Δευτέρα, Ιουλίου 14, 2008

Μετά την παρέμβαση e-lawyer ο ΟΠΙ δημοσιεύει τα αποτελέσματα της "διαβούλευσης"


Λίγες ώρες μετά την αποστολή της επιστολής  για το θέμα της μη απάντησης στην επισήμανση ότι το ερωτηματολόγιο θα έπρεπε να επαναδιατυπωθεί, ο ΟΠΙ δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα της "διαβούλευσης" για την πειρατεία.

Τις απαντήσεις θα δείτε εδώ.

Είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικές οι απαντήσεις των ανθρώπων της τέχνης και του πνεύματος.

Και βέβαια η επιβεβαίωση της αρχικής επισήμανσης: "ποσοστό 86% των συμμετεχοντων προτείνει ότι πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα, ενώ το υπόλοιπο 14% δεν κάνει λόγο για ανάληψη δράσης προκειμένου να καταπολεμηθεί το φαινόμενο της πειρατείας".

"Oλοταχώς" για άρση του απορρήτου λοιπόν, ενώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν ήδη επισημανθεί οι σχετικές ανησυχίες για τον σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων.

Ωστόσο παραμένει το ερώτημα:

 Για ποιο λόγο ο ΟΠΙ δεν εξέτασε το ενδεχόμενο επαναδιατύπωσης των ερωτημάτων, αφού επισημάνθηκε από αρκετές πλευρές ότι οι ερωτήσεις είναι διατυπωμένες κατά τρόπο που δεν ευνοεί έναν κατ' ουσίαν διάλογο για το θέμα;

Και προστίθεται κι άλλο ένα:

Πόσο έγκυρη μπορεί να είναι αυτή η διαβούλευση και τα αποτελέσματά της, όταν βαρύνονται από την παραπάνω "σιωπή" του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας;

Θα μελετήσουμε με προσοχή τα στοιχεία που μεταδίδει ο ΟΠΙ και θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα άμεσα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Συνεχίζεται ο παραλογισμός από Ειρηνοδίκες σε θέματα ταυτότητας φύλου

  Ενώ έχουμε καταγγείλει πολλαπλά το φαινόμενο οι Ειρηνοδίκες να απορρίπτουν αιτήματα νομικής αναγνώρισης ταυτότητας φύλου ως προς το επώνυμ...