Δευτέρα, Ιουλίου 28, 2008

Συνήγορος του Πολίτη: όχι στο ειδικό ανταποδοτικό δημοτικό τέλος ανά μετρητή ηλεκτρικού ρεύματος


Η επιβολή ειδικού ανταποδοτικού τέλους ανά μετρητή ηλεκτρικού ρεύματος από Δήμο της Αττικής δεν πληροί τα κριτήρια τα οποία , όπως έχει καθορισθεί από τη νομολογία αλλά και τις εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, πρέπει να περιλαμβάνονται στην απόφαση που επιβάλλει το τέλος, ώστε αυτή να είναι αιτιολογημένη. Αυτό επισημαίνει ο Συνήγορος του Πολίτη με Πόρισμά του που συνέταξε με αφορμή αναφορές πολιτών.

Επιπροσθέτως, ο ΣτΠ επισημαίνει ότι το τέλος επιβλήθηκε για την κάλυψη έργων και υπηρεσιών που, σχεδόν στο σύνολό τους, αποτελούν νομοθετημένες αρμοδιότητες του Δήμου, των οποίων η χρηματοδότηση πρέπει να γίνεται από τα τακτικά έσοδά του, καθώς και ότι ο προβλεπόμενος έλεγχος νομιμότητας της απόφασης από τα  αρμόδια όργανα της Περιφέρειας Αττικής ήταν πλημμελής.

Ο Συνήγορος του Πολίτη επισήμανε με έγγραφό του προς το Δήμο τα παραπάνω θέματα, χωρίς να λάβει ουσιαστική απάντηση. Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, προέβη στη σύνταξη Πορίσματος, με θέμα «Νομιμότητα δυνητικού ανταποδοτικού τέλους», στο οποίο αναπτύσσεται διεξοδικά όλη η σχετική προβληματική και το οποίο απέστειλε στον Υπουργό Εσωτερικών.

Σημειώνεται ότι τα παραπάνω θέματα δεν αφορούν αποκλειστικά το συγκεκριμένο Δήμο, αλλά επίσης και έναν δυνητικά ευρύτατο κύκλο προσώπων, διότι αποτελούν αντικείμενο, αλλά και κοινό παρονομαστή, ικανού αριθμού αναφορών πολιτών που έχουν υποβληθεί –αλλά και συνεχίζουν να υποβάλλονται- στον Συνήγορο του Πολίτη, με αφορμή επιβολή και άλλων μορφών ανταποδοτικών τελών από διάφορους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Το Υπουργείο Εσωτερικών δεν έχει ανταποκριθεί μέχρι στιγμής επισήμως στο πόρισμα.


Ανεπισήμως;

Πάντως ο Συνήγορος αλλά και  ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης έχουν αναφέρει ότι οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης παρουσιάζουν τα περισσότερα "κρούσματα" παραβίασης της νομοθεσίας. Ίσως να οφείλετε εν μέρει και στο επιχείρημα "εμείς έχουμε εκλεγεί άμεσα από το λαό", το οποίο αναφέρουν off the record ορισμένες δημοτικές και νομαρχιακές αρχές για να περιφρονήσουν τόσο τον Συνήγορο του Πολίτη όσο και τη νομοθεσία. Αυτό αποτελεί μια υποδειγματική περίπτωση όμως που αποδεικνύει ότι στη δημοκρατία δεν κατισχύει η αρχή της πλειοψηφίας, αλλά πρέπει να γίνεται παράλληλα σεβαστή και η αρχή του κράτους δικαίου. Καμία "δημοκρατική νομιμοποίηση" δεν επιτρέπει την περιφρόνηση των θεσμών και του ισχύοντος δικαίου. 

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Για όσους αναρωτηθούν σε πιο τέλος αναφέρεται το εν λόγω άρθρο αντιγράφω από το πόρισμα του ΣτΠ:

"Ο ∆ήμος Βύρωνα, [...] αποφάσισε την «επιβολή ειδικού ανταποδοτικού τέλους 7,20 ευρώ μηνιαίως ανά μετρητή ηλεκτρικού ρεύματος για τα έτη 2007 έως και 2010» [...]"

ενώ ενδιαφέρον απόσπασμα απο το πόρισμα είναι και το παρακάτω:

"Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Αττικής θεώρησε μη νόμιμη την ως άνω
απόφαση [επιβολής του τέλους] και την παρέπεμψε στην Επιτροπή [...], η οποία πάντως την έκρινε νόμιμη και επαρκώς αιτιολογημένη."

αναρωτιέμαι με πιο σκεπτικό η εν λόγω επιτροπή την έκρινε νόμιμη τη στιγμή που ο ΣτΠ την αντιμετοπίζει ως χωρίς ουσιαστικό περιθώριο αμφιβολίας παράνομη

Περιττή γραφειοκρατία για τα MyliveKEP

Όλα όσα διαβάζουμε ως φοβερές διοικητικές καινοτομίες, είναι απλά προσθήκη πολυπλοκότητας: πρέπει να έχεις λογαριασμό σε μια από τις 4 συστη...