Τετάρτη, Σεπτεμβρίου 03, 2008

Συνήγορος του Πολίτη: Παρέμβαση για τον περιορισμό της γραφειοκρατίας προς όφελος της επιχειρηματικότητας


Με μια συλλογή κειμένων εργασίας με τίτλο Επιχειρηματικότητα και Δημόσια Διοίκηση (2006), επιστήμονες από τον Συνήγορο του Πολίτη προσδιορίζουν τα εμπόδια  που θέτει η γραφειοκρατία στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας.

Η πρόσφατα δημοσιευθείσα υπόθεση της οποιας επελήφθη ο Συνήγορος του Πολίτη αποτελεί περίπτωση του γενικότερου προβλήματος. Σύμφωνα με τη σχετική σύνοψη διαμεσολάβησης
το Ελληνικό Δημόσιο με νόμο πρόβλεψε τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις να δημιουργήσουν ένα αφορολόγητο αποθεματικό. Ωστόσο, το σχετικό νομοσχέδιο δεν είχε υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε προγενέστερο στάδιο, όπως επιβάλλει η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Τελικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με απόφασή της το 2007 αποφάνθηκε ότι ο ελληνικός νόμος με τη δημιουργία του εν λόγω αποθεματικού θέσπιζε παράνομη κρατική ενίσχυση, η οποία είναι αντίθετη στο κοινοτικό δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού. Έτσι οι επιχειρήσεις έπρεπε να φορολογηθούν, χάνοντας το προνόμιο που πρόβλεψε ο νόμος! Δηλαδή η κακή νομοθέτηση είχε αποτέλεσμα να επωμιστούν το λάθος του Ελληνικού Δημοσίου οι επιχειρήσεις που έκαναν χρήση του νόμου. 

Τα γραφειοκρατικά γρανάζια στα οποία παγιδεύτηκε ύστερα από αυτή την κακή διοικητική συμπεριφορά μια επιχείρηση, την οδήγησαν σε υποβολή αναφοράς ενώπιον του Συνηγόρου του Πολίτη, ο οποίος οργάνωσε σύσκεψη στο υπουργείο Οικονομικών για την επίλυση του προβλήματος. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Συνεχίζεται ο παραλογισμός από Ειρηνοδίκες σε θέματα ταυτότητας φύλου

  Ενώ έχουμε καταγγείλει πολλαπλά το φαινόμενο οι Ειρηνοδίκες να απορρίπτουν αιτήματα νομικής αναγνώρισης ταυτότητας φύλου ως προς το επώνυμ...