Τρίτη, Ιανουαρίου 27, 2009

Κανονισμός Domain Names.gr: Η εξουσία της ΕΕΤΤ για θέσπισή του

Στο e-lawyer ξεκινάει σήμερα η ανάλυση του ισχύοντος Κανονισμού Διαχείρισης και Εκχώρησης των Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr (2005) . 

Πριν την εισαγωγή στα άρθρα, ας δούμε το προοίμιο αυτής της Κανονιστικής Πράξης της ΕΕΤΤ.

Απόφαση αρ. 351/76

Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη . gr

Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ)

Έχοντας υπόψη:
α. το ν.2867/2000 "Οργάνωση και Λειτουργία των Τηλεπικοινωνιών και άλλες Διατάξεις" (ΦΕΚ 273/Α/2000), ιδίως το άρθρο 3, παράγρ. 14, στοιχεία α΄ και κη΄.
β. την Δημόσια Διαβούλευση για την Καταχώρηση Ονομάτων Χώρου .gr με χρήση μη λατινικών χαρακτήρων και τις υφιστάμενες διαδικασίες καταχώρησης Ονομάτων Χώρου .gr την οποία διεξήγαγε η ΕΕΤΤ το διάστημα από 15.9.2005 έως 15.10.2005 και τα αποτελέσματα αυτής.
γ. το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτές δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζει: 

[ακολουθούν τα άρθρα του Κανονισμού] 

_____________________________

Στο προοίμιο των κανονιστικών πράξεων που εκδίδουν, τα διοικητικά όργανα αναφέρουν την εξουσιοδοτική διάταξη νόμου, δυνάμει της οποίας ασκούν την αρμοδιότητα τους. Υπενθυμίζεται ότι στο κοινοβουλευτικό σύστημα, οι πράξεις γενικού περιεχομένου (ουσιαστικοί "νόμοι") θεσπίζονται από την Βουλή και όχι από τα διοικητικά όργανα. Ο κανόνας αυτός ανατρέπεται μόνο σε ειδικές περιπτώσεις και μόνο κατ' εφαρμογή του Συντάγματος που καθορίζει ειδικά το στενό πλαίσιο της κανονιστικής δράσης των διοικητικών οργάνων.

Η ΕΕΤΤ αναφέρει ως εξουσιοδοτική διάταξη τον Ν.2867/2000 και "ιδίως το άρθρο 3, παράγρ.14, στοιχεία α΄ και κη΄".

Σύμφωνα με αυτά τα άρθρα του Ν.2867/2000, η ΕΕΤΤ:

"ρυθμίζει τα θέματα του διαδικτύου και εκχωρεί ονόματα χώρου (domain name) με κατάληξη gr." (άρθρο 3 παρ. 14, στοιχείο α΄)

και

  "εκδίδει κανονιστικές ή ατομικές πράξεις, δημοσιευόμενες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δια των οποίων ρυθμίζεται κάθε διαδικασία και λεπτομέρεια σε σχέση με τις ανωτέρω αρμοδιότητές της". (άρθρο 3 παρ. 14, στοιχείο κη')


Αυτή είναι λοιπόν η κανονιστική αρμοδιότητα που εκχώρησε το νομοθετικό σώμα στην ΕΕΤΤ, για την έκδοση του Κανονισμού Domain Names. Οι διατάξεις όμως αυτές καταργήθηκαν στη συνέχεια, με το Ν.3431/2006, κατά τον οποίο καταργείται συνολικά ο Ν.2867/2000 (εκτός από μερικές διατάξεις του, στις οποίες ΔΕΝ περιλαμβάνονται οι παραπάνω διατάξεις κανονιστικής εξουσιοδότησης προς την ΕΕΤΤ).

Συνεπώς, ο Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr θεσπίστηκε το 2005, βάσει νομοθετικών διατάξεων που έχουν καταργηθεί από το 2006.

Ωστόσο, με το άρθρο 12 του Ν.3431/2006 προβλέπεται ειδικότερη αρμοδιότητα της ΕΕΤΤ για έκδοση Κανονισμού Διαχείρισης.  Σύμφωνα με το νόμο αυτό, η ΕΕΤΤ έχει αρμοδιότητα να:

Ρυθμίζει τα θέματα ονομάτων χώρου στο Διαδίκτυο με κατάληξη ".gr", καθώς και οποιουδήποτε άλλου χώρου ή υποχώρου χορηγηθεί στην Ελλάδα. Εκδίδει Κανονισμό με τον οποίο ρυθμίζεται κάθε θέμα το οποίο αφορά την εκχώρηση των ονομάτων χώρου στο Διαδίκτυο με κατάληξη ".gr", τους όρους χρήσης τους, τους λόγους διαγραφής, τους όρους μεταβίβασης, την τήρηση του μητρώου εκχωρούμενων ονομάτων χώρου, τα τέλη για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών, την άσκηση εποπτείας για τη χρήση και κάθε άλλο θέμα το οποίο αφορά στη λειτουργία και τη χρήση των ονομάτων χώρου στο Διαδίκτυο με κατάληξη ".gr". Τα ανωτέρω ονόματα χώρου αποτελούν πόρους του Ελληνικού Κράτους, οι οποίοι εκχωρούνται αποκλειστικά από την ΕΕΤΤ, μόνο κατά χρήση. Το μητρώο δεδομένων που περιέχει κάθε σχετική πληροφορία τηρείται στην ΕΕΤΤ. Η ΕΕΤΤ έχει τη δυνατότητα, με διαγωνισμό, για περιορισμένο χρόνο, ο οποίος σε κάθε περίπτωση, δεν υπερβαίνει την πενταετία, να αναθέτει την τήρηση του Μητρώου σε άλλο πρόσωπο, το οποίο όμως θα ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της ΕΕΤΤ.

