Τρίτη, Ιουλίου 22, 2008

Πλήρες κείμενο της απόφασης ΔΑΥΛΟΣ κατά ΟΛΚΕ (για τον όρο "λεσβία")

Αριθμός αποφάσεως  6310 /2008ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Συγκροτήθηκε από τη Δικαστή ***, Πρόεδρο Πρωτοδικών, την οποία όρισε, κατόπιν κληρώσεως, ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοικήσεως του Πρωτοδικείου.


Συνεδρίασε: δημόσια στο ακροατήριο του στις 10-6-2008, χωρίς τη σύμπραξη γραμματέως, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:


Των αιτούντων : 1) ***, κατοίκου Λέσβου, 2) ***, κατοίκου Μοσχάτου Αττικής, που εκπροσωπήθηκαν στο ακροατήριο από τον πληρεξούσιο Δικηγόρο τους, *** και 3) ***, κατοίκου Π. Φαλήρου Αττικής, ο οποίος εμφανίστηκε στο ακροατήριο με τον ίδιο ως άνω πληρεξούσιο Δικηγόρο του.


Του καθ’ ού η αίτηση : σωματείο» με την επωνυμία ΟΛΚΕ (Ομοφυλοφιλική και Λεσβιακή Κοινότητα Ελλάδας), που εκπροσωπείται νόμιμα και εδρεύει στην Αθήνα, για το οποίο εμφανίστηκε στο ακροατήριο ο νόμιμος εκπρόσωπος του, ***, που διόρισε πληρεξούσιο Δικηγόρο του τον ***.


Του προσθέτως παρεμβαίνοντος : ***, κατοίκου Λέσβου, ο οποίος εκπροσωπήθηκε στο ακροατήριο από τον πληρεξούσιο Δικηγόρο του, ***υ.


Οι αιτούντες άσκησαν την από 10-4-2008 αίτηση τους, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού με αριθμό ***/2008 και η συζήτηση της ορίσθηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.


Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων και του προσθέτως παρεμβαίνοντος ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα έγγραφα σημειώματα τους. 


ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Η προσωπικότητα, δηλαδή το σύνολο των εκφάνσεων, που συνθέτουν την αξία του ανθρώπου και αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία της ανθρώπινης ιδιότητας, αλλά και των συντελεστών εκείνων που καθορίζουν την ατομικότητα του προσώπου ως πνευματικού και κοινωνικού όντος, προστατεύεται στο χώρο του ιδιωτικού δικαίου από τις παράνομες προσβολές εκ μέρους τρίτων, κυρίως με τη γενική διάταξη του άρθρου 57 A.Κ. Προσβολή της προσωπικότητας δημιουργείται με οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη τρίτου με την οποία διαταράσσεται η κατάσταση που υπάρχει σε μια ή περισσότερες εκδηλώσεις της σωματικής, ψυχικής, πνευματικής και κοινωνικής ατομικότητας του βλαπτόμενου κατά τη στιγμή της προσβολής. Περαιτέρω, το όνομα, δηλαδή το φραστικό σύμβολο με το οποίο εξατομικεύεται το πρόσωπο στον εξωτερικό κόσμο και με αυτό διακρίνεται από άλλα πρόσωπα, αποτελεί τμήμα του δικαιώματος της προσωπικότητας, ενόψει όμως της αυτοτέλειας του ως προς τον τρόπο κτήσεως και την πρακτική του σπουδαιότητα, προστατεύεται ιδιαιτέρως ως δικαίωμα απόλυτο από τις παράνομες προσβολές εκ μέρους τρίτων, με τη διάταξη του άρθρου 58 ΑΚ. Κάθε προσβολή του δικαιώματος στο όνομα, όπως είναι και η περίπτωση χρήσεως αυτού από άλλον, είναι παράνομη. Στοιχεία του ονόματος είναι : α) το κύριο (μικρό, βαπτιστικό όνομα) δια του οποίου διακρίνεται το πρόσωπο από τα λοιπά μέλη της ίδιας οικογένειας και β) το επώνυμο (οικογενειακό), δια του οποίου διακρίνεται το πρόσωπο από άτομα άλλων οικογενειών. Το κατ’ άρθρο 58ΑΚ προστατευόμενο όνομα περιλαμβάνει επίσης κάθε προσθήκη σε αυτό (όπως του κυρίου ονόματος του πατρός) ή παραλλαγή (όπως υποκοριστικό), καθώς και το ψευδώνυμο (βλ. σχετ. κατ' άρθρο Ερμ ΑΚ Α. Γεωργιάδη - Μ. Σταθόπουλου, οπό τα άρθρα 57 και 58, σελ. 98 -113). Οι διατάζεις αυτές κυρίως του άρθρου 57 ΑΚ, συνιστούν και αποτελούν συγκερασμό στο χώρο του ιδιωτικού δικαίου των διατάξεων των άρθρων 2 παρ. 1 του Συντάγματος, το οποίο ορίζει ότι ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας και 5 παρ. 1 αυτού, το οποίο ορίζει ότι καθένας μπορεί να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητα του, προς εκπλήρωση της υποχρεώσεως της Πολιτείας όχι μόνο να σέβεται, αλλά και να προστατεύει την αξία του ανθρώπου από προσβολές τρίτων.


