Παρασκευή, Ιανουαρίου 23, 2009

Συνήγορος του Πολίτη: περί δωρεάν διάθεσης βιβλίων ξένων γλωσσών στα σχολεία


Με το θέμα της αγοράς των βιβλίων ξένων γλωσσών από τους μαθητές στα σχολεία ασχολήθηκε ο Συνήγορος του Πολίτη, χωρίς να καταφέρει να πείσει το Υπουργείο για εξεύρεση λύση κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά.

Υπάρχει και μία άλλη λύση που θα μπορεί να υποστηρίξει τη συνταγματική αρχή της δημόσιας δωρεάν παιδείας: το άρθρο 21 του Ν.2121/1993.

Θα μπορούσαν δηλαδή να διανέμονται από τα σχολεία σε περιορισμένη έκταση φωτοτυπίες από τα βιβλία αγγλικών, με επιλογή βεβαίως σελίδων και σαφώς όχι του συνόλου των βιβλίων και μόνο στο μέτρο που χρειάζεται για κάθε ώρα διδασκαλίας.   

Μία τέτοια αναπαραγωγή, εφόσον δεν θίγει την κανονική εκμετάλλευση του έργου, δεν θέτει ζητήματα άδειας των δημιουργών ή αποζημίωσής τους. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Περιττή γραφειοκρατία για τα MyliveKEP

Όλα όσα διαβάζουμε ως φοβερές διοικητικές καινοτομίες, είναι απλά προσθήκη πολυπλοκότητας: πρέπει να έχεις λογαριασμό σε μια από τις 4 συστη...