Δευτέρα, Ιανουαρίου 19, 2009

Η επικοινωνιακή πολιτική της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων το 2008



Η αποστολή της Αρχής συνίσταται στην προσπάθεια εμπέδωσης των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που εγγράφονται στο γενικό πλαίσιο της προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η διαμόρφωση συνείδησης και κουλτούρας προστασίας προσωπικών δεδομένων αποτελεί την “παιδευτική” αποστολή της Αρχής, την οποία όμως δεν πρέπει να παραμελεί ως “θεωρητική”. Πέρα δηλαδή από το νομικό πλαίσιο και τις τυπικές “αρμοδιότητες”, υπάρχει και η κοινωνική αποστολή του συγκεκριμένου δημόσιου οργάνου. Η πολιτική μιας ανεξάρτητης αρχής δεν μπορεί να είναι αποκλειστικά “κυρωτική”, και κατασταλτική, αλλά πρέπει να περιλαμβάνει και την διοργάνωση σεμιναρίων, την επίσημη (όχι “υπηρεσιακή”) συνομιλία με πολιτικούς παράγοντες και κοινωνικούς φορείς, την παρουσία στα μέσα ενημέρωσης, την χρήση των νέων τεχνολογιών, την επικοινωνία με τους νέους, τους ηλικιωμένους, τους εμποδιζόμενους και τους αλλοδαπούς. 



Εντός του 2008, η Αρχή εξέδωσε τέσσερα δελτία τύπου. 


Το πρώτο δελτίο τύπου αφορά την κλήση προς το “Πρώτο Θέμα” για την υπόθεση δημοσίευσης φωτογραφιών με ερωτικές σκηνές του πρώην γ.γ. του υπουργείου πολιτισμού (14.1.2008).


Το δεύτερο δελτίο τύπου αφορά την συνέντευξη τύπου του τότε Προέδρου της Αρχής, επ' αφορμή του εορτρασμού της Ευρωπαϊκής Ημέρας για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (24.1.2008). 


Το τρίτο και το τέταρτο δελτία τύπου αφορούν την παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης της Αρχής για το 2007 με την συνέντευξη τύπου του Προέδρου της Αρχής (19.9.2008 και 22.9.2008). Σημειωτέον ότι η έκδοση της Ετήσιας Έκθεσης του 2007 για πρώτη φορά εκδόθηκε στα τέλη Σεπτέμβρη, ενώ κανονικά υποβάλλεται συνήθως το καλοκαίρι κάθε έτους. 


Παλαιότερα, κατά την Ευρωπαϊκή Ημέρα είχαν διοργανωθεί και ανοικτά σεμινάρια στον χώρο της Αρχής. Επίσης, η Αρχή είχε διοργανώσει και ημερίδες για διάφορα θέματα (λ.χ. μαζί με την Επιτροπή Βιοηθικής, για το θέμα των γενετικών δεδομένων).


Επίσης η ιστοσελίδα της Αρχής (www.dpa.gr) δεν ενημερώνεται άμεσα, αλλά με μεγάλες καθυστερήσεις και προφανώς δεν παρέχει μια πλήρη εικόνα για τις δραστηριότητες του οργάνου. Είναι μια ιστοσελίδα αρχαϊκή, που παρέχει μεν ορισμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, αλλά χωρίς την πληρότητα (ούτε καν για το νομοθετικό πλαίσιο, λ.χ. δεν περιέχει καν την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Προστασίας Δεδοένων) που θα επέβαλε ο ρόλος της Αρχής. 



Η Αρχή χρειάζεται να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην επικοινωνιακή της στρατηγική, καθώς τέσσερα δελτία τύπου, μία ετήσια έκθεση και δύο συντεντεύξεις Προέδρων δεν επαρκούν για να μεταδώσει με αποτελεσματικότητα το μήνυμά της προς την κοινωνία και την πολιτική ηγεσία. 


Πηγή: "Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων κατά το έτος 2008"


Περισσότερες πληροφορίες: Data&Protection - Νομικές υπηρεσίες κοινωνίας της πληροφορίας


Ομάδα facebook εδώ.



Δεν υπάρχουν σχόλια:

Περιττή γραφειοκρατία για τα MyliveKEP

Όλα όσα διαβάζουμε ως φοβερές διοικητικές καινοτομίες, είναι απλά προσθήκη πολυπλοκότητας: πρέπει να έχεις λογαριασμό σε μια από τις 4 συστη...