Παρασκευή, Σεπτεμβρίου 24, 2010

Έχουμε Συνήγορο του Πολίτη;

Σήμερα ανακοινώθηκε η παραίτηση του Συνηγόρου του Πολίτη, η οποία υποβλήθηκε στον Πρόεδρο της Βουλής (βλ. εδώ). Η καθυστέρηση της παραίτησης για ένα μήνα περίπου, ενώ ο Συνήγορος είχε εμπλακεί στην εκλογολογία και τελικά αποφάσισε να θέσει υποψηφιότητα για δήμαρχος, αποδόθηκε στη μη ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης ειδικού επιστημονικού προσωπικού (βλ. εδώ). Σύμφωνα με την ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια αυτού του μήνα παρέμεινε τυπικά στη θέση του (το "αξίωμα", όπως επιμένει να χαρακτηρίζει ακόμα και σήμερα την αποστολή του, αλλά και την ιδιότητα του δημάρχου) ενώ ένα ερώτημα είναι εάν σε αυτή την τυπική παραμονή του καταβλήθηκαν και τα 4.000 ευρώ στα οποία, κατά την υπουργική απόφαση του 1998, πρέπει να κυμαίνονται οι μηνιαίες αποδοχές του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ανεξάρτητη αρχή ήδη αριθμεί 204 άτομα συνολικό προσωπικό (βλ. εδώ), ενώ σε άλλες χώρες ο Συνήγορος του Πολίτη απασχολεί πολύ λιγότερα στελέχη (στη Γαλλία 100 άτομα, στην Αυστρία 65 άτομα, στη Δανία 85 άτομα, στην Ιρλανδία 82, στο Βέλγιο 47). Λέγεται ότι ο Έλληνας Συνήγορος του Πολίτη απασχολεί τους περισσότερους υπαλλήλους από κάθε ομόλογό του θεσμό παγκοσμίως. Eν πάσει περιπτώσει, πριν από τέσσερις ημέρες διαβάζουμε στην ιστοσελίδα του Συνηγόρου ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία πρόσληψης ενός (1) ειδικού επιστήμονα και σήμερα υποβλήθηκε η παραίτηση του κ. Καμίνη.

Το μεγάλο ερώτημα που τίθεται είναι τι γίνεται από εδώ και πέρα με τον Συνήγορο του Πολίτη. Όσο ο κ. Καμίνης ήταν "κωλυόμενος", αλλά μη παραιτηθείς, αναπληρωνόταν από την αρχαιότερη Βοηθό Συνήγορο, την καθηγήτρια κ. Σπανού. O κ. Καμίνης είχε πει ότι έως την εκλογή νέου Συνηγόρου θα τον αναπληρώνει η κ. Σπανού, αλλά ο Ν.3094/2003 προβλέπει την αναπλήρωση μόνο για το χρόνο που ο Συνήγορος "κωλύεται" ή "απουσιάζει" και δεν προβλέπει τι γίνεται σε περίπτωση που ο Συνήγορος παραιτηθεί. Στο θέμα της παραίτησης αναφέρεται ο Ν.3051/2002, όπου αναφέρει ότι ορίζεται νέο μέλος από τη Βουλή μέχρι το πέρας της θητείας που διακόπηκε. (Για όλο το νομικό ζήτημα της εφαρμογής αυτών των διατάξεων βλ.: Η αναπλήρωση του Συνηγόρου του Πολίτη).

Το συμπέρασμα είναι ότι υπάρχει αμφιβολία εάν η Βοηθός Συνήγορος νομιμοποιείται να ασκεί καθήκοντα Συνηγόρου του Πολίτη μετά την παραίτηση του κ. Καμίνη. Αυτό είναι ένα σοβαρό θεσμικό θέμα το οποίο οφείλει να διευθετήσει άμεσα η Κυβέρνηση, με την υποστήριξη της οποίας ενθαρρύνθηκε η υποψηφιότητα και τελικά η παραίτηση του Συνηγόρου του Πολίτη.

Θα πρέπει ο Πρόεδρος της Βουλής να συγκαλέσει άμεσα την Διάσκεψη των Προέδρων προκειμένου να δρομολογηθεί η διαδικασία της εκλογής νέου Συνηγόρου του Πολίτη κι όχι να περιμένουμε μέχρι το τέλος των δημοτικών εκλογών, διότι μια τέτοια παράλυση της Αρχής θα επιφέρει οριζόντια πτώση στην ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών. Παράλληλα, θα ήταν καλό να εμπνευστεί κι ο νομοθέτης από αυτές τις ακροβασίες, θωρακίζοντας το θεσμό του Συνηγόρου του Πολίτη από πρόωρες παραιτήσεις για πολιτικούς σκοπούς (βλ. Η παραίτηση του Συνηγόρου του Πολίτη και η ανάγκη προστασίας του θεσμού από πρόωρες παραιτήσεις).

Το ερώτημα "habemus ombudsman ?" πρέπει να απαντηθεί χωρίς καθυστερήσεις.


