Δευτέρα, Ιανουαρίου 19, 2009

Συμπεράσματα για την αποτελεσματικότητα της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων το 2008

Η ύπαρξη ανεξάρτητης αρχής για την προστασία προσωπικών δεδομένων αποτελεί κριτήριο για τον δημοκρατικό χαρακτήρα του πολιτεύματος. Πέρα όμως από αυτήν την διαπίστωση, η αποτελεσματική λειτουργία μιας Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων απαιτεί στρατηγικό σχεδιασμό και ενεργό δράση από το ανθρώπινο δυναμικό που την στελεχώνει.


Η ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, κατά το έτος 2008 δεν ικανοποιεί τις προσδοκίες ενός νέου θεσμού που έχει συμπληρώσει  10 χρόνια λειτουργίας, επειδή:


(α) δεν ενεργεί με την ταχύτητα που επιβάλλει η νομοθεσία, αλλά και οι ρυθμοί της Κοινωνίας της Πληροφορίας, ώστε να αποτελέσει ένα εναλλακτικό μηχανισμό επίλυσης διαφορών 


(β) οι αποφάσεις της παρουσιάζουν σοβαρές ασυνέχειες με αποτέλεσμα την αβεβαιότητα δικαίου του πολίτη που απευθύνεται στην Αρχή ή κρίνεται από αυτήν


(γ) οι κρίσεις της ως προς την συνταγματικότητα των νόμων και την άμεση εφαρμογή του ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου είναι γενικά επιτυχείς και χρήσιμες, όμως δεν θα πρέπει να περιορίζονται σε ατομικές περιπτώσεις, αλλά να περιλαμβάνουν και τα νομοσχέδια, καθώς και κάθε άλλη ρύθμιση που έχει επιπτώσεις στην προστασία των προσωπικών δεδομένων 


(δ) οι αυτεπάγγελτες δράσεις της συνδέονται μόνο με την κυρωτική της πολιτική και όχι με την προληπτική στρατηγική όπως λ.χ. η έκδοση Οδηγιών


(ε) η κυρωτική της πολιτική παρουσιάζει επίσης σοβαρές ασυνέχειες και είναι επιτυχής μόνο στον τραπεζικό και ασφαλιστικό τομέα, ενώ στον τομέα των μ.μ.ε. επεμβαίνει μάλλον μετά από γενικότερη κατακραυγή και στον τομέα της κρατικής παρακολούθησης έχει αποτύχει τελείως


(στ) η επικοινωνιακή της πολιτική εξαντλείται στην ενάσκηση της αρμοδιότητας υποβολής ετήσιας έκθεσης και της παρουσίασής της, ενώ έχει προστεθεί και η εθιμοτυπική συνέντευξη τύπου της 28ης Ιανουαρίου.Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κατά το έτος 2008 αποδείχθηκε ένα   κρατικό όργανο που δεν ασκεί με αποτελεσματικό τρόπο τη συνταγματική του αποστολή. Η αναζήτηση των αιτίων για αυτή την υποβάθμιση του οργάνου δεν αποτελεί αντικείμενο  του παρόντος εγγράφου. Σκοπός του είναι να καταδείξει στον πολίτη ποιες πρέπει να είναι οι προσδοκίες του από αυτήν την ανεξάρτητη αρχή, αν λάβει υπόψη μόνο τα δημοσιευμένα στοιχεία του παρελθόντος έτους.


Αυτό δεν σημαίνει ότι το όργανο αυτό είναι περιττό, αφού η δεκαετής εμπειρία έχει δείξει ότι η Αρχή έδωσε σημαντικές λύσεις σε δύσκολα ζητήματα. Γι' αυτό θα πρέπει ο θεσμός αυτός, σε σύντομο χρονικό διάστημα, να βρει και πάλι τον βηματισμό του. 


Πηγή: "Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων κατά το έτος 2008"


Περισσότερες πληροφορίες: Data&Protection - Νομικές υπηρεσίες κοινωνίας της πληροφορίας
Ομάδα facebook εδώ.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Απαγόρευση λειτουργίας καμπάνας ναού λόγω ηχορύπανσης

  Σε υπόθεση που εκπροσωπώ τον θιγόμενο πολίτη, μετά από 2 προσωρινές διαταγές, το Πρωτοδικείο Καλαμάτας εξέδωσε και απόφαση ασφαλιστικών μ...