Κυριακή, Ιανουαρίου 29, 2006

Μετάβαση στην ψηφιακή τηλεόραση-ευρυεκπομπή

Ένα εξαιρετικό παράδειγμα για το πως οι ανεξάρτητες αρχές μπορούν να αποτελέσουν watchdogs για την τήρηση της κοινοτικής νομοθεσίας από τον έλληνα νομοθέτη αποτελεί η πρόταση της ΕΕΤΤ για το υπό διαβούλευση σχετικό νομοσχέδιο.
Η Επιτροπή προτείνει κατά την κατάρτθση του νέου νόμου (μόνο ψηφιακές εκπομπές από το 2012 και έπειτα) που θα εναρμονίσει το εσωτερικό δίκαιο με το κοινοτικό, να ληφθούν υπόψη οι τεχνολογικές εξελίξεις που έρχονται. Η τηλεόραση ήδη δεν είναι μόνο η συμβατική εκπομπή, αλλά και η δυνατότητα παρακολούθησης της εικόνας και μέσω η/υ ή μέσω κινητού τηλεφώνου με όλες τις δυνατότητες διάδρασης που μπορούν να αξιοποιήσουν στο μέλλον οι παραγωγοί.
Η Επιτροπή προτείνει επίσης μια μέθοδο για την διευθέτηση των αρμοδιοτήτων της στον τομέα των ηλεκτρονικών ΜΜΕ: για το περιεχόμενο των εκπομπών αρμόδιο πρέπει να είναι το ΕΣΡ, ενώ για τη δικτύωση και τα τεχνικά θέματα η ίδια η ΕΕΤΤ.
Οι εύστοχες προτάσεις της ΕΕΤΤ για την ψηφιακή εποχή βρίσκονται στην ιστοσελίδα της:
Δημόσιος διάλογος (φορείς και πολίτες) για τις νέες ρυθμιστικές εξελίξεις βρίσκονται στο κυβερνητικό φόρουμ (Υπουργείο Επικρατείας):

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Απαγόρευση λειτουργίας καμπάνας ναού λόγω ηχορύπανσης

  Σε υπόθεση που εκπροσωπώ τον θιγόμενο πολίτη, μετά από 2 προσωρινές διαταγές, το Πρωτοδικείο Καλαμάτας εξέδωσε και απόφαση ασφαλιστικών μ...