Τετάρτη, Απριλίου 22, 2009

Πολιτικό κόμμα κερδίζει ως domain name την επωνυμία της νεολαίας του

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με απόφασή της αποφάσισε την διαγραφή του Ονόματος Χώρου που αντιστοιχεί στην λατινική μεταγραφή της επωνυμίας της οργάνωσης νέων ενός πολιτικού κόμματος. Μολονότι η επωνυμία δεν ήταν κατοχυρωμένη ως εμπορικό σήμα, η ΕΕΤΤ έκρινε ότι το δικαίωμα του κόμματος βασίζεται στο ότι η επωνυμία αυτή ήταν ευρέως γνωστή στο κοινό. 

Οι νομικές υπηρεσίες κοινωνίας της πληροφορίας Data&Protection που εκπροσώπησαν το κόμμα, υποστήριξαν ότι ο μέχρι σήμερα φορέας του Ονόματος Χώρου δεν το είχε λάβει μετά από εξουσιοδότηση του κόμματος, ότι είχε ήδη εκκινήσει διαδικασία συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, ότι η νεολαία αποτελεί τμήμα νέων του κόμματος (κατά το άρθρο 29 παρ. 1 του Συντάγματος) και ότι ο φορέας δεν έκανε χρήση του επίμαχου ονόματος χώρου.

Η ΕΕΤΤ αναγνώρισε ότι ο φορέας δεν κατοχύρωσε το όνομα χώρου για να προσβάλλει το εν λόγω κόμμα, αλλά και ότι όταν το κόμμα εκδήλωσε ενδιαφέρον για το εν λόγω Όνομα Χώρου, εκείνος συνέχισε να παραμένει φορέας αυτού, χωρίς να προβάλλει κάποια δραστηριότητα στο Διαδίκτυο. Έτσι κρίθηκε ότι κατά το χρόνο που κατείχε το Όνομα Χώρου πριν οχληθεί από το κόμμα δεν προέβη σε κακόπιστη χρήση (παθητική διακράτηση), αλλά από τη στιγμή που ενημερώθηκε για το εν λόγω ενδιαφέρον, πληρούνται οι προϋποθέσεις για την διαγραφή του και την μετέπειτα εκχώρησή του στο κόμμα.

Από αυτήν την απόφαση λοιπόν προκύπτει ότι:

- Το απόλυτο δικαίωμα επί της λατινικής μεταγραφής μιας επωνυμίας δεν προϋποθέτει την κατοχύρωση αυτής τ
ης επωνυμίας ως εμπορικού σήματος, αλλά αρκεί, σε αυτήν την περίπτωση, η ευρεία γνώση του κοινού ως προς την ταύτιση επωνυμίας με εν δυνάμει φορέα του ονόματος χώρου και 

- Ακόμη κι αν η κακοπιστία ελλείπει κατά το στάδιο της απόκτησης ενός ονόματος χώρου, η ενημέρωση από τον δικαιούχο περί ενδιαφέροντος για μεταβίβαση σε αυτόν και η συνέχιση παθητικής διακράτησής του από τον αρχικό φορέα, μετά από αυτή την όχληση, συνεπάγεται επιγενόμενη κακοπιστία που δικαιολογεί την διαγραφή του ονόματος χώρου.

Οι νομικές υπηρεσίες κοινωνίας της πληροφορίας Data&Protection δραστηριοποιούνται στους τομείς της πνευματικής ιδιοκτησίας, της προστασίας προσωπικών δεδομένων, της πρόσβασης στα έγγραφα και της ελευθερίας της έκφρασης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Γυναικοκτονία: ένας νομικός όρος

  Γυναικοκτονία: ο όρος που ενοχλεί αφόρητα τα άτομα που κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν πως η εγκληματολογία και η νομική είναι υποχρεωμένες ν...