Τετάρτη, Ιουλίου 30, 2008

Αναφορά κατά της "διαβούλευσης" του ΟΠΙ στον Συνήγορο του ΠολίτηΕπτά πολίτες, τρεις εκ των οποίων εκπρόσωποι της Πρωτοβουλίας
 για τα Δικαιώματα του Πολίτη στον Ψηφιακό κόσμο digitalrights.gr, κατέθεσαν αναφορά στον Συνήγορο του Πολίτη για παραβίαση δικαιωμάτων τους από τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας, σχετικά με την "διαβούλευση" του τελευταίου για την "αντιμετώπιση της πειρατείας στο Διαδίκτυο".

Οι αναφερόμενοι εκθέτουν ότι παρόλο που είχαν επισημάνει τα μεθοδολογικά σφάλματα του Ερωτηματολογίου, βάσει του οποίου ο ΟΠΙ καλούσε τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν τις απόψεις τους, ο κρατικός Οργανισμός δεν απάντησε  αιτιολογημένα στις αναφορές τους, αλλά αντιθέτως αποφάσισε να παρατείνει την προθεσμία συμμετοχής με το αμφιλεγόμενο ερωτηματολόγιο. 

Τα συνταγματικά δικαιώματα που επικαλούνται οι αναφερόμενοι είναι το δικαίωμα του αναφέρεσθαι στις αρχές (άρθρο 10 του Συντάγματος), βάσει του οποίου ο ΟΠΙ όφειλε να απαντήσει αιτιολογημένα στις αναφορές τους και το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης από τη διοίκηση πριν ληφθούν αποφάσεις οι οποίες είναι εις βάρος των δικαιωμάτων και συμφερόντων τους (άρθρο 20 παρ. 2 του Συντάγματος), βάσει του οποίου ο ΟΠΙ όφειλε να τους είχε καλέσει σε ακρόαση πριν αποφασίσει την παράταση της συμμετοχής στη "διαβούλευση" με βάση το αμφιλεγόμενο ερωτηματολόγιο.

Οι αναφερόμενοι ζητούν από τον Συνήγορο του Πολίτη να ασκήσει τη διαμεσολαβητική του παρέμβαση προκειμένου ο ΟΠΙ να επενεξετάσει τα αιτήματά τους, να τους καλέσει σε ακρόαση και να κηρύξει άκυρη την προηγούμενη διαβούλευση, προκειμένου να διεξαχθεί νέα, ύστερα από αναθεώρηση του ερωτηματολογίου ή χωρίς ερωτηματολόγιο, με ανοικτό κείμενο. 

Το πλήρες κείμενο της Αναφοράς βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Data&Protection.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Γυναικοκτονία: ένας νομικός όρος

  Γυναικοκτονία: ο όρος που ενοχλεί αφόρητα τα άτομα που κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν πως η εγκληματολογία και η νομική είναι υποχρεωμένες ν...