Τρίτη, Ιανουαρίου 20, 2009

Συνήγορος Καταναλωτή: Ετήσια Έκθεση 2008


Ο Συνήγορος του Καταναλωτή, κ. Ευάγγελος Ζερβέας, παρέδωσε στις 5 Ιανουαρίου 2009 στον Πρόεδρο της Βουλής, κ. Δημήτρη Σιούφα, και στον Πρωθυπουργό, κ. Κωνσταντίνο Καραμανλή, την τρίτη κατά σειρά Ετήσια Έκθεση πεπραγμένων της Ανεξάρτητης Αρχής για το χρονικό διάστημα από τον Ιούνιο 2007 έως και τον Μάιο 2008, στην
οποία περιλαμβάνονται:

(α) το σύνολο των υποθέσεων που δέχτηκε και επεξεργάστηκε η Αρχή ανά εμπορικό κλάδο της αγοράς και ανά θεματικό περιεχόμενο καταγγελίας

(β) οι συστάσεις που εξέδωσε η Αρχή για τη θεραπεία των τομέων εκείνων της αγοράς που κρίθηκαν προβληματικοί, καθώς και οι μηνυτήριες αναφορές που απεστάλησαν στον Εισαγγελέα, ύστερα από τη διαπίστωση τέλεσης αξιόποινων πράξεων

(γ) οι σημαντικότερες ενημερωτικές, μελετητικές και λοιπές δημόσιες δραστηριότητες, διαβουλεύσεις και πρωτοβουλίες του Συνηγόρου του Καταναλωτή


Η Ετήσια Έκθεση του Συνηγόρου του Καταναλωτή συνιστά μια μεθοδική καταγραφή του είδους και της φύσης των συναλλακτικών σχέσεων που αναπτύσσουν οι πολίτες- καταναλωτές με προμηθευτές του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Με τη δημοσιοποίηση των ευρημάτων της Έκθεσης επιτυγχάνεται η υπεύθυνη διαπαιδαγώγηση των πολιτών για τα δικαιώματά τους ως καταναλωτών. Παράλληλα, δίνεται η ευκαιρία στους προμηθευτές να εντοπίσουν και να διορθώσουν προβληματικές όψεις της επιχειρηματικής τους συμπεριφοράς. Τέλος, ενημερώνεται η Πολιτεία για τυχόν αναγκαίες νομοθετικές παρεμβάσεις προς την κατεύθυνση της διαρκώς αποτελεσματικής προστασίας των πολιτών-καταναλωτών και την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Περιττή γραφειοκρατία για τα MyliveKEP

Όλα όσα διαβάζουμε ως φοβερές διοικητικές καινοτομίες, είναι απλά προσθήκη πολυπλοκότητας: πρέπει να έχεις λογαριασμό σε μια από τις 4 συστη...