Σάββατο, Ιουλίου 03, 2010

Project Blog για την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Μια σημαντική προϋπόθεση για την εφαρμογή των ανθρώπινων δικαιωμάτων στην καθημερινή ζωή είναι η διάδοση του περιεχομένου τους και το χτίσιμο συνείδησης σχετικά με αυτά. Ενώ τα δικαστήρια και οι αρμόδιες αρχές υποχρεούνται να επιβάλλουν κυριαρχικά την εμπέδωση των δικαιωμάτων, κύριο έργο των ανθρωπιστικών οργανώσεων και των υπερασπιστών των δικαιωμάτων είναι να ενημερώνουν την κοινή γνώμη για τις ατομικές εξουσίες που έχει κάθε άνθρωπος χωριστά.

Ένα πρόβλημα που αντιμετώπισα στην αρθρογραφία του e-lawyer ήταν ότι ενώ μπορούσα να παραπέμπω με links σε κάθε μεμονωμένο άρθρο του Συντάγματος, λόγω της σχετικής εφαρμογής της ιστοσελίδας της Βουλής (βλ. εδώ), η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου υπήρχε στο Διαδίκτυο μόνο ως ενιαίο κείμενο (βλ. εδώ). Έτσι έπρεπε να παραπέμπω συνεχώς σε ένα πολυσέλιδο pdf ή html της ιστοσελίδας του Συμβουλίου της Ευρώπης. Επίσης, το ελληνικό κείμενο της ΕΣΔΑ που κυρώθηκε με νόμο στη δεκαετία του 1970 είναι στην καθαρεύουσα (βλ. εδώ), πράγμα που καθιστά κάπως απρόσιτη τη γλώσσα των διατάξεων της Σύμβασης. Εξάλλου, η ελληνική κυρωθείσα μετάφραση απηχεί κυρίως το γαλλικό πρωτότυπο κείμενο της ΕΣΔΑ, ενώ εξίσου πρωτότυπο (κι εφαρμοστέο από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, μάλλον πιο συχνά) είναι και το αγγλικό πρωτότυπο. Έτσι αποφάσισα να δημιουργήσω ένα project - blog στο οποίο θα υπάρχουν τα άρθρα της ΕΣΔΑ σε μετάφραση στα νέα Ελληνικά, όπου θα γίνεται σεβαστό τόσο το Αγγλικό όσο και το Γαλλικό πρωτότυπο και θα υπάρχει η δυνατότητα παραπομπής άρθρο προς άρθρο.

Το blog αυτό ξεκινάει να λειτουργεί σήμερα και είναι το


Περιλαμβάνει μόνο τα άρθρα 1 - 18 της ΕΣΔΑ, δηλαδή το μέρος στο οποίο κατοχυρώνονται τα ανθρώπινα δικαιώματα που προβλέπει αυτή η Σύμβαση, η οποία δεσμεύει τις 47 χώρες του Συμβουλίου της Ευρώπης και εφαρμόζεται από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Δεν περιλαμβάνονται λοιπόν στο blog τα υπόλοιπα άρθρα της, τα οποία περιέχουν δικονομικές διατάξεις για την σύνθεση και τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, αλλά ούτε και τα ανθρώπινα δικαιώματα που κατοχυρώθηκαν μεταγενέστερα, στα Πρόσθετα Πρωτόκολλα της ΕΣΔΑ (δικαίωμα στην ιδιοκτησία, στην εκπαίδευση, στις ελεύθερες εκλογές κλπ). Για αυτά θα πρέπει να ακολουθήσει άλλο ένα blog, όπως θα πρέπει να γίνει και για τον Αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, ο οποίος περιέχει τα κοινωνικά δικαιώματα του ευρωπαϊκού χώρου.

Οι στόχοι λοιπόν του νέου blog είναι:

- πρόσβαση σε πιο προσιτή μετάφραση της ΕΣΔΑ, με δυνατότητα συγκριτικής επισκόπησης της κυρωθείσας μετάφρασης (καθαρεύουσα) και των Αγγλικού και Γαλλικού πρωτοτύπων
- δυνατότητα παραπομπής σε μεμονωμένα άρθρα της με links στα κείμενά μας
- προσθήκη σχολίων κάτω από κάθε άρθρο, όπως αποφάσεων του ΕΔΔΑ ή και άλλων εφαρμογών των ανθρώπινων δικαιωμάτων στην καθημερινότητα.

Η ΕΣΔΑ θεωρητικώς δεν είναι θέσφατο (πρόκειται για κείμενο του 1950), αλλά αποτελεί το νομικά δεσμευτικό κείμενο που ισχύει αυτή τη στιγμή σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Πρόσφατα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη Συνθήκη της Λισαβόνας προσχώρησε στην ΕΣΔΑ και τη δικαιοδοσία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Αυτό σημαίνει ότι πρόκειται για ένα κείμενο που έχει καθορίσει την ζωή στην Ευρώπη και πρόκειται να μας απασχολεί για πολλά χρόνια ακόμη, ορίζοντας τα κριτήρια του σύγχρονου ανθρωπιστικού πολιτισμού.

Γι΄ αυτό αξίζει να εξοικειωθούμε καλύτερα με τη ΕΣΔΑ και να την ανάγουμε σε αντικείμενο ευχερούς επίκλησης.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σωρηδόν ακύρωση Δημοτικών Συμβουλίων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

Τις τελευταίες εβδομάδες η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής έχει εντατικοποιήσει τον αυτεπάγγελτο έλεγχο νομιμότητας ακυρώνοντας σωρηδόν αποφά...