Τρίτη, Απριλίου 07, 2009

Συζήτηση Άννας Διαμαντοπούλου με e-lawyer (Α΄μέρος)


Με την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου είχαμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Το ενδιαφέρον μου κινήθηκε από τον συνδυασμό της ευρωπαϊκής “προϋπηρεσίας” της (Επίτροπος Απασχόλησης της ΕΕ, η οποία συνέβαλε στην θέσπιση της Οδηγίας κατά των διακρίσεων), με το σημερινό της ρόλο ως υπεύθυνης για τον τομέα Παιδείας στο ΠΑΣΟΚ.


Η πρώτη θεματική λοιπόν ήταν οι τρόποι καταπολέμησης  των διακρίσεων στον τομέα της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Η κ. Διαμαντοπούλου ρωτήθηκε για τους περιορισμούς πρόσβασης των ατόμων με αναπηρίες και των παιδιών Ρομά στην υποχρεωτική εκπαίδευση, για τον “θρησκειολογικό” ή “ομολογιακό” χαρακτήρα του μαθήματος των θρησκευτικών, για το θέμα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης και της διαμόρφωσης κουλτούρας σεβασμού του σεξουαλικού προσανατολισμού. Επίσης σε αυτή την ενότητα τέθηκε και το ερώτημα της αποσύνδεσης ή μη της διαδικασίας εισαγωγής στο πανεπιστήμιο από την λυκειακή εκπαίδευση.


Στο δεύτερο μέρος της συζήτησης, το ενδιαφέρον στράφηκε σε θέματα Κοινωνίας τη Πληροφορίας και πρόσβασης στα Δημόσια Δεδομένα. Δεν υπάρχουν σχόλια:

Συνεχίζεται ο παραλογισμός από Ειρηνοδίκες σε θέματα ταυτότητας φύλου

  Ενώ έχουμε καταγγείλει πολλαπλά το φαινόμενο οι Ειρηνοδίκες να απορρίπτουν αιτήματα νομικής αναγνώρισης ταυτότητας φύλου ως προς το επώνυμ...