Τρίτη, Δεκεμβρίου 30, 2008

Τριμελές Εφετείο Αθήνας: καταδίκη για αντισημιτικό βιβλίο

Απόφαση 8705/2007

[...] Από τις καταθέσεις των μαρτύρων κατηγορίας και υπεράσπισης που εξετάστηκαν ενόρκως στο ακροατήριο, τα έγγραφα που αναγνώστηκαν και αναφέρονται στα πρακτκά, τις απολογίες των κατηγορουμένων και την όλη αποδεικτική διαδικασία αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Στις *** εκδόθηκε στην Αθήνα από τις εκδόσεις "***" και κυκλοφόρησε, κυκλοφορεί δε από τότε, το βιβλίο που συνέγραψε ο κατηγορούμενος ***, με το τίτλο "***". Στο βιβλίο αυτό περιλαμβάνονται πέντε κεφάλαια που αναφέρονται σύμφωνα με τον πίνακα των περιεχομένων του (σελ. **) στη Θρησκεία των Εβραίων (έγκλημα και μισανθρωπισμός), στα πρωτόκολλα των Σοφών της Σιών (Σατανικόν σχέδιον) , στον Εβραιοσιωνισμό (σκοπός και τακτική), στις Εβραϊκές συνωμοσίες (Προπαγάνδα και πραγματικότης), στο Ολοκαύτωμα ( Η απόδειξη του ψεύδους) και σε Προσάρτημα - Επίλογο. Παρά την επισήμανση του βιβλίο ότι αυτό αναφέρεται, με σκοπό την αποκάλυψη της αλήθειας, στον Εβραιοσιωνισμό, τον οποίο ορίζει ως πολιτικοθρησκευτιό συνωμοτικό κίνημα και τη δήλωση του συγγραφέα ότι δεν μισεί τους Εβραίους που ως λαός και θρησκεία τον αφήνουν αδιάφορο, στην ανάπτυξη των κεφαλαίων που ακολουθούν αναφέρεται κατά το μεγαλύτερο μέρος στους Εβραίους γενικώς και ορίζει ως  "Εβραϊκό πρόβλημα" το ότι μια εξωευρωπαϊκή φυλετική μειοψηφία συνωμοτεί εις βάρος των Ευρωπαϊκών Εθνών, τα οποία, κατά τη θρησκευτική της παρακαταθήκη, θέλει να υποδουλώσει, με συνέπεια να ανακύπτει ανάγκη να αντιμετωπισθεί, διότι, διαφορετικά, κινδυνεύει η Λευκή Φυλή (σελ. ***, ***). Ιδίως διαβλέπει κίνδυνο για τον Ελληνισμό, του οποίου οι Ιουδαίοι είναι χρόνιοι εχθροί (σελ. *, ***).
Εκκινώντας από τη θέση ότι οι θρησκευτικές δοξασίες που περιλαμβάνονται στην Παλαιά Διαθήκη και τα Ταλμούδ, που αναγορεύουν τον λαό του Ισραήλ ως "εκλεκτό λαό" ο οποίος είναι προορισμένος από το Θεό να κυριαρχήσει στα άλλα έθνη, αποτελούν και τον τρόπο ζωής των Εβραίων, που , παρά τη διάψευση από την ιστορική πραγματικότητ, εξακολουθούν να διαπαιδαγωγούντι με στόχο την παγκόσμια κυριαρχίας με τα μέσα που υπαγορεύουν τα θρησκευτικά τους κείμενα, περιλαμβανομένης της βίας, της αρπαγής, και λόγω αδυναμίας επιβολής με στρατιωτικά μέσα, της διαβρώσεως εκ των έσω και της υπονόμευσης των εθνικών κοινωνιών και της διάλυσής τους, ώστε να επικρατήσει ο Εβραϊσμός, ο οποίος, κατά το συγγραφέα πάντοτε, είναι η αιτία πολλώ δεινών για την ανθρωπότητα, περιλαμβανομε΄νων πολέμων που υποκίνησαν (μεταξύ αυτών ο Α΄και Β΄ παγκόσμιοι πόλεμοι) και επαναστάσεων, τρομοκρατίας, οικονομικών κρίσεων και διαφθοράς, με φυσική συνέπεια να ελλοχεύει η λαϊκή οργή, που δεν θέλει πολύ να εκδηλωθεί, οπότε οι Εβραίοι πληρώνουν, "όχι τόσον, όσον τους αξίζει δυστυχώς (σελ. ***)" και θεωρεί τους κατά καιρούς διωγμούς που υπέστησαν ως άμυνα κατά των Εβραϊκών σχεδίων. Αναφερόμενος ιδίως στα εις βάρος τους εγκλήματα κατά τη διάρκεια του Β΄Παγκόσμιου πολέμου αποδίδει στους Εβραίους ότι υποκινούν την αντιχιτλερική ψευδολογία και δυσφημούν το ναζισμό με πλαστά στοιχεία για να αποσπάσουν πολιτικά οφέλη και να κερδοσκοπίσουν (σελ. ***), δεν αρνείται ότι κάποιοι γερμανοί κατά τη διάρκεια του πολέμου θα διέπραξαν εγκλήματα και βιαιοπραγίες, αφού στον πόλεμο εξάπτονται τα ανθρώπινα πάθη, αρνείται όμως ότι υπήρξε σχέδιο του Ναζισμού για εξόντωση των Εβραίων ή οποιουδήποτε άλλου λαού (ενώ τέτοια εξόντωση κάνουν οι Εβραίοι εις βάρος των Παλαιστινίων) και η συγκέντρωση τους σε στρατόπεδα συγκεντρώσεως απέβλεπε στην απομάκρυνσή τους από την Ευρώπη, λύση που επιδοκιμάζει και προτείνει (προφανώς ως ηπιότερη) ενώ άλλοι ίσως προτείνουν διαφορετικές λύσεις στο πρόβλημα που πρέπει πάντως να λυθεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο (σελ. ***). Απαριθμούνται επίσης εγκλήματα που διαπράχθηκαν από Εβραίους, ιδίως εις βάρος του Ελληνικού λαού κατά τα έτη που ακολούθησαν την Επανάσταση του 1821 και εις βάρος του Παλαιστινιακού λαού, τα οποία ερμηνεύει ως συμμόρφωση σε θρησκευτιά διδάγματα (σελ. ***). Περιλαμβάνονται ακόμη στο ίδιο βιβλίο δυσμενείς κρίσεις και γνώμες προσωπικοτήτων (φιλοσόφων, πολιτικών, ιερωμένων), οι οποίοι σε διαφορετικές εποχές και με διαφορετικές συνθήκες διατύπωσαν δυσμενείς ή απροκάλυπτα εχθρικές θέσεις εναντίον των Εβραίων, στους οποίους αποδίδονται ελαττωματα που δεν συναντώνται στον ίδιο βαθμό σε άλλες εθνότητες, τις οποίες επικροτεί για να δικαιολογηθούν βάσει