Σάββατο, Οκτωβρίου 15, 2005

Το δικαίωμα προεξόφλησης δανείου χωρίς ποινή

Τις τελευταίες μέρες επιβλήθηκε πρόστιμο από το Υπουργείο Ανάπτυξης εις βάρος Τραπεζών για τις ποινές που επέβαλαν στους καταναλωτές, επειδή οι τελευταίοι είχαν την δυνατότητα να προεξοφλήσουν τα δάνειά τους πριν από τις προγραμματισμένες ημερομηνίες των δόσεων!

http://www.in.gr/news/article.asp?lngEntityID=656442

Στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών φορέων βρίσκεται επίσης η χρέωση των τραπεζικών υπηρεσιών. Δεν είναι τυχαίο ότι μια τράπεζα χρέωνε ακόμα και την αποστολή του λογαριασμού στην διεύθυνση του οφειλέτη!
Οι ελεγκτικοί φορείς είναι:
α) η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή (Υπουργείο Ανάπτυξης), η οποία λειτουργεί μέχρι να οργανωθεί ο Συνήγορος Καταναλωτή, ο οποίος έχει διοριστεί από τον προηγούμενο Μάιο, αλλά δεν έχουμε δει να έχει παρουσιάσει μέχρι στιγμής κάποια μορφή δράσης,
β) ο Τραπεζικός Μεσολαβητής, όργανο αυτορρύθμισης που έχει συγκροτηθεί με πρωτοβουλία των ίδιων των τραπεζών, ώστε οι πολίτες να απευθύνονται σε αυτόν και να γλιτώνουν τις χρονοβόρες και δαπανηρές δικαστικές διαδικασίες και
γ) οι Ενώσεις Καταναλωτών, όπως η ΕΚΠΟΙΖΩ, οι οποίες έχουν δικαίωμα κατάθεσης συλλογικής αγωγής εναντίον των τραπεζών, ενώπιον των δικαστηρίων (πρόκειται για μια από τις ελάχιστες περιπτώσεις του ελληνικού δικαίου που επιτρέπεται η άσκηση συλλογικής αγωγής).
Το πρώτο εξάμηνο του 2005 , κατέθεσαν αγωγή 3.600 καταναλωτές για λόγους επιβολής ποινής λόγω προεξόφλησης δανείων. 2.500 έχουν προσφύγει στον Τραπεζικό Μεσολαβητή, 1.000 στην ΕΚΠΟΙΖΩ και 100 στην ΓΓ Καταναλωτή.
Χρήσιμα links:
ΓΓ Καταναλωτή
Τραπεζικός Μεσολαβητής
ΕΚΠΟΙΖΩ
Σημειώνουμε ότι το θέμα, βέβαια, θα "κλείσει", όταν θα έχουμε μια αρεοπαγητική απόφαση που να αποφαίνεται για τη νομιμότητα της ποινικής ρήτρας. Οι ίδιες οι τράπεζες εξετάζουν την κατάργηση του μέτρου, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν πρόκειται σαφώς οι ίδιες να έρθουν και να διαγράψουν υφιστάμενες απαιτήσεις βάσει του πέναλτι, αλλά ενδεχομένως να το καταργήσουν στο μέλλον.
Νομίζω ότι η υπόθεση έχει ελπίδες, καθώς τα δικαστήρια τα τελευταία χρόνια έχουν επιδείξει ιδιαίτερη ευαισθησία σε θέματα προστασίας καταναλωτή, αναγνωρίζοντας ότι αυτός ειναι το αδύναμο μέρος και ότι το γεγονός πως υπογράφει μια δανειστική σύμβαση προσχώρησης επειδή την δεδομένη στιγμή βρίσκεται αντικειμενικά σε ανάγκη, δεν σημαίνει ότι πρέπει να θεωρηθεί ότι πράγματι θα υπέγραφε κάτι τέτοιο αν βρισκόταν σε διαπραγματευτική ισοτιμία με την τράπεζα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Απαγόρευση λειτουργίας καμπάνας ναού λόγω ηχορύπανσης

  Σε υπόθεση που εκπροσωπώ τον θιγόμενο πολίτη, μετά από 2 προσωρινές διαταγές, το Πρωτοδικείο Καλαμάτας εξέδωσε και απόφαση ασφαλιστικών μ...