Δευτέρα, Ιουλίου 28, 2008

Συνήγορος του Πολίτη: επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων από ασφαλιστικό ταμείο


Πολίτης εργάστηκε ως χημικός σε ιδιωτική εταιρεία από τον Φεβρουάριο του 1993 έως τον Φεβρουάριο του 1994, διάστημα κατά το οποίο ασφαλίστηκε στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων (ΤΕΑΥΕΚ), αντί του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Χημικών (ΤΕΑΧ). 


Το 1997, ύστερα από αίτηση της εταιρείας, το ΔΣ του ΤΕΑΥΕΚ ενέκρινε την επιστροφή των εργοδοτικών  εισφορών στην εταιρεία, καθώς και στον εργαζόμενο, με την προϋπόθεση ότι αυτός θα υπέβαλλε ξεχωριστή σχετική αίτηση. Ο ίδιος όμως ενημερώθηκε για τη λάθος υπαγωγή του και το δικαίωμά του να ζητήσει την επιστροφή των εισφορών του, με αξιοσημείωτη καθυστέρηση, το 2004, και μάλιστα όχι από το ΤΕΑΥΕΚ αλλά από το

ΤΕΑΧ. 


Όταν, στη συνέχεια, ο ενδιαφερόμενος ζήτησε από το ΤΕΑΥΕΚ να του επιστραφούν οι ασφαλιστικές του εισφορές, το ΤΕΑΥΕΚ υποστήριξε ότι, σύμφωνα με το καταστατικό λειτουργίας του, η αξίωσή του έχει παραγραφεί. 


Ο Συνήγορος του Πολίτη (ΣτΠ) υποστήριξε (βλ. σχετικό πόρισμα) ότι η άρνηση του ΤΕΑΥΕΚ -με την επίκληση της παραγραφής- να επιστρέψει τις εισφορές αντίκειται στην αρχή της καλής πίστης και της χρηστής διοίκησης, στον βαθμό που το πρόβλημα οφείλεται στην αμέλεια του ΤΕΑΥΕΚ να ενημερώσει τον ενδιαφερόμενο για απόφαση που τον αφορούσε άμεσα. 


Για το θέμα ενημερώθηκε και η Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων η οποία υιοθέτησε την άποψη του ΣτΠ σχετικά με την υποχρέωση του Ταμείου να ενημερώσει τον ασφαλισμένο για τη διαδικασία επιστροφής των ατομικών του εισφορών και πρότεινε στο ΤΕΑΥΕΚ να επανεξετάσει την περίπτωση με βάση τις παρατηρήσεις της Αρχής. Το ΤΕΑΥΕΚ, παρά την αρχική άρνησή του να αποδεχθεί τις προτάσεις του ΣτΠ, αποφάσισε, μετά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις και τη συστηματική διαμεσολάβηση του ΣτΠ, να επιστρέψει τις εισφορές.


Συνήγορος του Πολίτη - Περίληψη 


Ένα Ταμείο δεν νομιμοποιείται να επικαλείται το "καταστατικό" του προκειμένου να αποφύγει την εφαρμογή της νομοθεσίας. Αν τα ασφαλιστικά ταμεία εξέταζαν χωρίς αγκυλώσεις το νόμο και το Σύνταγμα θα είχαν αποφευχθεί πολλές μακροχρόνιες δίκες και γραφειοκρατικές προσεγγίσεις - βλ. τις υποθέσεις του πλαφόν του εφάπαξ και του ΛΑΦΚΑ.

Ο Συνήγορος αναδεικνύεται σε έναν θεσμό που μπορεί να εγγυηθεί ανεξάρτητη κρίση σε αυτές τις περιπτώσεις - προσοχή όμως, γιατι θα πρέπει η υπόθεση να εμπίπτει στο πεδίο της αρμοδιότητάς του, γεγονός που σχετίζεται ιδίως με την νομική φύση του "Ταμείου".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Γυναικοκτονία: ένας νομικός όρος

  Γυναικοκτονία: ο όρος που ενοχλεί αφόρητα τα άτομα που κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν πως η εγκληματολογία και η νομική είναι υποχρεωμένες ν...