Σάββατο, Ιανουαρίου 17, 2009

Αρχή Προστασίας Δεδομένων: η αναγραφή ονομάτων ομογενών γίνεται με ελληνικά γράμματα


Σύμφωνα με απόφαση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ανίσχυρη είναι η εγκύκλιος που επιβάλλει την αναγραφή των ονομάτων ομογενών (κατόχων Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς) μόνο με λατινικούς χαρακτήρες.

Η εγκύκλιος ΠΟΛ 1101/15.07.05 ανέφερε ότι:  “η χορήγηση ΑΦΜ στους ομογενείς, κατόχους ΕΔΤΟ θα πραγματοποιείται πλέον με την καταχώριση των στοιχείων τους μόνο με λατινικούς χαρακτήρες, δεδομένου ότι πρόκειται για πρόσωπα αλλοδαπής υπηκοότητας”. Μέχρι την έκδοση αυτής της εγκυκλίου, ίσχυε η εγκύκλιος ΠΟΛ 1135/23.04.2002, σύμφωνα με την οποία η χορήγηση ΑΦΜ στους ομογενείς μπορούσε να πραγματοποιείται με την καταχώριση των στοιχείων τους με ελληνικούς χαρακτήρες. Ωστόσο, επειδή οι διάφορες Δ.Ο.Υ της χώρας δεν αντιμετώπιζαν ενιαία το θέμα, ειδικά στις περιπτώσεις όπως η υπό εξέταση, όπου στο ΕΔΤΟ τα στοιχεία του ομογενούς αναγράφονται με δύο τρόπους, ήτοι με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες, με αποτέλεσμα να καταχωρίζονται τα στοιχεία αυτά στις Δ.Ο.Υ. άλλοτε με ελληνικούς, άλλοτε με λατινικούς και άλλοτε και με τους δύο χαρακτήρες, εκδόθηκε η εγκύκλιος ΠΟΛ 1101/15.07.05 “για την ενιαία και ομοιόμορφη αντιμετώπιση του θέματος και για τη διασφάλιση της μοναδικότητας του ΑΦΜ” και ρύθμισε το θέμα ως άνω.  

Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, με την απόφαση 25/2008 έκρινε ότι:

η δυνατότητα του ατόμου να επιλέξει τον τρόπο με τον οποίο θα γράφει το όνομά του, αποτελεί εκδήλωση του δικαιώματος αυτοπροσδιορισμού και αυτοδιάθεσης, το οποίο κατοχυρώνεται συνταγματικά (άρ. 5 παρ. 1 Σ σε συνδυασμό με το άρ. 2 παρ. 1 Σ) και το οποίο, βέβαια δεν είναι ανεπίδεκτο περιορισμών.  Περαιτέρω, η επιλογή του τρόπου γραφής του ονόματος αποτελεί επιπλέον έκφανση του δικαιώματος πληροφοριακής αυτοδιάθεσης, το οποίο κατοχυρώνεται στη διάταξη του άρ. 9Α Σ.

-  Η δε εγκύκλιος ΠΟΛ 1101/15.07.05, την οποία επικαλείται η Δ.Ο.Υ. είναι ερμηνευτική, καθ' όσον δεν επικαλείται στο προοίμιό της οποιαδήποτε εξουσιοδοτική διάταξη ούτε προβλέπει τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αλλά απλώς παρέχει οδηγίες για τον τρόπο χορήγησης ΑΦΜ στους ομογενείς, κατόχους ΕΔΤΟ και συνεπώς δεν αποτελεί εκτελεστή διοικητική πράξη και δεν είναι δεσμευτική (βλ. ΣτΕ 2962/2001, 4237/1986).

- Επιπλέον, η χορήγηση ΑΦΜ σε αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα από την εκάστοτε αρμόδια ΔΟΥ με την καταχώριση των στοιχείων αυτών με χαρακτήρες λατινικούς και όχι με χαρακτήρες της  επίσημης γλώσσας του ελληνικού κράτους, που είναι η ελληνική, αποτελεί δυσμενή διάκριση σε βάρος των αλλοδαπών φυσικών προσώπων σε σχέση με τα φυσικά πρόσωπα ελληνικής υπηκοότητας, στα οποία χορηγείται ΑΦΜ με την καταχώριση των στοιχείων τους με ελληνικούς χαρακτήρες. Υπ' αυτήν την έννοια, συνιστά μη νόμιμη επεξεργασία, η οποία δεν είναι σύμφωνη με τις επιταγές του Ν. 2472/1997. Η δυσμενής αυτή διάκριση, η οποία δεν είναι ανεκτή από την ελληνική έννομη τάξη, μπορεί να αποφευχθεί με την καταχώριση των στοιχείων όλων των φυσικών προσώπων, στα οποία χορηγείται ΑΦΜ από τις ΔΟΥ, με ελληνικούς χαρακτήρες. 

4 σχόλια:

Ελληνικο Παρατηρητηριο των Συμφωνιων του Ελσινκι είπε...

λες

"γράφει το όνομά του, αποτελεί εκδήλωση του δικαιώματος αυτοπροσδιορισμού και αυτοδιάθεσης, το οποίο κατοχυρώνεται συνταγματικά (άρ. 5 παρ. 1 Σ σε συνδυασμό με το άρ. 2 παρ. 1 Σ) και το οποίο, βέβαια δεν είναι ανεπίδεκτο περιορισμών. Περαιτέρω, η επιλογή του τρόπου γραφής του ονόματος αποτελεί επιπλέον έκφανση του δικαιώματος πληροφοριακής αυτοδιάθεσης, το οποίο κατοχυρώνεται στη διάταξη του άρ. 9Α Σ."

το πιστεύεις πως το πιστεύει η ΑΠΔ; γιατί άμα της έρθει το ανάποδο (αλλοδαπός που θέλει στα έγγραφα του σχολείου το όνομα του να μην είναι μόνο στα ελληνικά αλλά και στα λατινικά αν όχι μόνο στα λατινικά και ας λέει η νομοθεσία το αντίθετο) πιστεύεις πως θα το ξαναπεί η ΑΠΔ ή θα βγει τότε ΑΠΕ(εθνικά ορθών)Δ;

πριν απαντήσεις σου θυμίζω πως γνωρίζεις την υπόθεση που αναφέρω λόγω της άλλης διάστασης -αναφορά στοιχείων γονέων σε ληξιαρχικα-

e-Lawyer είπε...

Υπάρχει αυτό το προηγούμενο πάντως και δεν είναι αμελητέο.

Ελληνικο Παρατηρητηριο των Συμφωνιων του Ελσινκι είπε...

ασφαλως και δεν ειναι αλλα λεω τι θα κανει στο άλλο - το παμε τι λες;

e-Lawyer είπε...

Είμαι υπέρ. Η Αρχή πρέπει να δίνει λύσεις, όταν οι άλλοι "δεν" μπορούν.

Περιττή γραφειοκρατία για τα MyliveKEP

Όλα όσα διαβάζουμε ως φοβερές διοικητικές καινοτομίες, είναι απλά προσθήκη πολυπλοκότητας: πρέπει να έχεις λογαριασμό σε μια από τις 4 συστη...