Τετάρτη, Φεβρουαρίου 11, 2009

Αρχή Προστασίας Δεδομένων: Σύσταση σε σύλλογο να εξετάζει ταυτότητες κατά την εγγραφή μελών


Σύμφωνα με την απόφαση 3/2009 της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, απευθύνεται σύσταση σε σύνδεσμο  συνταξιούχων επειδή εμφανίσθηκε να έχει εγγραφεί κάποιο πρόσωπο ως μέλος, ενώ αυτό δεν ήταν ακριβές. Από την έρευνα της υπόθεσης προέκυψε ότι δεν γινόταν διαπίστωση ταυτοπροσωπίας κατά την εγγραφή των μελών και ότι κάποιο άλλο πρόσωπο εμφανίσθηκε δηλώνοντας το όνομα του προσφεύγοντος. 

Έτσι, η Αρχή απευθύνει σύσταση σ τον Σύνδεσμο Πολιτικών Συνταξιούχων (περιοχής Ψ) σύσταση, α)να προβαίνει ως υπεύθυνος επεξεργασίας σε έλεγχο ταυτοπροσωπίας κατά την διαδικασία εγγραφής των νέων του μελών, β) τα στοιχεία που αφορούν τα αρχεία των μελών του να είναι ακριβή, και να υποβάλλονται σε ενημέρωση ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Η απόφαση είναι σωστή, διότι είναι γνωστό ότι διάφοροι σύλλογοι εγγράφουν ως μέλη τους ακόμα και πρόσωπα που δεν το έχουν ζητήσει, προκειμένου να παρουσιάζουν μεγάλο μητρώο. Αυτό από μόνο του ενέχει κινδύνους για τα ατομικά δικαιώματα. Εξάλλου, η ίδια η νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα αυτό ακριβώς το έννομο αγαθό προστατεύει: την αποφυγή των κινδύνων που εξ ορισμού ενέχει η αρχειοθέτηση ως απειλή για τα ατομικά δικαιώματα. 

Βλ. επίσης την Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για το έτος 2008 από τις νομικές υπηρεσίες κοινωνίας της πληροφορίας Data&Protection

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ευχαριστία για το βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών

  Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ακαδημία Αθηνών για το βραβείο της Τάξεως των Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών για το 2021 (βραβείο Ίωνος – Ιωά...