Στην προκειμένη περίπτωση, με την κρινόμενη αίτηση οι αιτούντες εκθέτουν ότι κατάγονται από τη νήσο Λέσβο, όπου γεννήθηκαν και κατοικούν μονίμως ή κατά διαστήματα ή την επισκέπτονται συχνά. Ότι το εθνικό τους όνομα, «Λεσβίος - Λεσβία, Λέσβια, Λέσβιο», παράγωγο τοπωνυμίου του τόπου καταγωγής τους αποδίδεται ως εκ του τόπου αυτού σε περίπου 100.000 κατοίκους της νήσου και σε άλλους 250.000 που έλκουν την καταγωγή τους από τη Λέσβο, αλλά κατοικούν σε άλλους τόπους, καθώς επίσης και σε 100 περίπου λεσβιακά σωματεία εντός και εκτός της Ελλάδος. Ότι το καθ' ού σωματείο, «Ομοφυλοφιλική και Λεσβιακή Κοινότητα Ελλάδος», αν και τα μέλη του δεν έχουν καμία σχέση με τη νήσο Λέσβο, αυθαίρετα χρησιμοποιεί δημόσια στις διάφορες εκδηλώσεις του, σε τίτλους περιοδικών, στο διαδίκτυο, σε επίσημες ή μη επωνυμίες του, τις λέξεις «Λεσβίος, -ια, -ο», «Λεσβία», Λεσβιακός, - ή, -ό», για να υποδηλώσει την ιδιαιτερότητα των μελών του στα σεξουαλικά δρώμενα, με αποτέλεσμα να προκαλείται σύγχυση ως προς την αληθή σημασία των άνω λέξεων, που στην πραγματικότητα υποδηλώνει τον τόπο καταγωγής τους, αφού ακόμη και τρίτοι χρησιμοποιούν, χωρίς δόλο, το άνω εθνικό τους όνομα διαστρεβλωμένο ως προς τη σημασία του, προκειμένου να χαρακτηρίσουν άτομα με σεξουαλικές ιδιαιτερότητες. Oτι, με την παραπάνω συμπεριφορά του, το καθ' ού - σωματείο προσβάλλει παράνομα την προσωπικότητά τους. Ζητούν κατόπιν αυτών, επικαλούμενοι επείγουσα περίπτωση, τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων προκειμένου να ρυθμιστεί προσωρινά η κατάσταση και ειδικότερα ζητούν, κατά τη δέουσα εκτίμηση του αιτήματος τους, να απαγορευθεί προσωρινά η χρησιμοποίηση των λεκτικών προσδιορισμών «Λεσβίος, -α, -ο», «Λεσβία», «Λεσβιακός, -ή, -ό» από τις επωνυμίες του καθ' ού σωματείου και να αποσυρθούν προσωρινά από τις επωνυμίες τούτου, καθώς και από οποιαδήποτε έγγραφο εφημερίδα περιοδικό όπου αναφέρονται οι παραπάνω λέξεις, εντός προθεσμίας δέκα ημερών από την επίδοση της αποφάσεως, με απειλή, αφενός μεν εις βάρος του καθ' ού χρηματικής ποινής, αφετέρου δε εις βάρος των νομίμων εκπροσώπων του προσωπικής κρατήσεως σε περίπτωση μη συμμορφώσεως του προς τις διατάξεις της αποφάσεως που θα εκδοθεί

Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως ο ***, επικαλούμενος ότι κατάγεται από τη νήσο Λέσβο, όπου και κατοικεί και ότι, ως εκ τούτου έχει έννομο συμφέρον να γίνει δεκτή η παραπάνω αίτηση, άσκησε προφορικά στο ακροατήριο (686 παρ. 6 του ΚΠολΔ) πρόσθετη παρέμβαση υπέρ των αιτούντων. Η αίτηση και η πρόσθετη παρέμβαση αρμοδίως εισάγονται για να συζητηθούν σε αστό το Δικαστήριο, που δικάζει κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (682 επ. του ΚΠολΔ) και πρέπει να συνεκδικαστούν (246 του ΚΠολΔ).