αυτών και τα προτεινόμενα εις βάρος των Εβραίων μέτρα και οι προσβλητικές, λόγω της φυλεκτικής και εθνικής καταγωγής των, εκφράσεις, για τους οποίους εκφράζει καταφρόνηση "δια την ηθικήν των, δια την θρησκείαν των, δια τα πράξεις των, που όλα μαζί αποδεικνύουν ότι είναι υπάνθρωποι" (σελ. ***). Στο βιβλίο αναφέρονται επίσης απόψεις Εβραίων διανοουμένων που διαφωνούν με την αντίληψη ότι οι Εβραίοι αποτελούν τον "περιούσιο λαό", επισημαινει όμως ότι στους Ιουδαίους δεν βρίσκουν απήχηση οι φωνές της λογικής και ότι οι λίγοι Εβραίοι που διαμαρτυρήθηκαν κατά των απάνθρωπων σχεδίων του Σιωνισμού εξαφανίστηκαν, ώστε να δικαιολογείται απολύτως η εναντίον τους δράση. Στο πνεύμα αυτό, που διέπει όλο το βιβλίο, εντάσσονται τα αποσπάσματα του που αναφέρονται στο διατακτικό, τα οποία προτρέπουν σε πράξεις και ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν διακρίσεις, μίσος ή βία και ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν διακρίσεις, μίσος ή βίακατά των Εβραίων, ως ατόμων ή μελών της Εβραϊκής εθνότητας, για μόνο το λόγο της εθνικής ή φυλετικής καταγωγής του, ενώ για τον ίδιο λόγο εκφράζονται οι αναφερόμενες στο διατακτικό προσβλητικές ιδέες κατά των Εβραίων λόγω της φυλετικής ή εθνικής καταγωγής τους. Ο (αυτοτελής) ισχυρισμός του κατηγορουμένου ότι η έκδοση και κυκλοφορία του βιβλίου του αποτελεί άσκηση της προστατεύομενης από το άρθρο 14 παρ. 1 του Συντάγματος και έκφρασης, πρέπει, κατά τη γνώμη που επικράτησε να απορριθφεί, αφού η ελευθερία αυτή παρέχεται υπό την επιφύλαξη της τηρήσεως των νόμων του κράτους, όπως είναι ο νόμος 927/1979 "περί κολασμού πράξεων ή ενεργειών αποσκοπουσών εις φυλετικάς διακρίσεις", που εναρμονίζεται με τη διάταξη του άρθρ. 2 του Συντάγματος που αναγορεύει το σεβασμό και την προστασία της αξίας του ανθρώπου ως πρωταρχική υποχρέωση της πολιτείας. Σύμφωνα με τις σκέψεις αυτές ο κατηγορούμενος *** πρέπει να κηρυχτεί ένοχος για τις πράξεις της παράβασης του άρθρου 1 παρ. 1 του ν.927/1979 και του άρθρ. 2 του ίδιου νόμου, κατά το μέρος που αυτές αναφέρονται στο βιβλίο του υπό τον τίτλο "***", αναγνωρίζοντας όμως ομόφωνα ότι συντρέχει στο πρόσωπό του η εξαιρετική περίπτωση του άρθρου 84 αρ. 2 α ΠΚ λόγω του ότι μέχρι το χρόνο τέλεσης της παραπάνω πράξεως έζησε έντιμο ατομική, επαγγελματική, οικογενειακή και γενικά κοινωνική ζωή. 
Σε σχέση με τις υπόλοιπες πράξεις που αποδίδονται στον παραπανω και τους λοιπούς κατηγορουμένους και αναφέρονται στα δημοσιεύματα της *** στο φύλλο *** της εβδομαδιαίας εφημερίδας "***", που εκδίδεται και κυκλοφορεί στην Αθήνα, της οποίας εκδότης είναι ο δεύτερος κατηγορούμενος και ως εκδότης φέρεται ο τέταρτος από αυτούς, στο οποίο δημοσιεύθηκε αφενός απάντηση του πρώτου κατηγορουμένου σε άρθρο που είχε δημοσιευθεί  στη στήλη "***" της εφημερίδας "***" για το επίμαχο βιβλίο με τον τίτλο "***", την οποία αρνήθηκε να δημοσιεύσει η τελευταία εφημερίδα και αφετέρου άρθρο του τρίτου κατηγορουμένου αναφερόμενο στον "μάγο" Ντέηβιντ Κοπερφιλντ, οι κατηγορούμενοι πρέπει να κηρυχθούν αθώοι, αφού αυτά δεν προτρέπουν σε πράξεις και ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν διακρίσεις, μίσος ή βία κατά των Εβραίων, ως ατόμων ή μελών της Εβραϊκής εθνότητας ούτε εκφράζονται προσβλητικές ιδέες κατά των Εβραίων λόγω της φυλετικής ή εθνικής καταγωγής τους. 
Τέτοιες δυσμενείς εκφράσεις δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι περιέχει το ακόλουθο απόσπασμα από το άρθρο του τρίτου κατηγορουμένου ".... ωστόσο υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα που πρέπει να απαντήθεί. Πως γίνεται όλοι οι σπουδαίοι από την επιστήμη μέχρι τη μαγεία κι από τη λογοτεχνία μέχρι το σκάκι να είναι Εβραίοι. Πως γίνεται το ένα τρίτο των Νόμπελ να πηγαίνει σε Εβραίους, όταν ο λαός αυτός δεν αντιπροσωπεύει το 2% του παγκόσμιου πληθυσμού. Τόσο πολύ παρακμάσαμε εμείς οι Άριοι και γίνανε μάγκες οι Εβραίοι.... Μπάς και παίζει ρόλο η θρησκεία τους, που τους διδάσκει από μωρά ότι όλοι εμείς οι αλλόφυλοι είμαστε γουρούνια και πρέπει να μας εκμεταλλεύονται "  αλλά ούτε και από την απάντηση του πρώτου κατηγορουμένου στο δημοσίευμα της *** διαφαίνεται πρόθεσή του να προτρέψει σε πράξεις και ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν διακρίσεις, μίσος ή βία κατά των Εβαίων. Κατά τη γνώμη όμως ενός μέλους του Δικαστηρίου, της Εφέτη ***, ο πρώτος των κατηρουμένων πρέπει να κηρυχθεί αθώος και για τις πράξεις πουτου αποδίδονται σε σχέση με το βιβλίο του με τίτλο "***".

