Δευτέρα, Ιανουαρίου 30, 2006

Συμβούλιο της Ευρώπης: το κείμενο του Ψηφίσματος σε πρώτη μετάφραση

Το κείμενο που ακολουθεί είναι μια πρώτη μετάφραση στα Ελληνικά της Διακήρυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ανάγκη για καταδίκη των εγκλημάτων των ολοκληρωτικών κομμουνιστικών καθεστώτων.

Ανάγκη για διεθνή καταδίκη των εγκλημάτων των ολοκληρωτικών κομμουνιστικών καθεστώτων.

Διακήρυξη 1481 (2006)

1. Η Κοινοβουλευτική Διάσκεψη αναφέρεται στο ψήφισμά της 1096 (1996) για τη λήψη μέτρων προκειμένου να αποκαθηλωθεί ο απόηχος των τέως κομμουνιστικών ολοκληρωτικών συστημάτων.

2. Τα ολοκληρωτικά κομμουνιστικά καθεστώτα που άσκησαν διακυβέρνηση στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη κατά τον περασμένο αιώνα και που βρίσκονται ακόμη στην εξουσία σε μερικές χώρες του κόσμου έχουν χαρακτηρισθεί, χωρίς εξαιρέσεις, από μαζικές παραβιάσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων. Οι παραβιάσεις διαφοροποιούνται ανάλογα με τον πολιτισμό, την χώρα και την ιστορική περίοδο και περιλαμβάνουν ατομικές και συλλογικές δολοφονίες και εκτελέσεις, θανάτους σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, εξοντώσεις, εκτοπισμούς, βασανιστήρια, καταναγκαστικά έργα και άλλους τύπους άσκησης τεράστιου σωματικού πόνου, κακομεταχείριση λόγω εθνικής καταγωγής ή θρησκευτικών πεποιθήσεων, παραβιάσεις της ελευθερίας της συνείδησης, της σκέψης και της έκφρασης, της ελευθερίας του τύπου κι επίσης του πολιτικού πλουραλισμού.

3. Τα εγκλήματα έχουν δικαιολογηθεί στο όνομα της θεωρίας της πάλης των τάξεων και της αρχής της δικτατορίας του προλεταριάτου. Η ερμηνεία και των δύο αρχών νομιμοποίησε τον "περιορισμό" ανθρώπων που θεωρούνταν επικίνδυνοι για την ίδρυση μιας νέας κοινωνίας και, ως τέτοιοι θεωρήθηκαν εχθροί των ολοκληρωτικών κομμουνιστικών καθεσώτων. Ένας τεράστιος αριθμός θυμάτων σε κάθε σχετική χώρα αποτελείται από πολίτες της. Αυτό συνέβη ιδίως σε ανθρώπους της πρώην ΕΣΣΔ που υπερβαίνουν αριθμητικά κάθε άλλη περίπτωση ομάδων θυμάτων.

4. Η Διάσκεψη αναγνωρίζει ότι παρά τα εγκλήματα των ολοκληρωτικών κομμουνιστικών καθεστώτων, μερικά ευρωπαϊκά κομμουνιστικά κόμματα έχουν σημειώσει προόδο στην προσέγγισή τους για τη δημοκρατία.

5. Η πρώτη των ολοκληρωτικών κομμουνιστικών καθεστώτων στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη δεν ακολουθήθηκε σε όλες τις περιπτώσεις από μία διεθνή έρευνα για τα εγκλήματα που διέπραξαν. Πολύ περισσότερο, οι αυτουργοί αυτών των εγκλημάτων δεν έχουν αχθεί ενώπιον της δικαιοσύνης από την διεθνή κοινότητα, όπως αντίστοιχα συνέβη για τα τρομερά εγκήματα που διενεργήθηκαν από τον Εθνικοσοσιαλισμό (ναζισμό).

6. Ακολούθως, η δημόσια γνώση για τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν από ολοκληρωτικά κομμουνιστικά καθεστώτα είναι πολύ φτωχή. Τα κομμουνιστικά κόμματα είναι νόμιμα και δραστηριοποιούνται σε μερικές χώρες, ακόμη κι αν σε ορισμένες περιπτώσεις δεν έχουν διαχωρίσει τις θέσεις τους από τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν από τα ολοκληρωτικά κομμουνιστικά καθεστώτα στο παρελθόν.

7. Η Διάσκεψη είναι πεπεισμένη ότι η γνώση της ιστορίας είναι μία προϋπόθεση για την αποτροπή παρόμοιων εγκλημάτων στο μέλον. Περαιτέρω, η ηθική αξιολόγηση και καταδίκη των διαπραχθέντων εγκλημάτων παίζουν ένα σημαντικό ρόλο για τη διαπαιδαγώγηση των νέων γενεών. Η ξεκάθαρη θέση της διεθνούς κοινότητας για το παρελθόν μπορεί να αποτελέσει μία αναφορά για τις μελλοντικές τους δράσεις.

8. Επιπρόσθετα, η Διάσκεψη πιστεύει ότι τα θύματα των εγκλημάτων που διέπραξαν τα ολοκληρωτικά κομμουνιστικά καθεστώτα που βρίσκονται ακόμη στη ζωή ή οι οικογένειές τους αξίζουν συμπόνια, κατανόηση και αναγνώριση των παθών τους.

9. Ολοκληρωτικά κομμουνιστικά καθεστώτα είναι ακόμη ενεργά σε ορισμένες χώρες του κόσμου και εγκλήματα εξακολουθούν να διαπράτονται. Τα διεθνή συμφέροντα δεν θα πρέπει να εξαιρέσουν χώρες από την ικανοποιητική κριτική κατά των ολοκληρωτικών κομμουνιστικών καθεστώτων. Η Διάσκεψη καταδικάζει έντονα όλες αυτές τις παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων.