Η ΕΕΤΤ είναι ο αρμόδιος φορέας για θέματα ονομάτων χώρου στο Διαδίκτυο με κατάληξη ".eu"

Aυτό σημαίνε ότι ο Ν.3431/2006 κατάργησε την εξουσιοδοτική διάταξη επί της οποίας εκδόηκε ο Κανονισμός 2005, αλλά θέσπισε νεά, αναλυτικότερη εξουσιοδοτική διάταξη για την έκδοση αντίστοιχου Κανονισμού. 

Η θεωρία του "πόρου του Ελληνικού Κράτους" που ακολουθεί ο Ν.3431/2006 για τα ονόματα χώρου είναι μάλλον ξεπερασμένη και αντιμετωπίζει το θέμα σαν να πρόκειται για σπάνιες ραδιοσυχνότητες. Αντιθέτως, τα ονόματα χώρου αποτελούν μία "διασταύρωση" τηλεφωνικού αριθμού και λογοτύπου, πράγμα που δεν μπορεί ν' αποτελεί "πόρο του Ελληνικού Κράτους", όπως δεν αποτελούν πόρο και τα εμπορικά σήματα που κατατίθενται στο υπουργείο Ανάπτυξης. Ό,τι προηγείται της κατάληξης .gr  δεν μπορεί να ανήκει στο Κράτος: δεν πρόκειται για πινακίδες κυκλοφορίας!

Ο ρόλος της ΕΕΤΤ έπρεπε να είναι αυτός της επίλυσης των διαφορών που ανακύπτουν από την εκχώρηση και τη χρήση των Ονομάτων Χώρου, όπως γίνεται στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας, που λειτουργεί και ως θεσμός διαιτησίας για την επίλυση διαφορών σχετικά με τα domain names. Δεν είναι τυχαίο ότι  ο θεσμός λειτουργεί στο πλαίσιο ενός οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας, πράγμα το οποίο δεν μπορεί να αφορά "πόρους" κανενός κράτους, άρα ούτε και του Ελληνικού. Αυτά όμως σχετίζονται περισσότερο με την ανάγκη αναθεώρησης της νομοθεσίας περί ονοματοδοσίας στο Διαδίκτυο κι όχι στην ανάλυση του υφιστάμενου Κανονισμού του 2005. 

To γεγονός ότι έχουμε έναν Κανονισμό, ο οποίος αναφέρεται σε καταργημένες διατάξεις, επιβάλλει και για  λόγους νομοτεχνικούς την αναθεώρησή του. 

3 σχόλια:

manolosk είπε...

Η λογικη οτι υπαρχει η αποκλειστικοτητα του καθε επωνυμου (με πατρωνυμο φυσικα) οπως του τηλεφωνικου καταλογου δεν ισχυει τελικα;
Θα πρεπει να πληρωσω την αποκλειστικοτητα του ονοματος μου στο διαδικτιο καθε δυο χρονια;
και αν δεν το πληρωσω θα μπορει μου το παρει αλλος;
www.manolokasimatis.gr

e-Lawyer είπε...

Αποκλειστικότητα δεν υπάρχει ούτε για τα επώνυμα με τα πατρώνυμα κλπ, αλλιώς δεν θα χρειαζόμασταν ούτε τα Δελτία Ταυτότητας που έχουν κι άλλες εξατομικευτικές πληροφορίες. Στο Διαδίκτυο υπάρχει το first come first served, πράγμα που επιβάλλεται από την ίδια τη φύση της κοινωνίας της πληροφορίας, και τις ταχύτητες που αυτό συνεπάγεται.
Οι εξαιρέσεις από αυτή την αρχή θα πρέπει να μας απασχολήσουν.

eettsucks είπε...

Τι να πει κανείς για ένα κανονισμό που ξεκινάει με λάθος.

"την οποία διεξήγαγε η ΕΕΤΤ το διάστημα από 15.9.2005 έως 15.10.2005"

Οι ημερομηνίες είναι 15.9.2004 έως 15.10.2004 φυσικά αφού ο κανονισμός εκδόθηκε τον Μάιο του 2005.

Περιττή γραφειοκρατία για τα MyliveKEP

Όλα όσα διαβάζουμε ως φοβερές διοικητικές καινοτομίες, είναι απλά προσθήκη πολυπλοκότητας: πρέπει να έχεις λογαριασμό σε μια από τις 4 συστη...