20 σχόλια:

Κωνσταντίνος Καντακουζηνός είπε...

"204 άτομα συνολικό προσωπικό"; Χαίρομαι που η Αρχή για την καταπολέμησιν της γραφειοκρατίας είναι τόσο γραφ(ειοκρατ)ική.

Ανώνυμος είπε...

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_politics_1_26/09/2010_416456 «... και οι τέσσερις τάσεις που προσπαθούν να συνεργασθούν για να στηρίξουν σήμερα την υποψηφιότητα Καμίνη (..., ..., ... και οι στενοί του συνεργάτες από τη Ανεξάρτητη Αρχή) αναγνωρίζουν πως ...»

ArTaXiA είπε...

Είμαι ένας ενεργός πολίτης που κατά καιρούς προσφεύγω στις ανεξάρτητες αρχές για υποθέσεις μου και πάντοτε δικαιώνομαι.

Εκπλήσσομαι που ο "Συνήγορος" έχει 204 στελέχη, διότι στην "Αρχή Προστασίας Προσωπικών" παραπονούνται πως έχουν μόνο 20 άτομα, το Υπουργείο δεν τους επιτρέπει να προβούν σε προσλήψεις και ως αποτέλεσμα αυτού, υποθέσεις βρίσκονται υπό εξέταση για δύο και πλέον χρόνια.

Φρονώ πως αν ο "Συνήγορος" μπορεί να προσλάβει προσωπικό, μπορεί και η "Αρχή". Πιθανότατα όμως συμβαίνει κάτι άλλο, γιατί προσφέρθηκα στην "Αρχή" να βοηθήσω ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΑ και ΑΜΜΙΣΘΙ προκειμένου να κλείσουν κάποιες υποθέσεις και ακόμη απάντηση δεν έχω λάβει.

Τι άραγε εμποδίζει αυτές της ανεξάρτητες αρχές να επιτελέσουν το έργο των;

e-Lawyer είπε...

Η Αρχή αριθμεί: 15 μέλη ("αξιωματούχοι": πρόεδρος - αντιπρόεδρος - έξι τακτικά μέλη - έξι αναπληρωματικά) και 40 άτομα προσωπικό = 55 εργαζόμενους.

http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,15035&_dad=portal&_schema=PORTAL

Αυτό που εμποδίζει τόσο τον Συνήγορο όσο και την Αρχή από το να επιτελέσουν την αποστολή τους ΔΕΝ είναι η έλλειψη πόρων ούτε η έλλειψη καταρτισμένου προσωπικού. Το πρόβλημα είναι τα πρόσωπα που διοικούν τις ανεξάρτητες αρχές δεν είναι επαρκή για την αποστολή που τους έχει ανατεθεί, διότι δεν είναι σε θέση να προχωρήσουν στις κατάλληλες συγκρούσεις που απαιτούνται και διότι δεν εξαντλούν τις θεσμικές δυνατότητες που τους δίνει ο νόμος, όπως η έκδοση κανονιστικών πράξεων για την Αρχή και η αποστολή υποθέσεων στον εισαγγελέα για τον Συνήγορο. Εάν έδειχναν τα δόντια τους, θα γνώριζαν περισσότερο σεβασμό και θα ήταν πολύ πιο αποτελεσματικές στην αποστολή τους.

Αλλά οι ηγεσίες των Αρχών αντιμετωπίζουν τις θέσεις τους ως "αξίωμα" (βλ. ανακοίνωση παραίτησης κ. Καμίνη), δηλαδή ως "τιμή" που τους κάνει η Πολιτεία κι όχι ως δημόσια αποστολή που απαιτεί την ολοκληρωτική αφοσίωση στην επιτέλεση των καθηκόντωντους.

ArTaXiA είπε...

Tότε προφανώς η κυρία Τουτζιαράκη που χειρίζεται υπόθεση μου από τις 13/5/2009 και δεν την έχει καν προωθήσει, ψεύδεται ισχυριζόμενη πως είκοσι μόνο εισηγητές αδυνατούν να επεξεργαστούν την πληθώρα των αιτημάτων που δέχονται.

Η ίδια μου εκμηστηρεύθηκε πως εκκρεμούν πάνω από 500 υποθέσεις για τις κάμερες και δεν μπορεί να τις διεκπεραιώσει εξ αιτίας αυτού του ίδιου λόγου.

Δεν ξέρω πια τι να πιστέψω!

e-Lawyer είπε...

Όχι δεν ψεύδεται, οι χειριστές των αιτημάτων των πολιτών είναι πράγματι είκοσι. Επειδή όμως υπάρχει τόσος φόρτος εργασίας θα έπρεπε να είχαν αναλάβει και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου να διευκολύνουν την διεκπεραίωση. Ο κ. Δαφέρμος ως πρώτος πρόεδρος της Αρχής είχε γράψει ο ίδιος αποφάσεις τότε που η αρχή δεν είχε ούτε το μισό προσωπικό!
Τώρα όμως τα μέλη φαίνεται ότι απλώς συνεδριάζουν χωρίς να μετέχουν στην παραγωγική διαδικασία της εξυπηρέτησης του πολίτη. Κι αυτό είναι που πρέπει να αλλάξει.