Για τους λόγους αυτούς

Δικάζει με παρόντες τους κατηγορούμενους: 1) ***, 2) ***, 3)***, 4)*** 
Απορρίπτει τους αυτοτελέις ισχυρισμούς του 1ου κατ/νου.
Κηρύσσει κατά πλειοψηφία ένοχο τον πρώτο κατηγορούμενο για το ότι:

Στην Αθήνα, κατά τους κάτωθι αναφερόμενους χρόνους, δημοσίως, δια του τύπου, με πρόθεση προέτρεψε σε πράξεις και ενέργειες δυνάμενες να προκαλέσουν διακρίσεις, μίσος και βία κατά προσώπων και ομάδων προσώπω, εκ μόνου του λόγου της φυλετικής και εθνικής καταγωγής αυτών, ενώ εξέφρασε και ιδέες προσβλητικές κατά ομάδος προσώπων, λόγω της φυλετικής και εθνικής καταγωγής των και δη των Εβραίων γενικώς. Συγκεκριμένα δε:

Α. Ο *** συνέγραψε το βιβλίο "***", το οποίο εκδόθηκε και κυκλοφόρησε στην Αθήνα στις *** και με το οποίο προέτρεψε σε πράξεις και ενέργειες δυνάμενες να προκαλέσουν διακρίσεις, μίσςο και βία κατά προσώπων και ομάδων προσώπων, εκ μόνου του λόγου της φυλετικής και εθνικής καταγωγής αυτών και δη των Εβραίων γενικώς. Ειδικότερα στο εν λόγω βιβλίο εκτίθενται μεταξύ άλλων τα εξής:

1. Σελ. *** "Έτσι θέλουν οι Εβραίοι. Διότι μόνον έτσι καταλαβαίνουν: εντός 24 ωρών και εκτελεστικό απόσπασμα."

2. Σελ. *** "Κάθε Έλλην, κάθε άνθρωπος που γνωριζει την υπονομευτική δράση του Εβραιοσιωνισμού πρέπει μόνος του, ως άτομο να κινητοποιηθεί εναντίον των Εβραίων. Αρχικώς απαιτείται να κάνει τα ακόλουθα: ... Όπου διαπιστώνετε Εβραϊκή επέμβασι να την αποτρέπετε με την καταγγελίαν της και μετά με όποια ενέργεια απαιτείται".

3. Σελ. *** "Ο Ναζισμός λοιπόν γνωρίζων καλώς τα Εβραϊκά σχέδια απεφάσισε, όπως αλλού περιγράφω, να εκδιώξει τους Εβραίους από την Ευρώπην. Και έπραξε κατά την γνώμιν μου πολύ ορθώς. Η απαλλαγή της Ευρώπης από τους Εβραίους είναι επιβεβλημένη, διότι ο Εβραϊσμός συνιστά απειλή κατά της ελευθερίας των Εθνών."

4. Σελ. *** "Υπάρχει Εβραϊκόν πρόβλημα στη Ευρώπην... Το Εβραϊκόν πρόβλημα συνίσταται ακριβώς στο ότι μια εξωευρωπαϊκή φυλετική μειοψηφία συνωμοτεί εις βάρος των Ευρωπαϊκών Εθνών, τα οποία θέλει να υποδουλώσει. Το πρόβλημα αυτό πρέπει να αντιμετωπισθεί διότι αλλοιώς κινδυνεύει η Λευκή Φυλή. Άλλη λύσι δεν βλέπω παρά να φύγουν οι Εβραίοι από την Ευρώπην..."