Με το παραπάνω περιεχόμενο όμως η αίτηση κρίνεται απορριπτέα, ως μη νόμιμη (λόγω έλλειψης ασφαλιστέου δικαιώματος), καθόσον οι λέξεις «Λεσβίος, -α, -ο», «Λεσβία», «Λεσβιακός, -ή, -ό» δεν αποτελούν φραστικά σύμβολα (ονόματα) μέσω των οποίων εξατομικεύεται ο καθένας των αιτούντων στον εξωτερικό κόσμο, δεν αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία της ανθρώπινης ιδιότητας τους, ούτε συμπεριλαμβάνονται μεταξύ των συντελεστών εκείνων που καθορίζουν την ατομικότητα του προσώπου καθενός των αιτούντων ως πνευματικών και κοινωνικών όντων, αλλά αποτελούν, κατά τα επικαλούμενα, παράγωγα τοπωνυμίου του τόπου καταγωγής τους, τα οποία για το λόγο αυτό αποδίδονται σε όλους όσους έλκουν την καταγωγή τους από τη νήσο Λέσβο, καθώς επίσης και σε λεσβιακά σωματεία εντός και εκτός της Ελλάδος. Συνεπώς, αφού οι παραπάνω λέξεις δεν αποτελούν όνομα, αλλά ούτε και άλλο στοιχείο έκφανσης της προσωπικότητας του καθενός των αιτούντων κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 57 και 58 του ΑΚ, δεν παρέχεται στους τελευταίους η αιτούμενη, δυνάμει των διατάξεων αυτών, προστασία λόγω της επικαλούμενης στην αίτηση παράλληλης χρήσεως των λέξεων αυτών εκ μέρους του καθ' ού προς υποδήλωση των σεξουαλικών ιδιαιτεροτήτων των μελών τούτου. Τα δικαστικά έξοδα του καθ' ού, κατόπιν σχετικού αιτήματος του (άρθρο 191 παρ.2 του ΚΠολΔ), πρέπει να επιβληθούν εις βάρος των αιτούντων, λόγω της ήττας τους (άρθρο 176 του ΚΠολΔ), κατά τα οριζόμενα ειδικότερα στο διατακτικό της παρούσας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ


Συνεκδικάζει κατ' αντιμωλίαν των διαδίκων την αίτηση και την πρόσθετη παρέμβαση


Απορρίπτει την αίτηση.

Επιβάλλει εις βάρος των αιτούντων τη δικαστική δαπάνη του καθ' ού, την οποία ορίζει στο ποσό των διακοσίων τριάντα (230,00) ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη, δημόσια συνεδρίαση
στο ακροατήριο του στην Αθήνα, στις   18 Ιουλίου 2008

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ


Μετά λοιπόν και από τη δημοσιοποίηση του κειμένου της απόφασης καθίσταται σαφές ότι το Δικαστήριο αναφέρεται μόνο στο τοπωνύμιο ως μη αποτελούν εξατομικευτικό προσδιοριστικό των αιτούντων και ότι ως εκ τούτου οι εν λόγω δεν νομιμοποιούνται να διεκδικούν τη μη χρήση του από την ΟΛΚΕ.


Κατά τη γνώμη μου πρόκειται για ένα υποδειγματικό κείμενο, όσον αφορά το πλαίσιο της ειδικής διαδικασίας των ασφαλιστικών μέτρων που αποφεύγει να μπει σε αναλύσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να δημιουργήσουν αμφισβητήσεις για την αντικειμενικότητα της Προέδρου  και θα περιόριζαν το κεντρικό νόημα αυτής της νομολογίας μόνο σε περιορισμένου βεληνεκούς θέματα.


Είναι μια απόφαση, κατ' αρχάς για την διάκριση ανάμεσα σε συλλογικό και ατομικό και - εκ του ανιστρόφου- μια απόφαση υπέρ του αυτοπροσδιορισμού των "άλλων". Προφανώς μια ρητή και κατηγορηματική καταδίκη της ομοφοβίας θα ήταν ένα πιο δυνατό χαστούκι, αλλά το Δικαστήριο δεν χρειαζόταν να φτάσει μέχρι εκεί για να απορρίψει την αίτηση. Ας μην ξεχνάμε ότι τα Δικαστήρια είναι θεσμικές εγγυήσεις της αρχής του κράτους δικαίου και δεν υπάρχει κανένας λόγος να υποκαθιστούν το ρόλο των μη κυβερνητικών οργανώσεων και των ίδιων των ενεργών πολιτών.

25 σχόλια:

Unknown είπε...

!!!

valentin είπε...

Ευχαριστούμε και για το πλήρες κείμενο, αλλά ίσως πιο πολύ για το σχόλιο, γιατί εγώ τουλάχιστον είχα μπερδευτεί με την επιχειρηματολογία του δικαστηρίου όπως την παρουσίασε το in.gr.

Gender Terrorist είπε...

"για να υποδηλώσει την ιδιαιτερότητα των μελών του στα σεξουαλικά δρώμενα"

ΟΚ, δεκτό να μην περιμένουμε από τη δικαιοσύνη να πολεμήσει τους αγώνες μας. Αλλά να γνωρίζει δυο πράγματα πριν πει "ιδιαιτερότητα στα σεξουαλικά δρώμενα" τη διαφορετικότητα στην επιλογή συντρόφου. Στην τελική το να είσαι λεσβία έχει να κάνει με σεξουαλικά δρώμενα, και όχι με μια κοινωνική πραγματικότητα, μια καθημερινότητα, ένα ζευγάρι που περπατάει χέρι-χέρι στο δρόμο; Οι έννοιες έχουν σημασία και ιδεολογική φόρτιση.

e-Lawyer είπε...

