Τρίτη, Φεβρουαρίου 24, 2009

Αντίθετη στο κοινοτικό δίκαιο η "επωνυμοποίηση" των καρτοκινητών


Η κυβερνητική εξαγγελία για υποχρεωτική δήλωση των στοιχείων των κατόχων καρτοκινητών τηλεφώνων που προωθείται μάλιστα σε νομοθετικό επίπεδο, αποτελεί μια ρύθμιση που η εφαρμογή της θα επηρεάσει αρνητικά την σχετική αγορά, σε βαθμό να προκαλεί στρεβλώσεις που παραβιάζουν την ενιαία εφαρμογή του ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου για τις κινητές επικοινωνίες.

Αυτού του είδους τα μέτρα δεν είναι ανεκτό πλέον να λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο, αλλά θα πρέπει να θεσπίζονται στο πλαίσιο του άρθρου 95 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, όπως έγινε και με τη θέσπιση της Οδηγίας 2006/24 για την τήρηση των τηλεπικοινωνιακών δεδομένων για το σκοπό της καταπολέμησης του εγκλήματος. Η Οδηγία αυτή συζητήθηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ενόψει της σοβαρότητας του μέτρου που επιβάλλει τοποθετήθηκαν όλοι οι θεσμικοί φορείς (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Συμβούλιο ΕΕ, Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων) πριν θεσπιστεί. 

Η θέσπιση "αυτοσχεδιαστικών" μέτρων όπως αυτό που προωθεί η κυβέρνηση χωρίς να λαμβάνει υπόψη την ευρωπαϊκή κοινοτική νομοθεσία, είναι βέβαιο ότι θα έχει την τύχη της νομοθεσίας για την απαγόρευση των ηλεκτρονικών παιχνιδιών στα net cafe και της νομοθεσίας για τον βασικό μέτοχο.

Μόνο που τώρα έχουμε νωπή την σχετική εμπειρία. Έχουμε επίσης θεσμούς στην Ελλάδα που μπορούν να λάβουν θέση και να εξηγήσουν ότι η ρύθμιση που προωθεί η κυβέρνηση είναι λάθος. Υπάρχει η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων που οφείλει να λάβει θέση σε αυτό το θέμα, ως Εθνική Ρυθμιστική Αρχή του κοινοτικού δικαίου. Υπάρχει επίσης η Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, αλλά και η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν.2472/1997 "γνωμοδοτεί πριν από κάθε ρύθμιση" που έχει επιπτώσεις στην προστασία των προσωπικών δεδομένων. 

Αναμένεται λοιπόν η τοποθέτηση των θεσμικών φορέων που είναι αρμόδιοι για τον τομέα αυτόν. 

2 σχόλια:

ΤΟ ΣΑΡΑΚΙ είπε...

Η νομοθετική ρύθμιση αυτή είναι μάλλον κουτή. Τι εμποδίζει δηλαδή κάποιον που θέλει να κρατήσει κρυφά τα στοιχεία του για να παρανομήσει να χρησιμοποιεί καρτοκινητό άλλης χώρας και να το λειτουργεί με περιαγωγή.

ΤΟ ΣΑΡΑΚΙ είπε...

Η νομοθετική ρύθμιση αυτή είναι πολύ σχετική. Τι εμποδίζει δηλαδή κάποιον που θέλει να παρανομήσει και να κρατήσει μυστικά τα στοιχεία του να χρησιμοποιήσει καρτοκινητό άλλης χώρας και να το λειτουργεί με περιαγωγή.

To νομοσχέδιο για την ισότητα στον γάμο

 Το νομοσχέδιο προβλέποντας στο άρθρο 3 ότι ο γάμος επιτρέπεται για άτομα διαφορετικού ή ίδιου φύλου, αυτοδικαίως επεκτείνει στα ζευγάρια το...