Παρασκευή, Ιανουαρίου 23, 2009

Συνήγορος του Πολίτη: Επίδειξη γραπτών πανελλαδικών εξετάσεων


Το θέμα έχει λυθεί βέβαια με αποφάσεις της Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, αλλά έχουν ενδιαφέρον και οι εκ των υστέρων διαπιστώσεις του Συνηγόρου του Πολίτη:

Σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας που εκκρεμεί στη Βουλή ("Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου κ. ά. Διατάξεις") προβλέπεται εφεξής η δυνατότητα επίδειξης στους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων των γραπτών δοκιμίων που οι ίδιοι συνέταξαν, μετά την ολοκλήρωση των σχετικών εξετάσεων. Η ρύθμιση αυτή τροποποιεί την ισχύουσα

σήμερα διάταξη (αρ. 22 ν. 3475/2006) που απαγορεύει οποιαδήποτε γνωστοποίηση των γραπτών στους υποψηφίους.


Υπενθυμίζεται ότι η εν λόγω απαγορευτική διάταξη είχε τεθεί σε ισχύ ελάχιστες ημέρες μετά την έκδοση εγκυκλίου (Φ252/62945/Β6/23.06.2006) του Υπουργείου Παιδείας που ρύθμιζε ακριβώς τον τρόπο με τον οποίον θα επιτρεπόταν η πρόσβαση των υποψηφίων στα γραπτά τους, αιφνιδιάζοντάς τους και προκαλώντας την παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη (υπ΄αριθ. πρωτ. 13806/04.08.2008 και

13611/11.04.2005) αλλά και την έκδοση σχετικών αποφάσεων της Αρχής  Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.(αριθμ. 66/2006 και 38/2007 αποφάσεις)


Ο Συνήγορος του Πολίτη χαιρετίζει αυτή την αδιαμφισβήτητα θετική εξέλιξη, επισημαίνει ωστόσο την απουσία οποιασδήποτε νομοθετικής πρόβλεψης σχετικά με την τύχη των γραπτών των πανελλαδικών εξετάσεων της τελευταίας τριετίας, η οποία παρίσταται επιβεβλημένη σύμφωνα με τις εν λόγω αποφάσεις της ΑΠΔΠΧ


Δελτίο Τύπου ΣτΠ


Πόρισμα ΣτΠ 2008


Πόρισμα ΣτΠ 2005Δεν υπάρχουν σχόλια:

Περιττή γραφειοκρατία για τα MyliveKEP

Όλα όσα διαβάζουμε ως φοβερές διοικητικές καινοτομίες, είναι απλά προσθήκη πολυπλοκότητας: πρέπει να έχεις λογαριασμό σε μια από τις 4 συστη...