Σάββατο, Φεβρουαρίου 07, 2009

Ανάρτηση προσωπικών δεδομένων στο facebook από μη εξουσιοδοτημένο χρήστη
Ένα σύνολο εγγράφων που αναφέρονται στην ακαδημαϊκή πορεία προσώπου βρέθηκαν αναρτημένα αποσπασματικά στο facebook από άγνωστο πρόσωπο, με προφανή σκοπό να υποβαθμιστεί υποψηφιότητα μέλους ΔΕΠ. Τα δεδομένα δεν αντλήθηκαν από δημόσια προσβάσιμες πηγές, αλλά από το προσωπικό αρχείο του υποκειμένου των δεδομένων.


Οι νομικές υπηρεσίες κοινωνίας της πληροφορίας Data & Protection υπέβαλαν μήνυση για παράνομη διάδοση προσωπικών δεδομένων στο Διαδίκτυο καθώς και προσφυγή στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.


Οι νομικές υπηρεσίες κοινωνίας της πληροφορίας Data & Protection δραστηριοποιούνται στους τομείς της πνευματικής ιδιοκτησίας, προστασίας προσωπικών δεδομένων, πρόσβασης στα έγγραφα και ελευθερίας της έκφρασης. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Συνεχίζεται ο παραλογισμός από Ειρηνοδίκες σε θέματα ταυτότητας φύλου

  Ενώ έχουμε καταγγείλει πολλαπλά το φαινόμενο οι Ειρηνοδίκες να απορρίπτουν αιτήματα νομικής αναγνώρισης ταυτότητας φύλου ως προς το επώνυμ...