10. Οι αντιπαραθέσεις και οι καταδίκες που έχουν ήδη λάβει χώρα σε εθνικό επίπεδο ορισμένων κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης δεν μπορούν να παρεμποδίσουν την διεθνή κοινότητα από το να πάρει μια ξεκάθαρη θέση για τα εγκλήματα που διεξήχθησαν από τα ολοκληρωτικά κομμουνιστικά καθεστώτα. Υπάρχει ηθική υποχρέωση να γίνει κάτι τέτοιο, χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις.
11. Το Συμβούλιο της Ευρώπης αποτελεί κατάλληλο βήμα για ένα τέτοιο ζήτημα, σε παγκόσμιο επίπεδο. Όλες οι ευρωπαϊκές πρώην κομμουνιστικές χώρες, με την εξαίρεση της Μπελαρούς, είναι σήμερα μέλη της και η προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων και το κράτος δικαίου είναι βασικές αξίες για τις οποίες υπάρχει.
12. Γι' αυτό, η Κοινοβουλευτική Διάσκεψη καταδικάζει έντονα τις μαζικές παραβιάσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων από τα ολοκληρωτικά κομμουνιστικά καθεστώτα και εκφράζει τη συμπάθειά της, την κατανόησή της και την αναγνώριση στα θύματα αυτών των εγκλημάτων.
13. Περαιτέρω, καλεί όλα τα κομμουνιστικά ή μετακομμουνιστικά κόμματα στα κράτη μέλη , τα οποία δεν έχουν ακόμη επανεκτιμήσει την ιστορία του κομμουνισμού και του δικού τους παρελθόντος, να λάβουν ξεκάθαρες αποστάσεις από τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν από ολοκληρωτικά κομμουνιστικά καθεστώτα και να τα καταδικάσουν χωρίς περιστροφές.
14. Η Διάσκεψη πιστεύει ότι αυτή η καθαρή θέση της διεθνούς κοινότητας θα ανοίξει το δρόμο για περαιτέρω συμφιλίωση. Ακόμη, θα ενθαρρύνει ιστορικούς σε όλο τον κόσμο να εξακολουθήσουν τις έρευνές τους, αποσκοπώντας στην οριοθέτηση και την αντιειμενική αξιολόγηση σχετικά με το τι συνέβη.
Η Διακήρυξη αποτελεί το "σκεπτικό" του Συμβουλίου της Ευρώπης. Το "κανονιστικό" μέρος που θα ακολουθήσει θα είναι μία Σύσταση. Η Σύσταση αυτή, σύμφωνα με το Αιτιολογικό Υπόμνημα του Σουηδού εισηγητή Λίμπλαντ, προτείνει συγκεκριμένα μέτρα, όπως:

- τη συγκρότηση επιτροπής ανεξάρτητων ειδικών με αποστολή την συλλογή και αξιολόγηση πληροφοριών και νομοθεσιών που σχετίζονται με την παραβίαση ανθρώπινων δικαιωμάτων, διαφόρων ολοκληρωτικών κομμουνιστικών καθεστώτων,

-υιοθέτηση επίσημης διακήρυξης για την διεθνή καταδίκη των εγκλημάτων και την έκφραση συμπάθειας, κατανόησης και αναγνώρισης στα θύματα , ανεξάρτητα από την εθνικότητά τους,

-διεξαγωγή εκστρατείας ενημέρωσης της κοινής γνώμης για τα εγκλήματα,

-διοργάνωση παγκόσμιας συνδιάσκεψης για τα εγκλήματα, με συμμετοχή εκπροσώπων από τις κυβερνήσεις, τα κοινοβούλια, την ακαδημαϊκή κοινότητα, τους ειδικούς και τις ΜΚΟ,

-σύσταση στα κράτη μέλη που κυβερνήθηκαν από ολοκλ. κομ. καθ. να:

*ιδρύσουν επιτροπές από ανεξάρτητους ειδικούς για τη συλλογή υλικού σχετικού με τα εγκλήματα κλπ
* αναθεωρήσουν το εσωτερικό δίκαιο προκειμένου να εναρμονιστεί με την Σύσταση Υπουργών 2000 13 για την ευρωπαϊκή πολιτική πρόσβασης σε αρχεία,
*διεξάγουν εθνική εκστρατεία ενημέρωσης της κοινής γνώμης για τα εγκλήματα, με την αναθεώρηση των σχολικών βιβλίων, την καθιέρωση μέρας μνήμης για τα θύματα του κομμουνισμού και την ίδρυση μουσείων,
* ενθαρρύνουν τοπικές αρχές για την ανέγερση μνημείων για τα θύματα.


http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=http://assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/Doc05/EDOC10765.htm

Υπενθυμίζεται ότι αυτές οι διακυρήξεις και οι συστάσεις δεν έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα για τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης και αποτελούν περισσότερο πολιτικά (μεσα στα πλαίσια της αποστολής του Συμβουλίου ως προστάτων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων) παρά νομικά κείμενα. Μια πρώτη ανάλυση έχει γίνει σε αυτό το μπλογκ και πριν από λίγες ημέρες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Απαγόρευση λειτουργίας καμπάνας ναού λόγω ηχορύπανσης

  Σε υπόθεση που εκπροσωπώ τον θιγόμενο πολίτη, μετά από 2 προσωρινές διαταγές, το Πρωτοδικείο Καλαμάτας εξέδωσε και απόφαση ασφαλιστικών μ...