Πέμπτη, Ιανουαρίου 15, 2009

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων Ανθρώπου: ασφαλιστική κάλυψη διόρθωσης φύλου


Με απόφαση του ΕΔΔΑ που εκδόθηκε στις 8.1.2009 , η Ελβετία καταδικάστηκε για παραβίαση του ανθρώπινου δικαιώματος σεβασμού της ιδιωτικής ζωής καθώς και δίκαιης δίκης, επειδή η νομολογία επέβαλε την υποβολή σε πρόγραμμα δύο ετών, πριν προχωρήσει ο ασφαλισμένος στην εγχείρηση.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η ασφαλισμένη, γεννηθείσα το 1937, δεν περίμενε την παρέλευση αυτού του χρονικού διαστήματος και κατόπιν ζήτησε την κάλυψη της δαπάνης.

Το Δικαστήριο θεώρισε ότι ο σεβασμος της ιδιωτικής ζωής της προσφεύγουσας  επέβαλε να ληφθεί υπόψη το πλαίσιο των ιατρικών, βιολογικών και ψυχολογικών δεδομένων και να αποφευχθεί η μηχανιστική εφαρμογή της διετούς καθυστέρησης. Θεώρησε ότι αν ληφθεί υπόψη η ιδιαίτερη κατάσταση της προσφεύγουσας (ιδιαίτερα μεγάλης ηλικίας) και το γεγονός ότι η υπόθεση αφορά μια από τις πιο εσωτερικές σφαίρες της ιδιωτικότητας, η αντιμετώπιση αυτή δεν ανταποκρινόταν σε ισόρροπη στάθμιση των συμφερόντων της ασφαλιστικής εταιρίας και του προσφεύγοντος.

Το Δικαστήριο επιδίκασε αποζημίωση 23.000 ευρώ υπέρ της προσφεύγουσας (15.000 ευρώ ηθική βλάβη και 8.000 ευρώ για έξοδα και δαπάνες).

Το πλήρες κείμενο της απόφασης έχει δημοσιευθεί στα γαλλικά.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Περιττή γραφειοκρατία για τα MyliveKEP

Όλα όσα διαβάζουμε ως φοβερές διοικητικές καινοτομίες, είναι απλά προσθήκη πολυπλοκότητας: πρέπει να έχεις λογαριασμό σε μια από τις 4 συστη...