5. Σελ. *** "Και τώρα έφθασε η ώρα να δώσωμεν στον Εβραίο τον χαρακτηρισμόν που του αξίζει... Αυτός που βασανίζει τι είναι; Αυτός που πυροβολεί τι είναι; Αυτός που δολοφονεί γυναίκας ή αόπλους τι είναι; Αυτός που βιάζει τι είναι;... Αυτός που θέλει να μας πιή το αίμα τί είναι;.... Αυτός που τα κάνει όλα αυτά μαζί τι είναι; Είναι ο υπάνθρωπος Εβραίος!"

6. Σελ. *** "Η μόνη οδός σωτηρίας των Εβραίων είναι να παύσουν να ονειρεύονται την παγκόσμιον κυριαρχίαν. Αλλοιώς ο αφανισμος τους θα συμβεί ολοκληρωτικός και δια παντός. Το πολύ - πολύ να παραμείνουν μερικοί χιλιάδες [...]"

7. Σελ. *** "...περισσότερο προκαλώ εσάς τους αναγνώστας μου να συζητήσετε δια το Ταλμούδ και την Εβραϊκή θρησκεία. Προκαλώ περισσότερο εσάς επειδή σεις είσθε τα θύματα. Ξυπνήστε, οι επίβουλοι Εβραίοι σκάπτουν τον τάφον των Εθνών. Ξυπνήστε και ρίξατέ τους μέσα διότι τους αξίζει...".

8. Σελ. *** "Αλλά δεν φταίνε οι χαχομίκοι. Φταίει ο πολιτισμένος κόσμος που ανέχεται τα διεθνή παράσιτα που λέγοντι Ιουδαίοι.... φθάνει η ώρα των αντιποίνων...."

9. Σελ. *** "Η Λευκή Φυλή δεν θέλει σημίτας στην Ευρώπην, διότι έτσι την συμφέρει βιολογικώς".

10. Σελ. *** "Στο ΙΝΤΕRNET οι Εβραίοι με συκοφαντούν. Συγκεκριμένως, κάποιος Ελληνοεβραίος ονόματι *** έγραψε μίαν διατριβήν (!) την οποία υπέβαλε στο Διεθνές Κέντρο Μελέτης Αντισημιτισμού, Vidal Sasoon, του Εβραϊκού Πανεπιστημίου της Ιερουσαλήμ.... Ανεζητήσαμεν τον συκοφάντη Εβραίο, αλλά δεν τον εύρομεν, ούτε το κέντρο Βιντάλ Σασούν μας δίδει στοιχεία, έτσι αυτός ο συκοφάντης Εβραίος μένει ατιμώρητος προς το παρόν, νομικώς και αλλοιώς".

11. Σελ. *** "Το βιβλίον μου που τώρα διαβάζετε είναι μια απλή απόδειξις ότι εμείς δεν υπολογίζομεν του Εβραίους. Τους καταφρονούμε δια την ηθικήν των, δια τη θρησκείαν των, δια τας πράξεις των, που όλα μαζί αποδεικνύουν ότι είναι υπάνθρωποι."

12. Σελ. *** "Ο Χίτλερ κατηγορήθη για κάτι που αληθώς δεν συνέβη. Αργότερα η ιστορία της ανθρωπότητος θα τον κατηγορήσει διότι ενώ ηδύνατο να απαλλάξει την Ευρώπην από τους Εβραίους, δεν το έκανε.... Αγαπητοί μου κύριοι Εβραίοι, εγώ δεν σας ζητώ να υποστήτε, όσα τα ιερά σας βιβλία διδάσκουν να υποστώμεν εμείς, από εσάς ... Είσθε εγκληματίαι, διότι αυτό εδίδαξε η θρησκεία σας. Είσθε δολοφόνοι, διότι από παιδιά εγαλουχήθητε στο έγκλημα. Επομένως, εμείς οι άλλοι δικαιούμεθα να σας αντιμετωπίσωμεν. Και θα το κάνωμεν."

13. Σελ. *** "Δυστυχώς, αυτάς τας ιστορικάς αλήθειας τας έχουν απαγορεύσει να διδάσονται στα σχολεία ως .... αντισημιτικαί. Οι γραικύλοι, οι εθνοπροδόται. Διότι έτσι τους διατάσσει το "πονηρόν γένος". Οι υπεύθυνοι της τροποποιήσεως της Ελληνικής ιστορίας και συνεπώς της πνευματικής τυφλώσεως του Ελληνικού Λαού πρέπει να κρεμασθούν κι αν αυτό δεν μπορέσει να το κάνει το κράτος θα ευρεθούν Έλληνες να εκτλέσουν τους προδότας."

14. Σελ. *** "... Μέχρι τότε για μας οι Εβραίοι θα παραμείνουν θανάσιμοι εχθροί, ιδιότητα που μόνοι τους επέλεξαν με όλας τα συνεπείας αυτής της αποκλειστικής των επιλογής. Με την ευκαρίαν αυτήν προειδοποιούμεν:

1. Τους Εβραίους που κυκλοφορούν με Ελληνικά ονόματα δια να κρύπτουν την πραγματικήν καταγωγήν των .

