαση του Κοινοβουλίου, καθώς και η Κοινή Θέση του Συμβουλίου της ΕΕ, για την αναθεώρηση της Οδηγίας. Υπάρχει δηλαδή ακόμη αρκετός δρόμος, με ζητήματα που καλούν για πολιτικό συμβιβασμό ανάμεσα σε θεσμικούς φορείς, μέχρι να καταλήξει η διαδικασία στην θέσπιση νέου νομοθετήματος.

Τα παραπανω, καθώς και η συστηματική αρθρογραφία e-lawyer για τα προσωπικά δεδομένα, αποτελούν την απάντησή μου στις κατηγορίες που εκτοξεύονται από διάφορες πλευρές ότι οι bloggers που βρίσκονται στις Βρυξέλλες είναι "άσχετοι με το θέμα", "κομματικοί", "κρατικοδίαιτοι" κλπ. Να σημειώσω επίσης οτι, αν είχε γίνει στοιχειώδης έρευνα, θα είχε ήδη δημοσιοποιηθεί απο τους "κατηγορούντες" bloggers, ότι κάθε ευρωβουλευτής έχει δικαίωμα να κάλεσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 1.000 άτομα, με καλυμμένα τα έξοδα μετάβασης και διαμονής από την κοινοτική επιχορήγηση της κοινοβουλευτικής του Ομάδας, με πλήρη ελευθερία επιλογής προσώπων. Ορισμένοι ευρωβουλευτές διαθέτουν αυτό το δικαίωμα προκειμένου να ευχαριστήσουν άτομα από τις εκλογικές περιφέρειες που εποφθαλμιούν. Άλλοι πάλι, όχι. Επίσης, ορισμένοι bloggers ασχολούνται με τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ψηφιακές ελευθερίες και άλλοι όχι. Μιλάμε, λοιπόν, για δικαιώματα και καθένας κρίνεται για το πως τα διαθέτει και τα ασκεί, ενώ το κύρος της εκάστοτε κριτικής απορρέει πάντοτε από την θεμελίωση των επιχειρημάτων και τη διασταύρωση της ακρίβειάς τους, κι όχι από τις ύβρεις και τις συκοφαντίες.

7 σχόλια:

adamo είπε...

minor typo: είναι router και όχι rooter (μπορείς να σβήσεις αυτό το σχόλιο μετά;)

Dexi Extrem είπε...

Ρε συ elawyer μην υπερασπίζεσαι τις επιλογές άλλων (εννοώ αυτών που διάλεξαν ποιοί θα πάνε) γιατί μπορεί να εκτεθείς.

Εσύ όντως (παρόλο που είσαι ΠΑΣΟΚος :)... αν και πιστεύω ότι είσαι Δεξιός και δεν το ξέρεις:)), ίσως και λόγω της δουλειάς σου (αν είσαι δικηγόρος), είσαι ενημερωμένος, ψαγμένος και πήγες προετοιμασμένος.

Έχεις προτάσεις, έκανες ερωτήσεις φαντάζομαι τοποθετήθηκες και για όλα αυτά σου αξίζουν συγχαρητήρια και χίλια μπράβο. Αλλά μην μου πεις ότι ήταν πολλοί σαν και σένα...

Γιατί κάτι μου λέει ότι οι άλλοι ήταν «μούγκα στη στρούγκα» ενώ ό σκοπός ήταν να κάνουν αυτό που έκανες εσύ. Οι περισσότεροι εξάλλου το είχαν δηλώσει από πριν με περισσό θράσος ότι πάνε για να ακούσουν και να δούνε!!!

Αν δεν θες να απαντήσεις (για να μην αρχίσει η sibilla και ο καφετζής να σε λένε και ψώνιο ή για να μην εκθέσεις τους υπόλοιπους με τους οποίους είσαι εκεί) το καταλαβαίνω απόλυτα. Αν όμως δεν έχεις πρόβλημα απάντησέ μου ειλικρινά. Πόσοι από τους συμμετέχοντες μίλησαν, πρότειναν ή ρώτησαν πράγματα και αν εσύ είσαι ευχαριστημένος από την συμμετοχή τους.
Δεν τολμώ να ρωτήσω αν όλοι οι συμμετέχοντες μπορούσαν να παρακολουθήσουν τη συζήτηση στην αγγλική...

Ξανά μπράβο σου για την συμμετοχή σου και να σου πω ότι είσαι ο μόνος που όχι μόνο έγραψες κάτι άμεσα αλλά και από τους ελάχιστους που έγραψες και πριν τι θα πας να κάνεις εκεί. Οι περισσότεροι είτε ρώταγαν τους επισκέπτες τους τι να ρωτήσουν είτε έιχαν μέρες πριν να ανανεώσουν τα ιστολόγιά τους... προφανώς ετοίμαζαν τις βαλίτσες τους

e-Lawyer είπε...

