Κυριακή, Ιανουαρίου 29, 2006

Newsletter του Συνήγορου του Πολίτη

Αν η Διοίκηση είχε ακολουθήσει τις συστάσεις του Συνήγορου του Πολίτη (θεσμός Ombudsman) θα είχαν αποφευχθεί δύο καταδίκες από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Τούρκοι ειδικοί επισκέπτονται τον ΣτΠ για απόκτηση τεχνογνωσίας ενόψει της ίδρυσης του Τούρκου Ombudsman. Ο Συνήγορος φορέας προώθησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης. Ο Έλληνας Συνήγορος στην προεδρία του Ευρωπαϊκού Δικτύου Συνηγόρου του παιδιού.

Μερικά μόνο από τα θέματα του newsletter του Συνηγόρου του Πολίτη

http://www.synigoros.gr/newsletters/003/index.htm

Η ανεξάρτητη αρχή που εποπτεύει τον Δημόσιο Τομέα προκειμένου να εντοπίσει φαινόμενα κακοδιοίκησης, έχει επίσης την αποστολή της ενημέρωσης των πολιτών για τη δράση του και συνεπώς για τα δικαιώματα που δυστυχώς ενεργοποιούμε σπάνια ή σε μειωμένο βαθμό.

Η κλασική ενημέρωση για τα πεπραγμένα των ανεξάρτητων αρχών γίνεται με την Ετήσια Έκθεση που υποβάλλουν στο κοινοβούλιο και αναρτάται και στις ιστοσελίδες τους. Ο Συνήγορος του Πολίτη, όμως, έχει το πιο ενεργό site στον τομέα αυτό, στο οποίο υπάρχει και η πρωτοποριακή (για τα ελληνικά δεδομένα) εφαρμογή του Ενημερωτικού Δελτίου (Newsletter). Έτσι το Δελτίο αυτό απευθύνεται άμεσα στον πολίτη, χωρίς να περνάει απο το φίλτρο των ΜΜΕ που συνηθέστατα φωτίζουν αδιάφορες ("ζουμερές" υποτίθεται) περιπτώσεις. Σε επίπεδο ευρωπαϊκών ανεξάρτητων αρχών, αντίστοιχη εφαρμογή έχει ενεργοποιήσει ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (www.edps.eu.int).
Η διαφάνεια και η λογοδοσία στον πολίτη είναι γενικότερο αίτημα στην εποχή μας. Οι ανεξάρτητες αρχές ως θεσμοί διαφάνειας, οφείλουν να έχουν άρτια οργανωμένα τμήματα επικοινωνίας, για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τις δραστηριότητές τους. Περιμένουμε αντίστοιχες πρωτοβουλίες και από τις υπόλοιπες ανεξάρτητες αρχές.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Απαγόρευση λειτουργίας καμπάνας ναού λόγω ηχορύπανσης

  Σε υπόθεση που εκπροσωπώ τον θιγόμενο πολίτη, μετά από 2 προσωρινές διαταγές, το Πρωτοδικείο Καλαμάτας εξέδωσε και απόφαση ασφαλιστικών μ...