Δευτέρα, Ιουλίου 28, 2008

Συνήγορος του Πολίτη: άνιση μεταχείριση των μειονοτικών δασκάλων


Εξ αντικειμένου άνιση μεταχείριση λόγω εθνοτικής καταγωγής ή θρησκεύματος ακόμη και αν αυτό δεν φαίνεται να ήταν στις προθέσεις κάποιου κρατικού οργάνου ή αρχής διαπιστώνει Πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη που αφορά στο επίπεδο των σπουδών της «Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης» (ΕΠΑΘ), η οποία εκπαιδεύει μειονοτικούς μουσουλμάνους δασκάλους.

Η Ανεξάρτητη Αρχή επισημαίνει τα προβλήματα που έχουν ανακύψει με την μη υπαγωγή των πτυχιούχων της ΕΠΑΘ σε διαδικασία εξομοίωσης, όπως συνέβη με τις κοινές Παιδαγωγικές Ακαδημίες, με τις οποίες η ΕΠΑΘ ήταν τυπικά και ουσιαστικά ισότιμη. Συγκεκριμένα το πτυχίο της δεν μπορεί να αξιοποιηθεί για διορισμό σε άλλη δημόσια θέση πλην της πρωτοβάθμιας μειονοτικής εκπαίδευσης.

Tο Υπουργείο Παιδείας, επισημαίνει ο Συνήγορος του Πολίτη, αρνήθηκε να υπαγάγει του πτυχιούχους ΕΠΑΘ στη διαδικασία εξομοίωσης, επικαλούμενο τον «ειδικό χαρακτήρα» της σχολής. Το Υπουργείο Εσωτερικών, παραλείποντας να απαντήσει εγκαίρως σε σχετικά ερωτήματα δήμων της Θράκης, συντέλεσε στην απώλεια θέσεων εργασίας πτυχιούχων ΕΠΑΘ, οι οποίοι απασχολούνταν επί χρόνια σε Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών.

Με αυτές τις δράσεις, η πολιτεία εμφανίζεται ανακόλουθη όχι μόνον απέναντι στου συγκεκριμένους πτυχιούχους, αλλά εμμέσως ακόμη και απέναντι στην ίδια τη μειονοτική εκπαίδευση, καθόσον έχει καθηλώσει τους δασκάλους της σε επίπεδο κατάρτισης κατώτερο από εκείνο των λοιπών λειτουργών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Επί πλέον, εγκλωβισμένοι σε έναν αδιαβάθμητο τίτλο σπουδών ακριβώς εξ αιτίας της ιδιότητάς τους ως μελών της μειονότητας, οι δάσκαλοι αυτοί στερούνται κάθε δυνατότητας «επαγγελματικού αναπροσανατολισμού».

Το γεγονός αυτό απολήγει εξ αντικειμένου σε άνιση μεταχείριση λόγω εθνοτικής καταγωγής ή θρησκεύματος (με την έννοια του νόμου 3304/2005), ακόμη και αν αυτό δεν φαίνεται να ήταν στις προθέσεις κάποιου κρατικού οργάνου ή αρχής. Διαπιστώνοντας τα παραπάνω, ο Συνήγορος του Πολίτη πρότεινε στο μεν Υπουργείο Παιδείας τη λήψη μέτρων ακαδημαϊκής εξομοίωσης των παλαιών πτυχιούχων ΕΠΑΘ, στο δε Υπουργείο Εσωτερικών την ίδρυση προσωποπαγών θέσεων για την αποκατάσταση όσων πτυχιούχων ΕΠΑΘ έχασαν τις θέσεις εργασίας τους σε ΚΕΠ της Θράκης λόγω ελλιπούς ενημέρωσης των οικείων δήμων.


Ο Συνήγορος του Πολίτη αποτελεί και φορέα προώθησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης, σύμφωνα με το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο του 2005-2006. Του θέματος αυτού επελήφθη κατόπιν δύο αναφορών. Είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι το νομοθετικό πλαίσιο της ίσης μεταχείρισης - έχοντας έδραση στο κοινοτικό δίκαιο- αποτελεί ένα νέο πρίσμα υπό το οποίο ελέγχεται η ορθότητα προγενέστερης νομοθεσίας και διοικητικής πρακτικής.  Νομίζω ότι είναι μια νέα ειδική περίπτωση ελέγχου συμβατότητας κανόνων δικαίου προς υπέρτερες κανονιστικές αρχές, μια νέα μορφή εξέτασης συνταγματικότητας υφιστάμενων ρυθμίσεων και πρακτικών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Γυναικοκτονία: ένας νομικός όρος

  Γυναικοκτονία: ο όρος που ενοχλεί αφόρητα τα άτομα που κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν πως η εγκληματολογία και η νομική είναι υποχρεωμένες ν...