Christine antoinette neofotistou: το απόσπασμα περί "υποδήλωσης της ιδιαιτερότητας των μελών στα σεξουαλικά δρώμενα" βρίσκεται στο μέρος της απόφασης στο οποίο απλώς αναπαράγονται οι ισχυρισμοί των μερών. Οι αποφάσεις των ελληνικών δικαστηρίων είναι χωρίς απολύτως ευδιάκριτο στον μη νομικό διαχωρισμό σε κεφάλαια. Αυτό το μέρος που περιλαμβάνει την παραπάνω διατύπωση είναι το κεφάλαιο το οποίο θα έπρεπε να έχει τίτλο "Οι ισχυρισμοί των διαδίκων", όπου το Δικαστήριο δεν παίρνει θέση, αλλά συγκεφαλαιώνει τα επιχειρήματα υιοθετώντας συνήθως τα κείμενα των αιτούντων ή ορολογία από τις αγορεύσεις δικηγόρων και καταθέσεις μαρτύρων.
Στο κεφάλαιο στο οποίο το Δικαστήριο διατυπώνει την κρίση του, το οποίο θα έπρεπε να έχει τίτλο "Η εκτίμηση του Δικαστηρίου", και το οποίο ξεκινάει με την φράση "Με το παραπάνω περιεχόμενο όμως (...)", το Δικαστήριο δεν αναπαράγει την παραπάνω διατύπωση. Έτσι, αυτοί οι όροι δεν υιοθετούνται από το δικαιοδοτικό μέρος της απόφασης. Έπρεπε όμως να εκτεθούν στα "Επιχειρήματα των μερών" για να καταδειχθούν και οι θέσεις και ελατήρια ενδεχομένως των αιτούντων, οι οποίοι αντιλαμβάνονται το λεσβιασμό ως "ιδιαιτερότητα", ώστε να μπορεί ο αναγνώστης της απόφασης να κατανοήσει τις πτυχές της υπόθεσης που τέθηκαν υπόψη στην Πρόεδρο και ποιες από αυτές έπαιξαν τελικά καθοριστικό λόγο στον σχηματισμό της δικανικής της πεποίθησης.
Ας σημειώσουμε ακόμη ότι αν και διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων, δεν υπάρχουν διατυπώσεις όσον αφορά το αποδεικτικό μέρος , όπως το σύνθες "δεν πιθανολογήθηκε κλπ" ακριβώς διότι η Πρόεδρος έκρινε επί του νομικού σκέλους (νόμω αβάσιμη), αναφέροντας ότι δεν υπάρχει ασφαλιστέο δικαίωμα, χωρίς να χρειαστεί καν να εξετάσει την αλήθεια των ισχυρισμών των αιτούντων (ουσιαστική βασιμότητα). Ως προς το νομικό σκέλος λοιπόν έχουμε μια καθαρή δικαστική κρίση που μπορεί να θεωρηθεί βάση νομολογίας για την απόρριψη αγωγών ή και αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων από άτομα, τα οποία διεδικούν "συλλογικά" συμφέροντα (όπως ο κ. Πλεύρης με την υπόθεση Ζιγκ Ζαγκ στις Νερατζιές της κας Σωτηροπούλου). Λίγο έως πολύ αυτή η νομολογία υπήρχε μέχρι σήμερα στις απορρίψεις ασφαλιστικών μέτρων για απόσυρση έργων τέχνης όπου τις αιτήσεις είχαν καταθέσει πιστοι (Μι εις την Νι του Μ.Ανδρουλάξη, Κώδικας Ντα Βίντσι, Μέγας Αλέξανδρος). Τώρα την έχουμε και για τοπωνύμια. Είμαι ο μόνος άραγε που κάνω αναγωγές στην υπόθεση του ονόματος "Μακεδονία";

Ανώνυμος είπε...

E-lawyer, δεν νομίζω ότι έχεις δίκιο. Το δικαστήριο δεν απέρριψε την αίτηση ελλείψει εννόμου συμφέροντος, οπότε θα ταίριαζαν τα περί ατομικού-συλλογικού κ.λπ., αλλά ελλείψει ασφαλιστέου δικαιώματος, διότι έκρινε, και ορθά, ότι ο χαρακτηρισμός "λέσβιος" δεν ανήκει σε κανέναν, κανείς δεν έχει δικαιώματα επ' αυτού. Το δικαστήριο δηλαδή πήγε ένα βήμα πιο πίσω: έλλειψη εννόμου συμφέροντος θα σήμαινε ότι υπάρχει ασφαλιστέο δικαίωμα, αλλά δεν νομιμοποιείται ο αιτών. Εδώ δεν διαγνώστηκε καν αυτό.

Αθ. Αναγνωστόπουλος

e-Lawyer είπε...

Κύριε Αθ. Αναγνωστόπουλε,

Το Δικαστήριο αναφέρει ρητώς ότι απορρίπτει την αίτηση λόγω έλλειψης ασφαλιστέου δικαιώματος των αιτούντων επειδή με τους επίμαχους όρους δεν "εξατομικεύεται ο κ α θ έ ν α ς των αιτούντων". Το δικαιοπλαστικό αποτέλεσμα διευρύνεται και αφορά ολους τους πιθανούς κατοίκους της Λέσβου που θα ήθελαν να ασκήσουν παρόμοια αίτηση: θα τους αποτρέπαμε από αυτό το διάβημα λέγοντάς τους ότι και στη δική τους περίπτωση θα διαγνωσθεί ότι δεν έχουν "ασφαλιστέο δικαίωμα". Κατ' αυτή την έννοια, σαφώς η απόφαση οριοθετεί τα δικονομικά στεγανά συλλογικού - ατομικού.

