Τετάρτη, Ιανουαρίου 25, 2006

Πρόταση για πρόσβαση διωκτικών αρχών στο αρχείο VIS (θεωρήσεων)

Το ευρωπαϊκό αρχείο για τις θεωρήσεις Visa Information System-VIS θα ιδρυθεί για την εφαρμογή μιας ενιαίας πολιτικής ως προς την μετακίνηση προσώπων - μία από τις πρωταρχικές ελευθεριες της ΕΕ (Πρώτος Πυλώνας). Ωστόσο, η Κομισιόν προτείνει τη θέσπιση μιας απόφασης του Συμβουλίου της ΕΕ, με βάση την οποία πρόσβαση στο αρχείο θα αποκτήσουν και οι διωτικές αρχές των κρατών μελών, για σκοπούς καταπολέμησης της τρομοκρατίας και της βαριάς εγκληματικότητας.
Μία τέτοια μεταβολή του σκοπού χρήσης του αρχείου παραβιάζει βασική αρχή των κανόνων προστασίας δεδομένων: την επιτρεπόμενη επεξεργασία μόνο για εκ των προτέρων σαφώς καθορισμένο σκοπό. Κάθε χρηση δεδομένων για σκοπό διαφορετικό από εκείνον για τον οποίο αρχικά συλλέχθηκαν, είναι παράνομη.
Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του σχετική Γνωμοδοτηση εξέδωσε ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων, για την συμβατότητα της πρότασης της Κομισιόν με το νομικό πλαίσιο της προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Ο Επόπτης παρατηρεί ότι η πρόσβαση των διωκτικών αρχών δεν μπορεί να εγκαθιδρυθεί επί μονίμου βάσεως, συστηματικώς και διαρκώς, δεν μπορεί να είναι δηλαδή ο "κανόνας", γιατί ετσι θα παραβιαστεί η αρχή του σκοπού. Θα πρέπει να επιτρέπεται σε εξαιρετικές μεμονωμένες περιπτώσεις και να συνοδεύεται από αυστηρότατες διασφαλίσεις.
Ανάμεσα στις άλλες παρατηρήσεις του, ο Επόπτης ζητάει να διευκρινιστεί η εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων σε κάθε πρόσβαση στο VIS, ακόμη κι όταν προέρχεται από τις Εθνικές Υπηρεσίες Πληροφοριών.
Στο δελτίο τύπου, ο Επόπτης κ. Πήτερ Χούστινξ δηλωνει "Η βάση δεδομένων VIS θα είναι η μεγαλύτερη διασυνοριακη στην Ευρώπη. Περίπου 20 εκατομμύρια εισαγωγές κάθε έτος προβλέπονται , αναφορικά με τα άτομα που ζητούν μία visa Schengen. Είναι ύψιστης σημασίας να ληφθεί σοβαρά υπόψη η προστασία δεδομένων αυτών των a priori αθώων ανθρώπων."
Για την ίδρυση αυτής καθαυτής της βάσης δεδομένων, ο Επόπτης είχε γνωμοδοτήσει σχετικά τον περασμένο Μάρτιο:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Απαγόρευση λειτουργίας καμπάνας ναού λόγω ηχορύπανσης

  Σε υπόθεση που εκπροσωπώ τον θιγόμενο πολίτη, μετά από 2 προσωρινές διαταγές, το Πρωτοδικείο Καλαμάτας εξέδωσε και απόφαση ασφαλιστικών μ...