Ανώνυμος είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.
Κωνσταντίνος Καντακουζηνός είπε...

Αγαπητέ "δεν μιλούν οι μαργαρίτες", διαβάζοντας αυτά που γράφετε ("του Καψή του Τζόνι" -άσχετον!-, "γ.π.", "ακίνδυνα για την παραχώνη εις τες Σάτιρες" κτλ.) νομίζω πως δεν είμαι αφελής, διότι έχω τουλάχιστον μίαν ελικρινή απορίαν:
ΤΙ ΓΡΑΦΕΤΕ;

Ανώνυμος είπε...

Γράφουμε μέσα-μέσα στην ψυχή μας. Πίνοντας.

Ανώνυμος είπε...

Το πρόβλημα δεν είναι τα 204 στελέχη αλλά πόση είναι η φυσική παρουσία τους στο χώρο δουλειάς αλλά και πως ελέγχεται η ποιότητα της δουλειάς τους; Μάλλον ορισμενα από τα στελέχη είναι μονίμως εξαφανισμένα (ακόμη και σε προεκλογικές εκστρατείες βλ. http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_politics_1_26/09/2010_416456), ή δεν απαντούν ούτε στα τηλέφωνα, ή απλά δεν ασχολούνται με το αντικείμενο της δουλειάς τους, αρχειοθετώντας σωρηδόν υποθέσεις ή αφήνοντας τις στο "ψυγείο", αλλά με τις δικές τους προσωπικές ενασχολήσεις. Δάσκαλε που δίδασκες....

e-Lawyer είπε...

Καλό θα ήταν να μη μένουμε στο παράπονο αλλά να γνωστοποιούμε αυτή την ακαταστασία και στους υπεύθυνους.

Ανώνυμος είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.
ArTaXiA είπε...

Χθες έλαβα απάντηση από τον "Συνήγορο" για θέμα μου, απέναντι στο Λιμενικό Ταμείο Νάξου.

Η επιστολή λοιπόν έγραφε πως ο "Συνήγορος" δεν έχει αρμοδιότητα διότι το θέμα άπτεται "κανονιστικής απόφασης" και βάση του νόμου δεν μπορεί να επιληφθεί. Αρμόδιος είναι ο περιφεριάρχης!

Το θέμα μου αφορούσε σε επιβολή προστίμων του ΚΟΚ επί ανύπαρκτης σήμανσης, την οποία παραδέχτηκε και ο Λιμενάρχης και ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου. Παρ 'όλα αυτά δεν με δικαιώνουν. Ο "Συνήγορος" αρνείται να επιληφθεί.

Βάσει ποιου σκεπτικού θα με δικαιώσει ο περιφερειάρχης;

Με το ένα και το άλλο, χάνεται η πίστη στους θεσμούς.

Όταν τηλεφώνησα στον "Συνήγορο" να με πληροφορήσουν για τη διεύθυνση της "Περιφέρειας" ζήτησαν γραπτή επιστολή για να μου απαντήσουν στη συνέχεια γραπτώς.

Αποτέλεσμα: Μια ατέρμονη ανταλλαγή επιστολών και ουσία μηδέν!

Αυτός είναι ο συνήγορος του πολίτη...

Ανώνυμος είπε...

λετε.για τις ατασθαλιες του συνηγορου του πολιτη,νααναφερθουμε στους υπευθυνους. Δηλ.που'

e-Lawyer είπε...

Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Αυτή ασκεί τον κοινοβουλευτικό έλεγχο στον Συνήγορο.

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητε φιλε επειδη δεν ειμαι δικηγορος.ο συνηγορος του πολιτη,υποκειται σε....κοινοβουλευτικο ελεγχο

e-Lawyer είπε...

Βεβαίως, σύμφωνα με το άρθρο 101Α παρ. 3 του Συντάγματος.

Ανώνυμος είπε...

μου φαινετε απιθανο παντως,ο1.οο να λυνετε αποριες πολιτων και μαλιστα αγνωστων

Ανώνυμος είπε...

Σημερα η Ελλαδα θρηνει.Εχασε δυο αστυνομικους και οχι -μπατσους-σε ωρα υπηρεσιας.Οχι,δεν ειμαι αστυνομικος.
Κανενας πολιτικος ακουει;Εδωσαν τη ζωη τους,στην πατριδα

Ανώνυμος είπε...

ηθελα να μου εξηγησετε,γιατι διαλεγετε τον ιστοτοπο του συνηγορου του πολιτη και οχι καποιον δικο σας

Απογοητεύει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο με την απόφαση του για τα ιντερσεξ δικαιώματα

  Μια σοβαρή ήττα για τα ΙΝΤΕΡΣΕΞ δικαιώματα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Στην χθεσινή απόφαση Y κατά Γαλλίας, η υπ...