Οπότε σε αυτήν την περίπτωση η διάγνωση περί ελλείψεως δικαιώματος έχει μια οριζόντια επίπτωση που, όσο κι αν δεν είναι τυπικά δεσμευτική, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε.

Ανώνυμος είπε...

ερωτηση

οταν λεμε ο βενιαμην ο λεσβιος δεν υποδηλωνει στοιχειο του προσωπου την καταγωγη;; οταν λεμε θεοφιλος ο λεσβιος δεν υποδηλωνει καταγωγη;;
εκτος και αν η καταγωγη δεν ειναι στοιχειο του προσωπου και δεν δημιουργει στοιχειο αναγνωρισημοτητας ενος ανθρωπου;;;
ετσι το χω απορρια προσωπικα δεν εχω κατι μητε με τους ομοφυλοφιλους μηδε με τις λεσβιες αλλα με τον τροπο σκεψης του δικαστη που μου μοιαζει λιγο αμφισημος και δημιουργει κατα την αποψη μου κενα ερμηνευτικα
αν μπορει καποιος να με βοηθησει σ αυτο γιατι εχω μπερδευτει ειλικρινα

e-Lawyer είπε...

Η Δικαστής όφειλε να κρίνει την αίτηση των συγκεκριμένων τριών προσώπων οι οποίοι ζήτησαν προσωρινή δικαστική προστασία, οι οποίοι δεν ονομάζονταν "Βενιαμήν ο Λέσβιος" κλπ.

Η Δικαστής εξηγεί ότι η νομική έννοια του ονόματος, όπως προστατεύεται από το Αστικό Κώδικα και σε σύμφωνη με το Σύνταγμα ερμηνεία περιλαμβάνει συγκεκριμένα στοιχεία: το βαπτιστικό, το επώνυμο, το ψευδώνυμο. Η νομική έννοια του ονόματος δεν περιλαμβάνει τον τόπο κατοικίας ή καταγωγής. Στο δελτίο ταυτότητας αναφέρεται βέβαια η διεύθυνση κατοικίας (οδός, αριθμός, πόλη κλπ), πράγμα που αποτελεί επιχείρημα εκ του αντιστρόφου: ούτε εκεί αρκεί απλώς το τοπωνύμιο για να προσδιοριστεί η ταυτότητα ενός φυσικού προσώπου.

Σκέφτομαι και ένα άλλο παράδειγμα: ο Γιάννης Πάριος έχει ένα όνομα-ψευδώνυμο το οποίο προστατεύεται από τον Αστικό Κώδικα. Θα μπορούσε άραγε με ασφαλιστικά μέτρα να απαγορεύσει την χρήση της λέξης "Πάριος" στους κατοίκους της Πάρου, τον Πάριο Σύλλογο Παραδοσιακών Χορών κλπ; Προφανώς όχι, γιατί μπορεί να τον εξατομικεύει μεν το όνομα "Πάριος" καθ' όλη του την καριέρα, αλλά ο Σύλλογος ή οι κάτοικοι της Πάρου δεν δημιουργούν κάποια σύγχυση στο κοινό του τραγουδιστή ή σε τρίτους που θέλουν να βρουν πληροφορίες για τον τραγουδιστή ή για τον Σύλλογο αντίστοιχα. Δεν του κόβουν τις πωλήσεις των cd, ούτε διώχνουν κόσμο από τις συναυλίες του ή αποσπούν το κοινό του. Θα μπορούσε ενδεχομένως να απαγορεύσει την χρήση ενός domain name όπως το www.parios.gr αλλά αυτή είναι μια άλλη συζήτηση και συνδέεται με τη σκοπιμότητα.

Μην μπερδεύεστε λοιπόν και μη ζητάτε από ένα Δικαστήριο να λύσει κάθε "ανησυχία" που μπορεί να έχουν ορισμένοι πολίτες, όταν ο νόμος δεν προβλέπει προστασία. Άλλωστε κι εσείς ο ίδιος χρησιμοποιείτε την λέξη "λεσβία" αναφερόμενος στις ομοφυλόφιλες γυναίκες. Υπάρχει άραγε κανείς που δεν μπορεί να ξεχωρίσει μία γυναίκα από ένα νησί;

Σκεφτείτε ότι υπάρχουν και χειρότερα: η Τουρκία στα αγγλικά είναι Turkey που σημαίνει "γαλοπούλα".

gsus είπε...

Κατάθεση 10-4, συζήτηση 10-6, δημοσίευση 18-7. Επιτέλους, νόμιζα ότι αυτό ήταν στη σφαίρα της φαντασίας.

- είπε...

