Τετάρτη, Ιουλίου 16, 2008

"Διαβούλευση" ΟΠΙ: μια δεύτερη ανάγνωση των αποτελεσμάτων


Παρ' όλο που έχει επισημανθεί η ανάγκη κήρυξης της  ακυρότητας της "διαβούλευσης" του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας, η δημοσιοποίηση 66 απαντήσεων στην ιστοσελίδα του, επιτρέπουν να εξαχθούν ορισμένα χρήσιμα συμπεράσματα. 


Αρχικά κατηγοριοποίησα τους συμμετέχοντες σε πέντε γενικές ομάδες συμφερόντων:
(α) Πάροχοι υπηρεσιών
(β) Εταιρίες και ενώσεις εταιριών παραγωγής/διανομής έργων (εκδοτικοί, δισκογραφικές κτλ)
(γ) Οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων, εισπρακτικές εταιρίες, ενώσεις δημιουργών
(δ) Δημιουργοί, καλλιτέχνες, δημοσιογράφοι, μεταφραστές, παρουσιαστές κλπ
(ε) Πολίτες, χρήστες του διαδικτύου, φοιτητές, πληροφορικοί, νομικοί, λοιπά φυσικά πρόσωπα

Στη συνέχεια εξέτασα τις απαντήσεις των παραπάνω στις παρακάτω κατηγορίες:

Διατυπώνουν  ενστάσεις για τη διατύπωση/τη δομή/τη χρήση εννοιών από  το ερωτηματολόγιο του ΟΠΙ
- Θεωρούν επαρκες το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο
- Συμφωνούν με τη λήψη νομοθετικών μέτρων για τον περιορισμό της “πειρατείας”, όπως το επιτρεπτό της παρακολούθησης κίνησης των χρηστών
- Συμφωνούν με τη λήψη τεχνικών μέτρων, όπως το φιλτράρισμα
Απαντούν με προδιατυπωμένες και τυποποιημένες (“ίδιες”) απαντήσεις στο ερωτηματολογιο

Τα αποτελέσματα είναι πολύ ενδιαφέροντα:

1. Πέντε (5) πάροχοι και δώδεκα (12) πολίτες διατυπώνουν ευθέως ή εμμέσως ενστάσεις για το ερωτηματολόγιο. Κανένας δημιουργός, καμία εταιρία παραγωγής, κανένας εισπρακτικός φορέας δεν ενοχλείται από τη διατύπωση των ερωτημάτων! Όμως, σε ποσοστο 25,75 %  οι συμμετέχοντες αμφισβητούν το ερωτηματολόγιο.

2. Eπτά (7) πάροχοι και δεκαοκτώ (18) πολίτες θεωρούν επαρκές το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο. Άρα το 37,8% θεωρεί ότι η υφιστάμενη νομοθεσία δεν πρέπει να μεταβληθεί.

3. Κανένας πάροχος, αλλά σαράντα (40) συμμετέχοντες από όλες τις άλλες κατηγορίες ζητούν αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου, με τους περισσότερους να είναι εκπρόσωποι εταιριών παραγωγής. Το ποσοστό που ζητά τη νομοθετική επέμβαση είναι 60%, ενώ ένα ποσοστό 2,2% δεν πήρε θέση σε αυτό το θέμα.

4. Τη λήψη τεχνικών μέτρων, όπως το φιλτράρισμα, απορρίπτουν συνολικά οι πάροχοι, υποστηρίζουν μόνο οκτώ (8) από τους εκπροσώπους των παραγωγών, μόνο 3 από τους εισπρακτικούς οργανισμούς, μόνο ένας (1) καλλιτέχνης -ίσως ο πιο διάσημος συμμετέχων, ο Γιάννης Κότσιρας- και (1) πολίτης. Σε ποσοστά, υπέρ του φιλτραρίσματος είναι μόνο ένα 19,69%. 

5. Με "προδιατυπωμένες" απαντήσεις (όμοιες) απαντούν μόνο δύο (2) από τους παρόχους (εύλογο: ΟΤΕ-ΟΤΕΝΕΤ), έντεκα (11) εκπρόσωποι εταιριών παραγωγής,  ένας οργανισμος συλλογικής διαχείρισης,  οκτώ (8) δημιουργοί-καλλιτέχνες και έξι (6) πολίτες. Συνολικά δηλαδή, το 40,90% δεν απάντησε με εντελώς δικά του λόγια, αλλά λειτούργησε με κάποια προσυνεννόηση σε σχέση με άλλους συμμετέχοντες.

Στους παραπάνω υπολογισμούς δεν μπορούσα να λάβω υπόψη τους 3 συμμετέχοντες που ζήτησαν εμπιστευτικότητα των απαντήσεών τους.
Αν θεωρείτε ότι έχω κάνει κάποιο λάθος, παρακαλώ να μου το επισημάνετε.

Πάντως νομιζω ότι αυτή η ανάγνωση είναι πιο ουσιαστική από τα "γενικά συμπεράσματα" του ΟΠΙ και λαμβάνει υπόψη ορισμένα σοβαρά ποιοτικά χαρακτηριστικά, παρόλο που, όπως είπαμε, η διαβούλευση πρέπει να ακυρωθεί. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Γυναικοκτονία: ένας νομικός όρος

  Γυναικοκτονία: ο όρος που ενοχλεί αφόρητα τα άτομα που κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν πως η εγκληματολογία και η νομική είναι υποχρεωμένες ν...