Τετάρτη, Ιανουαρίου 25, 2006

Αντίδραση για τη διατήρηση δεδομένων από τη Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Με μια "σχετική" καθυστέρηση (1 μήνα μετά την κρίσιμη ψηφοφορία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο), η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της ΕΕ με γνωμοδότησή της στις εκφράζει τους φόβους της για τις επιπτώσεις της διατήρησης τηλεπικοινωνιακών δεδομένων κίνησης και θέσης για σκοπούς καταπολέμησης του εγκλήματος στο επίπεδο των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=CES/06/3&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

Ελαφρώς καθυστερημένη η γνωμοδότηση, η οποία αναφέρεται ακόμη σε "πρόταση της Κομισιόν" που δείχνει ότι η σύνταξη της ειχε ξεκινήσει (και ολοκληρωθεί μάλλον) πολύ πριν την θέσπιση της Οδηγίας τον περασμένο Δεκέμβριο. Πάντως είναι η επίσημη διαφοροποίηση ενός οργάνου της ΕΕ, η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί ως επιχείρημα σε μια μελλοντική διαστική ενέργεια για ακύρωση της Οδηγίας ενώπιον του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Μαζί βέβαια και με τη σχετική γνωμοδότηση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (,http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/el/oj/2005/c_298/c_29820051129el00010012.pdf) η οποία αρχικά είχε υιοθετηθεί σε μεγάλο μέρος από το Κοινοβούλιο (Επιτροπή Ελευθεριών), μετά όμως από την παρέμβαση του Συμβουλίου Υπουργών ΕΕ, όλα αυτά ξεχάστηκαν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Απαγόρευση λειτουργίας καμπάνας ναού λόγω ηχορύπανσης

  Σε υπόθεση που εκπροσωπώ τον θιγόμενο πολίτη, μετά από 2 προσωρινές διαταγές, το Πρωτοδικείο Καλαμάτας εξέδωσε και απόφαση ασφαλιστικών μ...