Δεν νομίζω ότι η διατύπωση τής απόφασης επιτρέπει γενίκευση τού σκεπτικού της σε όλες τις περιπτώσεις "συλλογικών έννομων αγαθών". Επίσης η απόφαση δεν θίγει, έστω και έμμεσα, το δικαίωμα στον αυτοπροσδιορισμό (έστω κι αν εν προκειμένω αυτό επέρχεται ως συνέπεια - χωρίς όμως να συνιστά στοχευμένη επιδίωξη και παράμετρο τής δικαστικής κρίσης). Αφορά αποκλειστικά στην τοπική καταγωγή των ανθρώπων και αποφαίνεται ότι αυτή δεν συνιστά εξατομικευτικό, άρα προστατευτέο, στοιχείο τής προσωπικότητάς τους, κατ' άρθρο 57 ΑΚ.

Στην ουσία τής υπόθεσης, στο αν δηλαδή υπήρξε ή όχι προσβολή, δεν υπεισήλθε.

Δεν είναι αναντίρρητο το σκεπτικό της. Πιθανότατα αποτελεί έναν δικαστικό ελιγμό.

gsus, μη χαίρεσαι. Πρόκειται για ασφαλιστικά μέτρα, διαδικασία εξ ορισμού συνοπτική και γρήγορη!

e-Lawyer είπε...

Δεν μίλησα γενικά για τα "συλλογικά έννομα αγαθά", αλλά για τα θέματα του αυτοπροσδιορισμού, με έμφαση στο ζήτημα της ονομασίας.

Απαρρίπτοντας ένα αίτημα ετεροπροσδιορισμού, σιωπηρώς περιγράφει - εκ του ανιστρόφου, όπως επισήμανα- το πεδίο του αυτοπροσδιορισμού.

Δεν είπε η απόφαση ότι η τοπική καταγωγή δεν αφορά στοιχείο της προσωπικότητας κατ΄άρθρο 57. Παρακαλώ μη δημιουργούμε σύγχυση σε ένα θέμα το οποίο μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο ποικίλης εκμετάλλευσης και ρητορικών σχημάτων κατά της απόφασης. Εστιάζοντας στο ειδικότερο άρθρο 58 ΑΚ ("Δικαίωμα στο όνομα") η απόφαση διευθκρινίζει ότι στο πεδίο εφαρμογής αυτού του άρθρου δεν εμπίπτει το τοπωνύμιο της καταγωγής του προσώπου.

Και πως να υπεισέλθει μετά στο αν υπάρχει προσβολή, τη στιγμή που διαγιγνώσκει ότι δεν υπάρχει καν δικαίωμα; Η αίτηση απορρίφθηκε ως νόμω αβάσιμη, οπότε δεν είχε καμία υποχρέωση η Πρόεδρος να μπει στην ουσία. Εκτός αν θέλουμε οι αποφάσεις να κάνουν 12 μήνες να εκδοθούν, εξετάζοντας αυτεπαγγέλτως κάθε πτυχή μιας ένδικης διαφοράς.

- είπε...

Αντιγράφω το σχετικό χωρίο (ο τονισμός δικός μου), το οποίο, νομίζω, επιβεβαιώνει όσα είπα:

"Με το παραπάνω περιεχόμενο όμως η αίτηση κρίνεται απορριπτέα, ως μη νόμιμη (λόγω έλλειψης ασφαλιστέου δικαιώματος), καθόσον οι λέξεις «Λεσβίος, -α, -ο», «Λεσβία», «Λεσβιακός, -ή, -ό» δεν αποτελούν φραστικά σύμβολα (ονόματα) μέσω των οποίων εξατομικεύεται ο καθένας των αιτούντων στον εξωτερικό κόσμο, δεν αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία της ανθρώπινης ιδιότητας τους, ούτε συμπεριλαμβάνονται μεταξύ των συντελεστών εκείνων που καθορίζουν την ατομικότητα του προσώπου καθενός των αιτούντων ως πνευματικών και κοινωνικών όντων, αλλά αποτελούν, κατά τα επικαλούμενα, παράγωγα τοπωνυμίου του τόπου καταγωγής τους, τα οποία για το λόγο αυτό αποδίδονται σε όλους όσους έλκουν την καταγωγή τους από τη νήσο Λέσβο, καθώς επίσης και σε λεσβιακά σωματεία εντός και εκτός της Ελλάδος. Συνεπώς, αφού οι παραπάνω λέξεις δεν αποτελούν όνομα, αλλά ούτε και άλλο στοιχείο έκφανσης της προσωπικότητας του καθενός των αιτούντων κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 57 και 58 του ΑΚ, δεν παρέχεται στους τελευταίους η αιτούμενη, δυνάμει των διατάξεων αυτών, προστασία λόγω της επικαλούμενης στην αίτηση παράλληλης χρήσεως των λέξεων αυτών εκ μέρους του καθ' ού προς υποδήλωση των σεξουαλικών ιδιαιτεροτήτων των μελών τούτου."

Η κρίση τού Δικαστηρίου αφορά στο δικαίωμα στην προσωπικότητα συνολικά και όχι μόνο στο όνομα (58 ΑΚ). Το αντίθετο, άλλωστε, θα ήταν τρομερά ατελές.