2. Τους πράκτορας των Εβραίων, ιδίως δημοσιογράφους, πολιτικούς και τηλεπαρουσιαστές, που εξυπηρετούν τωον εβραιοσιωνισμό
3. Τους οικονομικούς παράγοντας που διακινούν το παρασιτικό εβραϊκό κεφάλαιο υπό μορφήν ΑΕ "Τραστ", "Χόλντιν", "υπερακτίων εταιρειών" κ.λπ
4. Τους εβραιοϋποκινουμένους υπονομευτάς της Ελληνικής Εθνικής Παιδείας και Εξωτερικής πολιτικής, που κατέχουν δημοσίας θέσεις και εξυπηρετούν τον εβραιοσιωνισμό, με την επιβολή στν παιδεία και την εξωτερικήν μας πολιτικης φιλοεβραϊκών θέσεων.
5. Τα ΜΜΕ που δολιοφθείρουν τον Ελληνικό τρόπο ζωής, τα ιερά της Φυλής και τας Εθνικάς αξίας του Ελληνισμού, με την άσκησιν συστηματικής προπαγάνδας όλων των ειδών με σκοπό την διάδοσι του εκφυλισμού και της παρακμής στην Εθνική Κοινωνίαν των Ελλήνων.
Όλοι οι παραπάνω προειδοποιούνται δια πρώτην και τελευταίαν φοράν με μίαν φράσιν: Εξηντλήθη η υπομονή μας. Τα υπόλοιπα θα γίνουν όπως πρέπει. Κι όταν κάνης ότι πρέπει ας γίνη οτιδήποτε, καθώς έλεγε και ο Ι. Μεταξάς."

7. Σελ. *** "Τέτοιας εκτάσεως ενότητα και κινητοποίησιν ουδέποτε εγνώρισε η Ευρώπη, ώστε ευλόγως και δικαίως θα συμπεράνωμεν, ότι η ήττα του Ναζισμού σημαίνει ήττα της Ευρώπης"

8. Σελ. *** "Σταματώ την ιστορικήν αλήθειαν η οποία διδάσκει την ηθικήν ανωτερότητα του εθνικοσοσιαλισμού".

9. Σελ. *** "... Ο εθνικοσοσιαλισμός είναι κοσμοθεωρία δια "κυρίους" όχι δια δούλους. Είναι πίστις υπερεχόντων ανθρώπων ... δεν μπορώ να ανέχομαι τους δολοφόνους, ληστάς βιαστάς, καταπιεστάς, παράσιτα, διαφθορείς, υπονομευτάς της ελεεινής Εβραίλας να συκοφαντούν τους υπερόχους Εθνικοσοσιαλιστάς..."

10. Σελ. *** "Ασφαλώς σιγά σιγά αποκαθίσταται η αλήθεια, η προπαγάνδα υποχωρεί και θα ξημερώσει η ημέρα, που θα κυματίσουν αι σημαίαι του Ναζισμού"

11. Σελ. *** "Οι μεραρχίες των SS μάχονται με απαράμιλλον ηρωϊσμόν".

12. Σελ. *** "Η Λευκή Φυλή το 1945 υπέστη την μεγαλυτέραν καταστροφήν της ιστορίας της. Ο επικός αγών της Χιτλερικής Γερμανιας δια την κυριαρχίαν των Αρίων ετελείωσε, δίχως Νίκην".

13. Σελ. *** "ΧΑΪΝΡΙΧ ΧΙΜΜΛΕΡ (1900-1945): Ανώτατος Αρχηγός των SS... τα στοιχεία και τα επιχειρήματα επιβεβαιώνουν το υψηλόν ήθος του Ανδρός, ο οποίος ενώ ηδύνατο αυθημερόν με μιαν διαταγήν του να θανατώση όλους τους Εβραίους, αυτός προετοίμησε να τους εκτοπίσει από την Ευρώπην ώστε να απαλλάξη την Ήπειρον της Λευκής Φυλής από τους εξωευρωπαίους σημίτας...
Τα SS μάλιστα τα μάχιμα SS (Waffen SS) υπήρξαν οι ιππόται της συγχρόνου εποχής, ακατάβλητοι πολεμισταί εξ όλων των χωρών της Ευρώπης, οι οποίοι εθυσίασαν την ζωήν, στο ιδανικόν μιας Νέας Τάξεως, δια τους πολιτισμένους λαούς. Δυστυχώς δια την ανθρωπότητα ηττήθησαν... Πάντες υπήρξαν υποδείγματα πίστεως, πειθαρχίας και μαχητικότητος, υπέρ των ιδεωρών του Εθνικοσοσιαλισμού. Η παράστασίς των εξέφραζε το μεγαλείον του χαρακτήρος των, με συνέπεια στας τάξεις των SS να συγκαταλέγεται το εκλεκτότερον μέρος της Αρίας Φυλής..."

14. Σελ. ***: "ΑΔΟΛΦΟΣ ΧΙΤΛΕΡ (1889-1945) Ο τραγικός ηγέτης του τρίτου Γερμανικού Ράιχ είναι ασφαλώς η εντυπωσιακωτέρα αρχηγική μορφή της νεωτέρας εποχής... Η ιστορία της ανθρωπότητος θα καταλογίση στον Αδόλφον Χίτλερ τα εξής:
1. Δεν απήλλαξε, ενώ ηδύνατο, την Ευρώπην απο τους Εβραίους
2. Δεν εχρησιμοποίησε τα ειδικά χημικά όπλα που μόνον η Γερμανία διέθετε, δια να νικήσει... Εξ αιτίας της ήττης της Γερμανίας τότε, κινδυνεύει η Λευκή Φυλή και η Ευρώπη τώρα... Θα έλθη ημέρα κατά την οποίαν οι Ευρωπαίοι θα κυριαρχήσουν ή θα καταστραφούν. Και στας δυο περιπτώσεις θα αναγνωρίσουν ότι ο Χίτλερ είχε δίκαιον...."