Εδω ειναι ενα μπλογκ με νομικα θεματα, οχι πολιτικα, ουτε δημοσιογραφικα.
Οι πολιτικες μου πεποιθησεις δεν αφορουν τον διαλογο ενω πληροφοριες σχετικα με την παρουσια των μπλογκερς στις Βρυξελλες θα βρειτε σε αλλα μπλογκς.
Δεν υπερασπιζομαι στο κειμενο ουτε πουθενα αλλου τους βουλευτες που με καλεσαν. Οφειλω ωστοσο να πω οτι ολοι ανεξαιρετως οι συμμετεχοντες ηταν ενημεροι για το θεμα της οδηγιας για την ιδιωτικοτητα και εκαναν παρεμβασεις και προτασεις μιλωντας απο πολυ καλα εως αριστα αγγλικα. Δεν υπηρξαν παθητικοι παρατηρητες. Ωστοσο ενα απο τα αρνητικα της διοργανωσης ηταν οτι δεν υπηρχε ανοικτο δικτυο στους χωρους που παρευρεθηκαμε με αποτελεσμα να μην ειναι εφικτη απο εκει η ενημερωση. Στη δικη μου περιπτωση πληρωσα για συνδεση απο το ξενοδοχειο. Απορω κι εγω παντως που δεν εχουν αναρτηθει ακομη κειμενα.
Παντως για το συμπερασμα της συζητησης στην επιτροπη της ευρωβουλης ρωτησα τον κ Λαμπρινιδη αλλα επειδη δημιουργηθηκε μια ενταση απο συμμετεχοντες που διαμαρτυρηθηκαν επειδη πηρα αυθαιρετα το λογο, δεν δοθηκε απαντηση στην ερωτηση μου γεγονος που με οδηγησε να εξαγω δικα μου συμπερασματα που περιεχονται σε αυτο το ποστ.
Παντως θα περιμενα καλυτερη προετοιμασια και αυτο αφορα κι εμενα γιατι το θεμα που συζητηθηκε ηταν παρα πολυ σοβαρο.
Ωστοσο δεν ειδα να ασχολειται και κανεις σας με την οδηγια της ιδιωτικοτητας, περισσοτερο φαινεται να ασχολειστε με κουτσομπολια και οχι με την ουσια που ειναι το κειμενο της τροποποιησης. Δεν ειδα αυτες τις μερες καποια αποψη για το θεμα αυτο σε κανενα μπλογκ, επι της ουσιας.

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητέ e-lawyer, θα ήθελα να σε διαβεβαιώσω ότι κάποιοι από εμάς περιμένουμε τόσο τη δική σου ενημέρωση όσο και των άλλων συμμετεχόντων επί της ουσίας των συζητήσεων. Τόσο για την Οδηγία όσο και για τα άλλα θέματα που άπτονται των ενδιαφερόντων μας και των δικαιωμάτων μας στο διαδίκτυο. Μη νομίζεις ότι επειδή δε γράψαμε κάτι, δεν θεωρήσαμε πολύ καλή την πρωτοβουλία. Απλά, όσοι κάνουν φασαρία, ακούγονται!
(και μια σημείωση: ακόμη και τα κουτσομπολιά έχουν το κοινωνικό και πολιτικό ενδιαφέρον τους, πέρα από τα προσωπικά θέματα...)

Ανώνυμος είπε...

Όχι άμεσα σχετικό, αλλά σημαντικό και θα ενδιαφέρει πολλούς:

http://arstechnica.com/news.ars/post/20080909-google-bows-to-eu-pressure-cuts-data-retention-period-agaom.html

Google bows to EU pressure, cuts data retention period again

xomeritis είπε...

Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα, Κι εγώ που, ως τρίτος ήθελα να ενημερωθώ επί της ουσίας από τα blogs, μόνο από το δικό σου μπόρεσα. Στα υπόλοιπα κουτσομπολίστικη διάθεση και παρασκήνιο. Ίσως - πάλι - να μην έψαξα πολύ. Αλλά έτσι είναι η νοοτροπία στην Ελλάδα, γιατί εμείς οι bloggers να διαφέρουμε...

Ανώνυμος είπε...