Δεν είπα ότι είχε υποχρέωση η Δικαστής να μπει στην ουσία, ούτε ότι έπρεπε να αποφανθεί αν υπήρξε ή όχι προσβολή (μολονότι θα ήταν τρομερά ενδιαφέρον). Απλές διαπιστώσεις έκανα, προς αποσαφήνιση τής υπόθεσης.

xasodikis είπε...

Netpen, γιατί λες ότι "δεν είναι αναντίρρητο το σκεπτικό" της απόφασης; Πού πιστεύεις ότι χωλαίνει;

- είπε...

Αυτή την απόλυτη θέση, ότι η τοπική καταγωγή μας δεν συνιστά στοιχείο τής προσωπικότητάς μας, δεν ξέρω πόσοι θα τη συμμερίζονταν.

Προσωπικά δεν έχω τέτοια συμπλέγματα, αλλά δεν ξέρω αν ως αφηρημένη θέση θα γνώριζε αποδοχή. Και να σου πω την αλήθεια, δεν είμαι σίγουρος αν είναι σωστή ή όχι. Αν από αύριο μια εφημερίδα βρίζει συστηματικά πχ τούς Λαρισαίους, κανείς από τους τελευταίους δεν θα μπορεί να αξιώσει άρση τής προσβολής ή αποζημίωση, διότι "δεν υφίσταται προστατευτέο έννομο αγαθό". Είναι όμως έτσι; Ασχέτως προσωπικών στάσεων, μήπως το δικαϊικό σύστημα πρέπει να σεβαστεί και να αναγνωρίσει τη σημασία που έχει για τον ψυχικό και συναισθηματικό κόσμο πολλών η σύνδεσή τους με τον τόπο καταγωγής τους; Δεν απαντώ, αναρωτιέμαι φωναχτά. Εσύ τι λες, φίλε Χασοδίκη;

e-Lawyer είπε...

Μα δεν λέει ρε παιδια ότι η καταγωγή δεν αποτελεί στοιχείο της προσωπικότητας!!!

Διαβάστε καλά την απόφαση! Λέει ότι κατά την έννοια του άρθρου 58 ΑΚ, ο επιθετικός προσδιορισμός της τοπικής καταγωγής δεν αποτελεί προστατευόμενο "όνομα" φυσικού προσώπου! Με την έννοια ότι δεν μπορεί κανείς εμένα να με ταυτοποιήσει λ.χ. με τον όρο "Αθηναίος".

Νομίζω ότι είναι απολύτως σαφές, μην παρερμηνεύουμε την απόφαση.

xasodikis είπε...

Να σου πω netpen, ούτε εγώ έχω έτοιμη απάντηση. Σκέφτομαι, όμως, στον αντίποδα του παραδείγματος που δίνεις: αν δεχτούμε το αντίθετο, θα δικαιούνται όλοι οι Λαρισαίοι, 125.000 άνθρωποι (οι κάτοικοι -άσε τους εκ καταγωγής...), να αξιώσουν αποζημίωση ο καθένας ξεχωριστά; Πού θα καταλήγαμε;
Μου φαίνεται εκ πρώτης όψεως ότι η προστασία της προσωπικότητας σε δικαστικό επίπεδο καλό είναι να περιοριστεί στον σκληρό πυρήνα της προσωπικότητας, σε εκείνα δηλαδή τα στοιχεία που εξατομικεύουν αντικειμενικά και απόλυτα (και erga omnes) τον αιτούμενο προστασία (ή προστασίας...;), και να μην απλωθεί πολύ: άλλος μπορεί να αισθάνεται περήφανος που είναι από τη Λέσβο και άλλος επειδή είναι οπαδός του Απόλλωνα Καλαμαριάς -με γεια τους με χαρά τους, δεν λέω, αλλά ας μην απασχολούν και τα δικαστήρια.

E-lawyer, η απόφαση λέει όμως και ότι "αφού οι παραπάνω λέξεις δεν αποτελούν όνομα, αλλά ούτε και άλλο στοιχείο έκφανσης της προσωπικότητας του καθενός των αιτούντων κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 57 και 58 του ΑΚ...", οπότε έχει σημασία να δούμε αν έχει εφαρμογή και το 57 ΑΚ, πέρα από το 58 (που σίγουρα δεν έχει). Δεν ξέρω βέβαια και πώς ήταν διατυπωμένη η αίτηση (υποθέτω, με δύο βάσεις).

e-Lawyer είπε...

Ακριβώς: "... οι παραπάνω λ έ ξ ε ι ς". Όχι η ίδια η καταγωγή!

e-Lawyer είπε...

Εξάλλου κατά το άρθρο 2 του Ν.2472/1997 η εθνική - φυλετική καταγωγή αποτελεί ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο.

xasodikis είπε...

Ως προς το τελευταίο, δεν βλέπω σε τι επηρεάζει τη συζήτησή μας.

