Παρασκευή, Σεπτεμβρίου 26, 2008

Έκθεση Mikko: To Ψήφισμα της Ευρωβουλής για τα blogs


Τελικά η αρχική έκθεση Mikko κατέληξε, ύστερα από τροποποιήσεις, στο Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 25ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με την συγκέντρωση και την πολυφωνία στα μέσα ενημέρωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Όπως είχα επισημάνει και με τις σχετικές Παρατηρήσεις που έστειλα στους Ευρωβουλευτές, οι θέσεις του αρχικού κειμένου για τα ιστολόγια ήταν νομικά απαράδεκτες.

Μία πρώτη παρατήρηση είναι ότι όσο κι αν ακούγεται περίεργο, στην Ελλάδα έχουμε προηγηθεί νομοθετικά σε σχέση με τις προτάσεις της Ευρωβουλής. Με τον Ν.3592/2007, η Ελλάδα απέκτησε ένα επαρκές θεσμικό πλαίσιο για τον έλεγχο της συγκέντρωσης στην αγορά των μέσων ενημέρωσης. 

Ως προς το θέμα των blogs που μας ενδιαφέρει εδώ, υπάρχουν οι εξής αναφορές:

Στο Προοίμιο: 
[Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο]

ΛΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ιστολόγια (weblogs) αποτελούν σημαντική νέα συμβολή στην ελευθερία της έκφρασης και χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσότερο από επαγγελματίες των μέσων ενημέρωσης αλλά και από απλούς πολίτες,

στο κύριο μέρος:

25.   ενθαρρύνει την ανοικτή συζήτηση για όλα τα θέματα σχετικά με το καθεστώς των ιστολογίων·

Ενώ, αρχικά, το σχέδιο ψηφίσματος ανέφερε:

αν και τα ιστολόγια χρησιμοποιούνται ολοένα και συχνότερα ως μέσο προσωπικής έκφρασης από

επαγγελματίες των μέσων ενημέρωσης αλλά και από απλούς πολίτες, το καθεστώς των συντακτών και

των εκδοτών τους, συμπεριλαμβανομένου του νομικού καθεστώτος τους, ούτε προσδιορίζεται ούτε

καθίσταται σαφές στους αναγνώστες των ιστολογίων, γεγονός που προκαλεί αβεβαιότητα όσον αφορά

την αντικειμενικότητα, την αξιοπιστία, την προστασία των πηγών, την εφαρμοσιμότητα των κωδίκων

δεοντολογίας και την απόδοση ευθυνών σε περίπτωση δικαστικής αγωγής

[σελ. 5]


Και:


[Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο]

“9. συνιστά την αποσαφήνιση του καθεστώτος, νομικού ή άλλου, των ιστολογίων και ενθαρρύνει την

εθελοντική δήλωση της ταυτότητάς τους, ανάλογα με τις επαγγελματικές και οικονομικές ευθύνες και

τα συμφέροντα των συντακτών και των εκδοτών τους·”Από την "αβεβαιότητα" που ανέφερε η Έκθεση Mikko, περάσαμε στην αναγνώριση της "σημαντικής νέας συμβολής στην ελευθερία της έκφρασης" που αναφέρει το τελικό Ψήφισμα.

Από την "αποσαφήνιση του καθεστώτος" και την "ενθάρρυνση της εθελοντικής δήλωσης της ταυτότητας" των bloggers που ζητούσε η Έκθεση Mikko, περάσαμε στην "ανοικτή συζήτηση για όλα τα θέματα σχετικά με το καθεστώς των ιστολογίων", όπως αναφέρει το Ψήφισμα.

Είναι σαφές ότι οι σκοταδιστικές και φοβικές απόψεις για αυτό το νέο βήμα ελεύθερου λόγου υπερνικήθηκαν κατά τη διαδικασία της υποβολής της έκθεσης στον δημοκρατικό έλεγχο του Κοινοβουλίου. 

Ο έλληνας νομοθέτης καλείται να εμπνευστεί από την μεταβολή αυτή στην καρδιά της ΕΕ και να γυρίσει την πλάτη στις εισηγήσεις για "blogoνόμο". Προέχει η  ανοικτή συζήτηση για όλα τα θέματα, όπως αναφέρει και το Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Συνεχίζεται ο παραλογισμός από Ειρηνοδίκες σε θέματα ταυτότητας φύλου

  Ενώ έχουμε καταγγείλει πολλαπλά το φαινόμενο οι Ειρηνοδίκες να απορρίπτουν αιτήματα νομικής αναγνώρισης ταυτότητας φύλου ως προς το επώνυμ...