Σάββατο, Οκτωβρίου 01, 2005

Ελληνική προεδρία στο Δίκτυο Συνηγόρων του Παιδιού

Μια σημαντική απόφαση για τη χώρα μας ελήφθη στο τελευταίο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Συνηγόρων του Παιδιού ( ENOC – Ε uropean Network of Ombudspersons for Children ) που διεξήχθη στις 21-23 Σεπτεμβρίου στη Βαρσοβία της Πολωνίας: ο Έλληνας Συνήγορος του Πολίτη ανέλαβε την Προεδρία για την ερχόμενη χρονιά και τη διεξαγωγή του συνεδρίου στην Αθήνα το Σεπτέμβριο του 2006.
Το ENOC από το 1997 συνδέει και διευκολύνει τη συνεργασία όλων των ανεξάρτητων αρχών που δραστηριοποιούνται για τα δικαιώματα του παιδιού στις χώρες του Συμβουλίου της Ευρώπης, πληρώντας ορισμένα θεσπισμένα κριτήρια, όπως η ίδρυση και λειτουργία τους με βάση κοινοβουλευτική νομοθετική πράξη, η ανεξαρτησία από τις κυβερνήσεις, η εστίαση στην προάσπιση και προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού και η άμεση επαφή με τα ίδια τα παιδιά.
Στο συνέδριο της Βαρσοβίας, στο οποίο συμμετείχαν περισσότεροι από 60 σύνεδροι από 26 χώρες, ανταλλάχτηκαν απόψεις και εμπειρίες από τη δράση των Συνηγόρων σε θέματα όπως η καταπολέμηση της βίας κατά των παιδιών και η προάσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών που αποχωρίζονται τις οικογένειές τους (λόγω οικογενειακών προβλημάτων, διαζυγίων κλπ) όπως και των ασυνόδευτων παιδιών που μετακινούνται από χώρα σε χώρα (μεταναστών, προσφύγων, θυμάτων διακίνησης). Συζητήθηκαν επίσης άλλα ζητήματα, όπως η υποβολή συμπληρωματικών εκθέσεων στον ΟΗΕ για την εφαρμογή της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, η δράση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα παιδιά και η προώθηση του θεσμού του Συνηγόρου του Παιδιού και σε άλλες χώρες.
Ο Βοηθός Συνήγορος για τα Δικαιώματα του Παιδιού κος Γ. Μόσχος, ο οποίος εκλέχτηκε πρόεδρος του ENOC για την ερχόμενη χρονιά, ανέλαβε να συντονίσει την επικοινωνία μεταξύ των μελών με στόχο την προετοιμασία δημοσίων θέσεων του Δικτύου, που ενισχύουν σε εθνικό και διεθνές επίπεδο τις παρεμβάσεις των Συνηγόρων για την έμπρακτη προάσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού.
(πηγή: www.synigoros.gr)
Υπενθυμιζουμε ότι ο Συνήγορος του Παιδιού, στα καθ' υμάς είναι θεσμός ενταγμένος στον Συνήγορο του Πολίτη (είναι Βοηθός Συνήγορος). Ελπίζουμε η είδηση αυτή να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον των ελληνικών ΜΜΕ, καθώς σχετίζεται και με τη διεθνή φήμη της χώρας ως προς την προστασία των ατομικών δικαιωμάτων και μάλιστα στον ευαίσθητο τομέα που αφορά την παιδική ηλικία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Απαγόρευση λειτουργίας καμπάνας ναού λόγω ηχορύπανσης

  Σε υπόθεση που εκπροσωπώ τον θιγόμενο πολίτη, μετά από 2 προσωρινές διαταγές, το Πρωτοδικείο Καλαμάτας εξέδωσε και απόφαση ασφαλιστικών μ...