15. Σελ. ***: "ΙΩΣΗΦ ΓΚΑΙΜΠΕΛΣ (1897-1945): Ένα από τα φωτεινότερα πνεύματα του αιώνος. Φιλόσοφος, αγωνιστής και βαθύς γνώστης της ψυχολογίας του πλήθους ενίκησε εις όλα τα πεδία της μάχης τον εβαιομπολσεβικισμόν  και ηγήθη του ολοκληρωτικού πολέμου της πατρίδος του."

Ι. Σελ. *** "4) Ουδείς αλλόφυλος λαμβάνει δημόσιον αξίωμα, ούτε διορίζεται στο κράτος, το οποίον είναι Ελληνικόν και μόνον. Το αυτό ισχύει και στα ΝΠΔΔ".

2. Σελ. *** "5) Οι μεικτοί γάμοι Ελλήνων ή Ελληνίδων με άτομα μη ανήκοντα στην Λευκήν Φυλήν αποτρέπονται".

3. Σελ. *** "7) Η μετακίνησης και εγκατάστασις εν Ελλάδι ατόμων ανηκόντων στην Λευκήν Φυλήν είναι απολύτως ελευθέρα".

4. Σελ. *** "ς9) Ουδείς αλλόφυλος ανακηρύσσεται Έλλην πολίτης, πλήν των τιμητικών περιπτώσεων, ως ο νόμος ορίζει. Αλλόφυλοι δι' άλλους λόγους αποκτήσαντες την Ελληνικήν υπηκοοότητα την στερούνται αμέσως και εφόσον πληρούν τας προϋποθέσεις θεωρούνται Ελληνίζοντες".

Σελ. *** "Στο ερώτημα: μπορεί Εβραίος να θεωρηθεί Έλλην; Απαντώ ευθέως: όχι. Διότι η φυλετική καταγωγή δεν αλλάζει, με την διοικητικήν πράξιν της παροχής Ελληνικής υπηκοότητος , που είναι νομικόν γεγονός και όχι φυλετικόν και εθνολογικόν."

Σελ. *** "... υπό την ανοχήν της διεθνούς κοινωνίας και του εξευτελισμένου ΟΗΕ του πρώην ανθρωποφάγου Ανάν" (από την α΄έκδοση, ****)

"επιβάλλεται να λάβωμεν επειγόντως μέτρα σωτηρίας της Λευκής Φυλής, του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού και προ παντός της Ελλάδος. Συγκεκριμένως και εις γενικότατας γραμμάς πρέπει: Να απομακρυνθούν οι Εβραίοι από την Ευρώπη την οποίαν αρκετά εταλαιπώρησαν. Οι εβραιωσιωνισταί να μεταβούν στην γη των Πατέρων των ώστε η Ευρωπαϊκή Ήπειρος να απαλλαγή από αυτούς".

"Θα δηλώσω ειλικρίνεια και αλλού, οτι εάν οι Γερμανοί εθανάτωναν τους εβραιοσιωνιστάς εγώ - και πιστεύω δεν είμαι μόνος - δεν πρόκειται να λυπηθώ. Οι εβραιοσιωνισταί είναι εγκληματίαι που προετοιμάζουν τον θάνατόν μας. Την εξαφάνισιν της Λευκής Φυλής την οποίαν τόσον μισούν, με φθόνον συμπιεσθέντα στον υποσυνειδητόν των, επί αιώνας. Το ένστικτον αυτοσυντηρήσεως της Φυλής μας δεικνύει τον δρόμον του πολέμου, κατά του εβραιοσιωνισμού μέχρις εσχάτων".

"Οι Εβραίοι δεν επέτυχαν να κυριαρχήσουν στην Ευρώπην. Πάντως εδημιούργησαν παντού στην Ευρώπην το φυλετικόν πρόβλημα το οποίο οξύνουν με την βοήθειαν των πολιτικάντηδων, τηλεπαρουσιαστών, "καθηγητών", δημοσιογράφων και λοιπών γνωστών ή αγνώστων πρακτόρων τους . Τελικώς το μόνον που θα επιτύχουν είναι να ερεθίσουν τους Ευρωπαίους και να προκαλέσουν την αντίδρασή των. Ενθυμηθείτε με. Αυτήν την φορά δεν θα ευρεθούν καλοί Γερμανοί Ναζί, που θα μαζεύουν τους Εβραίους δια να τους στείλουν στην Μαδαγασκάρη, αλλ' Ιππόται της Λευκής Αποκαλύψεως. Τους φαντάζομαι να καλπάζουν με γυμνά ξίφη, πάνω στα σταχτά άτια του θανάτου".

"Επανειλημμένω θα τονίσω ότι δεν επιτίθετμαι εναντίον των Εβραίων ως ατόμων, ως λαού, ως φυλής, ως Έθνους, αλλ' εναντίον της θρησκείας των, επειδή αυτή διδάσκει, ότι οι Εβραίοι συνεφώνησαν με το Θεό τους (Ιεχωβά) αυτοί να τον λατρεύουν κι εκείνος να τους εξασφαλίσει την παγκόσμιον κυριαρχίαν και όλα τα Έθνη του κόσμου να υποταγούν στους Εβραίους και να είναι δούλα αυτών."

"Δεν γνωρίζω ούτε έναν Εβραίον που να μην πιστεύει το εξωφρενικόν ότι οι Εβραίοι είναι ο εκλεκτός λαός του Θεού, ο οποίος ανέλαβε την υποχρέωσι με συμφωνία μαζί τους να τους κατακτήσει εφ' όλων των Εθνών."

