Σάββατο, Οκτωβρίου 01, 2005

Οι ευρωπαϊκές ψηφιακές βιβλιοθήκες

H Κομισιόν προτείνει την ίδρυση ψηφιακής βιβλιοθήκης με περιεχόμενο τα γραπτά και οπτικοακουστικά μνημεία του ευρωπαϊκού πολιτισμού και μάλιστα με δυνατότητα διαδικτυακής πρόσβασης σε αυτά.
Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας, αναμένεται η ενεργοποίηση των ίδιων των κρατών μελών, τα οποία καλούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Η Επίτροπoς για την Κοινωνία της Πληροφορίας κ. Reding δήλωσε ότι χωρίς τη συλλογική μνήμη είμαστε τίποτε και δεν μπορούμε να πετύχουμε κάτι. Ορίζει την ταυτότητά μας και τη χρησιμοποιούμε αέναα για εκπαίδευση, εργασία και μελέτη. "Το Internet είναι το πιο ισχυρό νέο εργαλείο που έχουμε για την αποθήκευση και την ανταλλαγή της πληροφορίας, από την εποχή της γουτεμβεργιανής τυπογραφίας, οπότε, ας το χρησιμοποιήσουμε για να καταστήσουμε το υλικό των ευρωπαϊκών βιβλιοθηκών και αρχείων προσβάσιμο σε όλους".
Βρισκόμαστε μπροστά σε μία ιστορική πρόταση της Κομισιόν, μία σημαντική τομή. Αργά ή γρήγορα ένα τέτοιο μέτρο θα λαμβανόταν (βλ. και τις πρωτοβουλίες του Google) αλλά πάντα υπάρχουν τα τεράστια νομικά προβλήματα με την πνευματική ιδιοκτησία. Νομίζω ότι ενόψει του σημαντικού αυτού έργου που προτείνει η Κομισιόν, τα δικαιώματα , ειδικά για το συγκεκριμένο σκοπό, πρέπει να είναι πιο κοντά στην έννοια του πνεύματος, παρά της ιδιοκτησίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Απαγόρευση λειτουργίας καμπάνας ναού λόγω ηχορύπανσης

  Σε υπόθεση που εκπροσωπώ τον θιγόμενο πολίτη, μετά από 2 προσωρινές διαταγές, το Πρωτοδικείο Καλαμάτας εξέδωσε και απόφαση ασφαλιστικών μ...