Ως προς το πρώτο, διαφωνώ κάπως: νομίζω ότι, υπό το πρίσμα του 57 ΑΚ, οι λέξεις κρίνονται όχι αυτοτελώς αλλά με το εννοιολογικό τους περιεχόμενο -και η απόφαση μιλάει για "φραστικά σύμβολα (ονόματα)". Στην πραγματικότητα, το ερώτημα που απασχολεί τον δικαστή δεν είναι αν η καταγωγή από κάποιον τόπο αποτελεί στοιχείο της προσωπικότητας γενικά και αφηρημένα, αλλά αν αποτελεί στοιχείο της προσωπικότητας προστατευτέο υπό την (στενότερη) έννοια της διάταξης του 57 ΑΚ. Και απαντάει αρνητικά, διότι το στοιχείο αυτό από μόνο του δεν εξατομικεύει τον "θιγόμενο" -και νομίζω τελικά ότι καλά κάνει.

Παρεμπιπτόντως, να επισημάνω την αντίστιξη ανάμεσα σε αυτήν την απόφαση και στην περιβόητη απόφαση Γαβαλά στην υπόθεση Πλεύρη κατά Σωτηροπούλου (με το γνωστό σκεπτικό άρτζι μπούρτζι και λουλάς), και να διερωτηθώ αν έχει ποτέ χρησιμοποιηθεί στ' αλήθεια το επίθετο "Λεσβίος" (είτε ως δηλωτικό καταγωγής, είτε ως δηλωτικό σεξουαλικού προσανατολισμού :))

e-Lawyer είπε...

Η απόφαση εστιάζει στα στοιχεία της προσωπικότητας που εξατομικεύουν ένα φυσικό πρόσωπο και υπό αυτή την έννοια είναι αντιτάξιμα erga omnes με τη λογική του άρθρου 58 ΑΚ. Υπάρχουν στοιχεία της προσωπικότητας που δεν μας εξατομικεύουν (ψηλός, ξανθός, γαλανομάτης κλπ) από μόνα τους. Κατ' αυτή την έννοια δεν προστατεύονται κατ΄άρθρο 58.

Η απόφαση όμως δεν λεει ότι δεν αποτελεί στοιχείο της προσωπικότητας κάθε στοιχείο που δεν εξατομικεύει ένα φυσικό πρόσωπο. Ακολουθεί τη λογική των αιτούντων που έκατσαν πάνω στο θέμα του ονόματος.

xasodikis είπε...

Υπάρχουν στοιχεία της προσωπικότητας που δεν μας εξατομικεύουν (ψηλός, ξανθός, γαλανομάτης κλπ) από μόνα τους. Κατ' αυτή την έννοια δεν προστατεύονται κατ΄άρθρο 58.

Κατ' άρθρο 57 βρε συ. Το 58 έτσι κι αλλιώς προστατεύει μόνο το όνομα. Και, να το πάρουμε και διαφορετικά, πού κολλάει η αναφορά της απόφασης στο 57;

Η απόφαση όμως δεν λεει ότι δεν αποτελεί στοιχείο της προσωπικότητας κάθε στοιχείο που δεν εξατομικεύει ένα φυσικό πρόσωπο.

Όχι έτσι γενικά: μόνο υπό την έννοια της διάταξης του 57. Ξαναλέω πάντως ότι, χωρίς να έχουμε διαβάσει την αίτηση, κάνουμε -σε ένα βαθμό- εικασίες για το πώς ακριβώς θεμελιώθηκε.


Ότι οι αιτούντες "έκατσαν πάνω", είναι ηλίου φαεινότερον...

Καλό βράδυ

Ανώνυμος είπε...

Χασοδίκη, ὅταν λὲς «ἔκατσαν ἐπάνω» δὲν ἐννοεῖς αὐτὸ ποὺ ἐννοῶ, ἐλπίζω...

Ανώνυμος είπε...

>>>Στο δελτίο ταυτότητας αναφέρεται >>>βέβαια η διεύθυνση κατοικίας >>>(οδός, αριθμός, πόλη κλπ)

Νομίζω σε πιάνω αδιάβαστο φίλε e-laywer καθώς πλέον η διεύθυνση κατοικίας ΔΕΝ αναγράφεται στο δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.. ;)

e-Lawyer είπε...

Σωστά αλλά αναγράφεται που είσαι δημότης.

Gender Terrorist είπε...

Ξαφνικά, και μετά από διακοπές στην Ερεσό (όπου το περίεργο κλίμα αγάπης/μίσους των ντόπιων Λέσβιων και Λεσβιών με εμάς τις λεσβίες με έβαλε σε σκέψη) αναρωτιέμαι τί θα γίνει αν όλες οι αδερφές νοσηλεύτριες, όλες οι αδερφές μοναχές και όλες οι γυναίκες που έχουν αδέρφια αποφασίσουν ότι οι γκέι άντρες σφετερίζονται μια λέξη που τις προσδιορίζει.

Ετεροχρονισμένα, και χωρίς καμία σοβαρότητα, συγγνώμη e-lawyer.

Απαγόρευση λειτουργίας καμπάνας ναού λόγω ηχορύπανσης

  Σε υπόθεση που εκπροσωπώ τον θιγόμενο πολίτη, μετά από 2 προσωρινές διαταγές, το Πρωτοδικείο Καλαμάτας εξέδωσε και απόφαση ασφαλιστικών μ...