Ο *** συνέγραψε το βιβλίο "***" το οποίο εκδόθηκε και κυκλοφόρησε στην Αθήνα στις *** και με το οποίο εξέφρασε ιδέες προσβλητικές κατά ομάδος προσώπων λόγω της φυλετικής και εθνικής καταγωγής των και δη των Εβραίων γενικώς, εφόσον σε αυτό μεταξύ άλλων αναφέρεται: 

Σελ. *** (κάτω από μία φωτογραφία παιδιών): "Μας έδειξαν αυτήν την φωτογραίαν (πότε; που ; ποιοι ήσαν κ.λ.π. άγνωστον) και μας είπαν Εβραιόπουλα εις στρατόπεδον συγκεντρώσεως. Δεκτόν. Τα βλέπομεν τετράπαχα........"
Σελ. *** "Οι Εβραίοι απαιτούν να σεβώμεθα τους ανύπαρκτους νεκρούς των. Εγώ προσωπικώς και υπαρκτοί να ήσαν, διατί να τους σεβαστώ;".
Σελ. *** "Τι άλλο θέλετε να σας κάνουν οι Εβραίοι, δια να ξυπνήσετε επιτέλους. Το παραμύθι του Άουσβιτς σας συγκινεί και όχι αι σφαγαί των ομοεθνών μας."

Σελ. *** "Απελευθερωθείτε από την Εβραϊκήν προπαγάνδα που σας εξαπατά με τα ψεύδη περί στρατοπέδων συγκεντρώσεων, θαλάμων αερίων, "φούρνων" και τα άλλα παραμύθα του ψευτο-ολοκαυτώματος...".

Σελ. *** "Τα στρατόπεδα συγκεντρώσεως, οι "φούρνοι" το "σαπούνι" και τα βασανιστήρια υπήρξαν και παραμένουν τα προσφιλή θέματα, τα οποία εκμεταλλεύεται η αντιναζιστική προπαγάνδα...". "Εκείνα τα έργα, όπως το "ολοκαύτωμα" σας συγκινούν και εντυπωσιάζεστε από τα δήθεν βασανιστήρια τα οποία δήθεν υπέστησαν οι Εβραίοι προ 60 ετών ....".

Σελ. *** (Αναφορά σε φωτογραφία της σελ .***): "Αυτά τα παιδιά είναι Εβραιόπουλα στο στρατόπεδο Άουσβιτς - 2 (Μπιρκενάου), φαίνονται καλοζωϊσμένα και φυσικά επέζησαν...."

Σελ. *** "Το ZYKLON B που τόσο διεφήμισαν, ως το αέριον με το οποίο εθανατώνοντο οι Εβραίοι, στους ειδικούς θαλάμους αερίων (που δεν ανευρέθησαν) δεν ήτο παρά ένα δηλητηριώδες αέριον χρήσιμον δια τας απεντομώσεις  στρατοπέδων συγκεντρώσεως... όλα τα άλλα είναι παραμύθια της προπαγάνδας"

Σελ. *** "Η Εβραϊκή πτωματολογία στην περίπτωση του Άουσβιτς απεδείχθη εξ αρχής ψευδέστατη".

α τέκνα του "εκλεκτού λαού δεν κατόρθωσαν ακόνη να αρπάξουν τα αγαθά των Εθνών, ούτε επέτυχαν να κυριαρχίσουν στον κόσμον. Στο μέλλον ουδείς γνωρίζει τι θα συμβεί. Ξέρομεν όμως τι συνέβη στο παρελθόν, όπου είδαμε τον "εκλεκτόν λαόν" να τρέμη προς της Μαύρης Στολής των Ες-Ες με την αργυρά νεκροκεφαλή στο πηλίκιον. Είδαμε τον "εκλεκτόν λαό" πειθήνιον, σιωπηλόν, φοβισμένον, να εργάζεται στην Γερμανική βιομηχανία όπως οι δούλοι, που δικαιούνται κάποιας αμοιβής δια τη εργασίας των, αλλά το χρήμα δεν ξεπλένη τον πενταετή εγκλωβισμόν του "εκλεκτού λαού" στα Γερμανικά στρατόπεδα συγκεντρώσεως, όπου πολλοί δυστυχείς απώλεσαν τη ζωήν των, περισσότεροι υπέφεραν και όλοι των εταπεινώθησαν μέχρις πλήρους εξευτελισμού των, διότι οι Γερμανοί δεν εσεβάσθησαν τας περί "εκλεκτού λαού" διαβεβαιώσεις της Π. Διαθήκης και των Ταλμούδ."

Σελ. *** "...διότι εμείς είμεθα ΕΛΛΗΝΕΣ δηλαδή ανωτέρα φυλή και όχι άθλιοι σημίται".

Σελ. *** "Προσωπικώς είς επίδειξιν θαρραλέας διαμαρτυρίας δηλώνω και πάλιν και πάλιν, ότι είμαι αντισημίτης, καταφρονώ τους Εβραίους.......... που θεωρώ υπανθρώπους".

Σελ. *** "Εβραίος (στο θρήσκευμα) και άνθρωπος είναι έννοιαι αντιφατικαί, δηλαδή η μία αποκλείει την άλλην."

Σελ. *** "Το βιβλίον μου που τώρα διαβάζετε είναι μία απλή απόδειξις, ότι εμείς δεν υπολογίζομεν τους Εβραίους. Τους καταφρονούμε δια την ηθικήν των, δια την θρησκεία των, δια τας πράξεις των, που όλα μαζί αποδεικνύουν ότι είναι υπάνθρωποι."

[...]