Οι «παρεπιδημούντες» γνωρίζουν ότι τέτοιου είδους συζητήσεις, όπως αυτές γίνονται σε παρόμοιες περιπτώσεις, είναι εξαιρετικά εξειδικευμένες και απαιτούν βαθύ προβληματισμό όπως και εξαιρετικά υψηλό επίπεδο γνώσεων, προκειμένου να καλυφθή ικανοποιητικά το αντικείμενο μιας τέτοιας συνάντησης. Είναι επομένως σχετικά αδόκιμο -αν όχι εκ του πονηρού- να αιτιώμεθα τους συμμετέχοντες για την τυχόν ελλειπή συμβολή στην «συζήτηση» ή και για μάλλον άτονη συμμετοχή, εφ' όσον διαφαίνεται ότι οι περισσότεροι εκ των προσκεκλημένων ήταν κατά το μάλλον απλοί μπλόγκερς και όχι τεχνοκράτες με βαθειά γνώση και τον απ' αυτή παρεπόμενο προσβληματισμό στο ζήτημα των προσωπικών δεδομένων ή όποιου άλλου σχετικού με το θέμα ζητήματος. Ουδέν λοιπόν μεμπτόν στη φράση «πάω να δω και να ακούσω».

Δεν γνωρίζω τα κριτήρια με τα οποία έγινε η επιλογή των συμμετεχόντων και όπως δεν μπορούμε να αποκλείσουμε εκλεκτικές συγγένειες, ιδεολογικές ή άλλες, έτσι δεν μπορούμε να αποφανθούμε με σιγουριά ότι μεταξύ των προσκεκλημένων δεν υπήρχαν και μη προσκείμενοι στην σοσιαλιστική ομάδα.

Φυσικά είναι αδύνατο να περάση απαρατήρητο το γεγονός της έλλειψης πρακτικών, από τα οποία θα μπορούσαμε ίσως να ενημερωθούμε για τα διαμειφθέντα και να αποκτήσουμε άμεση γνώση, αφού στις περιπτώσεις αυτές η προσωπική ερμηνεία είναι δυνατόν να συγκρατήση κάποιες σημαντικές λεπτομέρειες μάλλον διαστρεβλωμένες, πρόβλημα σύνηθες που μόνο η ύπαρξη πρακτικών καταγεγραμμένων με ακρίβεια θα μπορούσε να αποσοβήση. (Αυτό δεν αποτελεί καμμία απολύτως αιχμή προς εσένα, αγαπητέ e-lawyer).

Εφόσον λοιπόν δεν υπάρχουν τέτοια πρακτικά, μόνο η καταγραφή των σχετικά ειδικών εκ των παρόντων, όπως ο e-lawyer μπορούν να μας διαφωτίσουν.

Κατά τα άλλα ας μην δίνουμε στο γεγονός διαστάσεις που δεν έχει, εφόσον τα ταξιδάκι αυτό προσφέρθηκε ευγενώς από τη σοσιαλιστική ομάδα αναλώμασι του Ε.Κ., όπως είναι η συνήθης πρακτική, τα δε διαμειφθέντα σίγουρα θα αποδειχθή στην συζήτηση που θα λάβη χώρα στο Ημικύκλιο -όταν και εαν και αυτή γίνη ποτέ- ότι έχουν τόση βαρύτητα όση έχει και το κερασάκι σε μια τούρτα.

Φοβάμαι ότι παρασυρόμενοι από το γενικό πνεύμα που διέπει τις δικές μας τηλεοπτικές ειδήσεις, δίνουμε υπέρμετρη σημασία σε ζητήματα καθημερινά και συνήθη στην πρακτική του Ε.Κ.

Με άλλα λόγια, οι καλοί ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ προσπαθούν εν όψει των Ευρωεκλογών να αποκτήσουν όχι απλώς ψηφοφόρους, αλλά, ακόμα σημαντικότερα, την δημιουργία μιας αποτελεσματικότερης πρόσβασης σε φωνές φιλικές στον χώρο των μπλογκ, αξιοποιώντας το κονδύλι του Ε.Κ. όπως άλλωστε έχουν το αναμφισβήτητο δικαίωμα να κάνουν.

Κατά πόσον βέβαια το αναμφισβήτητο αυτό δικαίωμα συνάδει με την πολιτική δεοντολογία, είναι άλλου παπά ευαγγέλιο*. Ας σκεφτόταν να το κάνουν και οι άλλοι σε τελική ανάλυση, αντί να αναλώνουν το χρόνο και την ενέργειά τους για το πως θα βάλουν βαθύτερα το χέρι στην τσέπη του μικρού εργαζομένου προκειμένου να πληρωθούν τα... σπασμένα κάποιας συγκεκριμένης μονής που έχω στο μυαλό μου και άλλα τινά υπεράκτια ψιλικά κι εδώδιμα.

_____________
* Ναι ξέρω! Η φράση «πολιτική δεοντολογία» δεν αναφέρεται σε κανένα ευαγγέλιο. Υπάρχει μόνο σε ανέκδοτα που λένε κάποιοι ευφάνταστοι καλαμπουριτζήδες στον Μπαϊρακτάρη.

ΕΔΔΑ για ομοφοβικά Αμβρόσιου

  Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου απέρριψε σήμερα την προσφυγή του π. Μητροπολίτη Αμβρόσιου - Αθανάσιου Λενή εναντίον τ...