Δευτέρα, Ιουλίου 28, 2008

Συνήγορος του Πολίτη: το 50% του φόρου κατανάλωσης βενζίνης σε περιβαλλοντικές δράσεις


Στο πλαίσιο διερεύνησης σχετικών αναφορώνμε πόρισμα που απέστειλε τον Απρίλιο στους αρμόδιους Υπουργούς ΠΕ.Χ. .Εκαι Οικονομίας και Οικονομικώνο Συνήγορος του Πολίτη ανέδειξε τα κενά και τις ασάφειες στον τρόπο χρηματοδότησης περιβαλλοντικών δράσεων από το Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ.*.


Συγκεκριμέναπαρά τη ρητή νομοθετική πρόβλεψη (άρθρο Ν. 2242/1994) ότι το 50% από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στην βενζίνη θα αποδίδεται κατευθείαν στο Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σκαι θα διατίθεται για περιβαλλοντικές δράσειςτόσο το ίδιο το Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σόσο και η αρμόδια  ιεύθυνση  ημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου

Οικονομίας και Οικονομικών αρνήθηκαν ότι έχει εισπραχθεί το συγκεκριμένο έσοδο.


Αντίθετατο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους το επιβεβαίωσεδίνοντας μάλιστα και τον σχετικό κωδικό είσπραξης.


Προκύπτει συνεπώς αβεβαιότητα σχετικά με το αν ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στη βενζίνη αποδίδεται πράγματι στο Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σκαισε καταφατική περίπτωσηβάσει ποιας διαδικασίαςκαθώς αυτή που τώρα τηρείται για την χρηματοδότηση του Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σσαφώς αποκλίνει από τις οικείες διατάξεις.


Με το πόρισμά του ο Συνήγορος του Πολίτη ζητά την παροχή διευκρινίσεων και την άρση των σχετικών ασαφειώνΖητά επίσης να παρασχεθεί στις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που έχουν προσφύγει στον ίδιομετά από άκαρπες προσπάθειες προς την πλευρά της δημόσιας διοίκησηςη αιτηθείσα πληροφόρηση για τις περιβαλλοντικές δράσεις που χρηματοδοτήθηκαν από το Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ.. Ο Συνήγορος εν προκειμένω έχει επισημάνει ότι τα οικονομικά αυτά στοιχεία εμπίπτουν στην έννοια της περιβαλλοντικής πληροφορίας που αναγνωρίζει υπέρ των πολιτών το κοινοτικό και το εσωτερικό μας δίκαιο Δυστυχώςέως σήμερα δεν έχει σημειωθεί καμία διοικητική ανταπόκριση.

_____


* Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών ΣχεδίωνΔελτίο τύπου Συνηγόρου του Πολίτη - Σύνοψη


Ένα πολύ ενδιαφέρον σημείο του πορίσματος είναι το αίτημα πρόσβασης των ΜΚΟ "Ορνιθολογική εταιρεία" και "WWF" για πρόσβαση στα στοιχεία του ΕΤΕΡΠΣ, αίτημα που αβάσιμα ο τελευταίος απέρριψε ισχυριζόμενος ότι τάχα αυτά τα στοιχεία δεν συνιστούν περιβαλλοντικές πληροφορίες, ώστε να τίθεται σε εφαρμογή το σχετικό θεσμικό πλαίσιο για την πρόσβαση στην περιβαλλοντική πληροφόρηση.

Στο ΥΠΕΧΩΔΕ υπάρχει μάλιστα ειδική Επιτροπή στην οποία μπορεί να προσφύγει κάποιος όταν δεν ικανοποιείται αίτημά του για πρόσβαση στην περιβαλλοντική πληροφορία. Θα είχε ενδιαφέρον όμως για τις οργανώσεις, αν δεν τους έχει παρασχεθεί ακόμη πρόσβαση, να καταγγείλουν το περιστατικό στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία από την ΣυνθΕΚ έχει αρμοδιότητα να διασφαλίζει την τήρηση του κοινοτικού δικαίου στα κράτη μέλη. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Γυναικοκτονία: ένας νομικός όρος

  Γυναικοκτονία: ο όρος που ενοχλεί αφόρητα τα άτομα που κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν πως η εγκληματολογία και η νομική είναι υποχρεωμένες ν...