Σελ. *** "(Σχολιασμος για τη λεζάντα φωτογραφίας από το Άουσβιτς: τα συρματοπλέγματα του Άουσβιτς είναι εκεί για να θυμίζουν σε ολόκληρο τον κοσμο τη ναζιστική θηρωδία της περιόδους 1939-1945): "Καλώς κάνουν και συντηρούν το στρατόπεδον εις καλήν κατάστσιν διότι ουδείς γνωρίζει τι μπορεί να συμβεί στο μέλλον".

[...]

Ο Εισαγγελέας, αφού έλαβε το λόγο από τον Πρόεδρο, πρότεινε να επιβληθεί στον α΄ κατηγορούμενο ποινή φυλάκισης (8) οκτώ μήνες [...] και (8) μηνες για το υπό στοιχε. ε΄ πράξη και να ανασταλεί για τρία χρόνια.
Η έφεση να έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.

Το Δικαστήριο αφού συσκέφθηκε μυστικά στην έδρα του, με παρούσα τη Γραμματέα, κατάρτισε και ο Πρόεδος δημοσίευσε αμέσως την απόφαση του Δικαστηρίου, η οποία έχει αριθμό *** και είναι η εξής:

Επειδή η πράξη για την οποία κηρύχθηκε ένοχος ο κατηγορούμενος προβλέπεται και τιμωρείται από τα άρθρα 1, 14,26 παρ.1, 27 παρ. 1, 51,53, 72, 83, 94 ΠΚ, 1 παρ. 1 και 2 του Ν.927/1978 όπως ισχύει μετά το άρθρ. 24 του Ν.1419/1984 και άρθρο μόνο τ0υ ν.2243/1994.

Επειδή κατά τα άρθρα 79 και 80 Ποιν.Κ. το Δικαστήριο λαμβάνει υπόψη τόσο τη βαρύτητα του εγκλήματος, όσο και την προσωπικότητα του κατηγορουμένου, που κηρύχθηκε ένοχος. Για την εκτίμηση της βαρύτητας του εγκληματος, το δικαστήριο αποβλέπει στην βλάβη που προξένησε το έγκλημα ή τον κίνδυνο που προκάλεσε, στη φύση, στο είδος και στο αντικε΄μενο του εγκλήματος καθώς, επίσης σε όλες τις περιστάσις χρόνου, τόπου, μέσων και τρόπου που συνόδευαν την προπαρασκευή ή την εκτέλεσή του, στην ένταση του δόλου του κατηγορουμένου. Κατά την εκτίμηση της προσωπικότητας του κατηγορουμένου το Δικαστήριο σταθμίζει ιδίως τον βαθμό της εγκληματικής του διάθεσης που εκδήλωσε κατά την πράξη. Για να τον διαγνώσει με ακρίβεια, εξετάζει τα ίτια που τον ώθησαν στην εκτέλεση του εγκλήματος, την αφορμή πο του δόθηκε και τον σκοπο που επιδίωξε, το χαρακτήρα του και το βαθμό ανάπτυξής του, τις ατομικές και κοινωνικές περιστάσεις και την προηγούμενη ζωή του, τη διαγωγή του κατά τη διαρκεια της πράξης και μετά την πράξη ιδίως την μετάνοια που επέδειξε και την προθυμία του να επανορθώσει τις συνέπειες της πράξης του, συνάμα δε τόσο τους οικονομικούς του όρους, όσο και των μελών της οικογένειάς του τα οποία συντηρεί. 
Έχοντας όλα τα στοιχεί αυτά υπόψη το Δικαστήριο κρίνει ότι πρέπει να επιβληθεί στον κατηγορουμενο η ποινή της φυλάκισης (10) Δέκα μηνών για την υπό στοιχ. α΄πράξη και (8) οκτώ μήνες για την υπό στοιχ. β΄ πράξη.

[...]

Καταδικάζει τον κατηγορούμενο που κηρύχθηκε ένοχος σε φυλάκιση (10) Δέκα μηνών για την υπό στοιχ. α΄πράξη και (8) οκτώ μήνες για την υπό στοιχ. β΄ πράξη και στα έξοδα της δίκης 120 ευρώ τα οποία θα εισπραχθούν χωρίς προσωπική του κράτηση

Καθορίζει την συνολική εκττέα ποινή σε φυλάκιση (14) δεκατεσσάρων μηνών που αποτελείται απο τη βαρύτερη από τις ποινές που του επιβλήθηκαν παραπάνω αυξημένη από τις συνρέχουσες ποινές κατά (4) τέσσερις μήνες.

Αναστέλλει την εκτέλεση της φυλάκισης των (14) δεκατεσσάρων μηνών που επιβλήθηκε στον κατηγορούμενο για τρία (3) χρόνια.

Τέλος, ο Πρόεδρος γνωστοποίησε στον κατηγορούμενο που καταδικάστηκε ότι εάν κατά το διάστημα της αναστολής καταδικαστεί ξανά αμετάκλητα σε ποινή στερητική της ελευθερίας για κακούργημα ή πλημμέλημα, που διέπραξε μέσα στο χρόνο της αναστολής, θα εκτίσει και την ποινή που έχει ανασταλεί, σύμφωνα με το άρθρο 102 ΠΚ.

-Η έφεση να έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.
Κρίθηκε αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε δηόσια αμέσως στο ακροατήριό του. 

Αθήνα 13-12-07

Ο Προεδρεύων Εφέτης  Η Γραμματέας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Συνεχίζεται ο παραλογισμός από Ειρηνοδίκες σε θέματα ταυτότητας φύλου

  Ενώ έχουμε καταγγείλει πολλαπλά το φαινόμενο οι Ειρηνοδίκες να απορρίπτουν αιτήματα νομικής αναγνώρισης ταυτότητας φύλου ως προς το επώνυμ...