Σάββατο, Απριλίου 18, 2009

Ετήσια Έκθεση Συνηγόρου του Πολίτη για το 2008


Μέσα στο 2008 ο ΣτΠ δέχτηκε συνολικά 10.954 νέες αναφορές πολιτών, παρουσιάζοντας αύξηση 3,23% συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά. Το ποσοστό των υποθέσεων που τέθηκαν στο αρχείο λόγω αναρμοδιότητας είναι 25,8%, το μικρότερο των τελευταίων 9 χρόνων λειτουργίας του Συνηγόρου του Πολίτη (μείωση 1,7% συγκριτικά με τον προηγούμενο χρόνο). Η μειωτική αυτή τάση υποδηλώνει ότι σταδιακά οι πολίτες είναι περισσότερο ενήμεροι για τον ρόλο και τις αρμοδιότητες της Αρχής.  

 

Από τις βάσιμες αναφορές ποσοστό 75,54% επιλύθηκε υπέρ του πολίτη. Δεν επιλύθηκε, παρά τις διαμεσολαβητικές προσπάθειες τις Αρχής (δεν έγιναν αποδεκτές οι προτάσεις της) το πρόβλημα που έθεταν 299 υποθέσεις (το 9,04% των βάσιμων αναφορών). Επίσης 258 υποθέσεις (το 7,8% των υποθέσεων) δεν κατέστη δυνατό να επιλυθούν παρά τις διαμεσολαβητικές προσπάθειες της Αρχής, εξαιτίας κενών στη νομοθεσία και οργανωτικών αδυναμιών ή δυσλειτουργιών της δημόσιας διοίκησης. 


Τα περισσότερα προβλήματα κατά το 2008 εντοπίσθηκαν:  

- Στους δήμους (18,13%)  

- Στη Διεύθυνση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης της Περιφέρειας Αττικής (13,5%) 

- Στους φορείς κύριας ασφάλισης (ΙΚΑ 5,27%, ΟΑΕΕ 4,06%)  

- Σε ΝΠΙΔ και ΔΕΚΟ που εποπτεύονται από την Αρχή (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΠΕΚΕΠΕ - 10,45%) 

- Στις νομαρχίες (7,74%)  

- Στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (4,66%) 

- Στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (4,53%) 


Πρέπει πάντως να αξιολογηθεί θετικά το γεγονός ότι τόσο οι δήμοι, κοινότητες καθώς και οι Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Περιφέρειας Αττικής παρουσιάζουν αξιοσημείωτα ποσοστά επίλυσης των υποθέσεων για τις οποίες διαμεσολαβεί ο Συνήγορος του Πολίτη, δηλαδή 85,4% και 94,68% αντίστοιχα.  
Ετήσια Έκθεση Συνηγορου του Πολίτη για το έτος 2008 (Πλήρες κείμενο .pdf)

Δελτίο Τύπου με σχηματική οριζόντια καταγραφή των φαινομένων κακοδιοίκησης


Ιδιαίτερης βαρύτητας είναι το εισαγωγικό κείμενο του κ. Καμίνη, Συνηγόρου του Πολίτη, ο οποίος από τις πρώτες γραμμές διαπιστώνει:


"Το πολίτευµα της χώρας, βασικά χαρακτηριστικά του οποίου παγιώθηκαν ήδη στα πρώτα χρόνια της µεταπολίτευσης, ακολουθεί καθοδική πορεία εδώ και πολύ καιρό. Πρόκειται για µια κρίση διαρκείας, που στο επίπεδο των δηµόσιων θεσµών γίνεται αισθητή ως κρίση αξιοπιστίας. Από όλες τις έρευνες της κοινής γνώµης φαίνεται ότι οι Έλληνες δεν εµπιστεύονται πια βασικούς παράγοντες του πολιτικού συστήµατος: πολιτικά κόµµατα, Βουλή, κυβέρνηση, δηµόσια διοίκηση, δικαιοσύνη, τοπική αυτοδιοίκηση, εργατικά σωµατεία, ΜΜΕ, πανεπιστήµια κ.λπ. βρίσκονται χαµηλά στην εκτίµηση της κοινωνίας. Το µεταπολιτευτικό όραµα για την παγίωση της κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας πραγµατοποιήθηκε. Όµως η δηµοκρατία αυτή, έτσι όπως λειτουργεί στη χώρα µας, δεν αρέσει πια σε κανέναν." (emphasis added)


Σημαντικές ελλείψεις της Έκθεσης: 

- δεν γίνεται αναφορά στα γεγονότα του Δεκέμβρη 2008, θέμα για το οποίο ο Συνήγορος επιφυλάσσεται να ασχοληθεί σε επόμενο έγγραφό του
- δεν εξηγούνται οι λόγοι απόρριψης αναφορών πολιτών για λόγους αναρμοδιότητας. Διότι η αναρμοδιότητα δεν οφείλεται πάντοτε σε άγνοια των νομοθετικά προβλεπόμενων αρμοδιοτήτων του Συνηγόρου αλλά και του τρόπου με τον οποιο αυτές ερμηνεύονται από το προσωπικό του. Ετσι δεν υπάρχει "προβλεψιμότητα" του προσφεύγοντος στον Συνήγορο του Πολίτη, για το κατά πόσον ο Συνήγορος θα ασχοληθεί με αυτήν. Δεδομένης μάλιστα της νεόκοπης (ερμηνευτικής) "προσθήκης" στις προϋποθέσεις αρμοδιότητας του κατά πόσον ένας ελεγχόμενος αό το Συνήγορο οργανισμός ασκεί ή όχι με την αναφερόμενη πράξη εν προκειμένω "δημόσια εξουσία"  (βλ. Έγγραφο Συνηγόρου σε υπόθεση διαβούλευσης ΟΠΙ), θα πρέπει άραγε να στοιχειοθετείται πέραν των υπολοίπων (άμεσο ενδιαφέρον, οργανισμός ελεγχόμενος κατά Ν.3094, ατομική διοικητική πράξη/παράλειψη/υλική ενέργεια) και αυτό το στοιχείο ή όχι; Και αν ο Συνήγορος επιθυμεί να προσθέσει άλλο ένα "φίλτρο" στις προϋποθέσεις παραδεκτού των προσφυγών, γιατί δεν το εισηγείται με την Ετήσια Έκθεσή του, ως πρόταση προς το υπουργείο Εσωτερικών;Δεν υπάρχουν σχόλια:

Από πότε η Ελλάδα δεν θέλει τρανς Πλοιάρχους;

 Η καταγγελία που δημοσίευσε το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών είναι ότι το Μητρώο Ναυτικής Εργασίας του Υπουργείου Ναυτιλίας αρνήθηκε να ...