Πέμπτη, Απριλίου 23, 2009

O Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας επιτρέπει την επιχείρηση εμπορίας Ονομάτων Χώρου (domain names)


Στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας λειτουργεί και ένα Κέντρο Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας που διαθέτει Τμήματα Επίλυσης Διαφορών για Domain Names. Αποτελεί στην ουσία ένα Παγκόσμιο Δικαστήριο για Domain Names, στο οποίο προσφεύγει όποιος θεωρεί ότι θίγεται από την κακόπιστη κατοχύρωση domain name στο οποίο έχει ο ίδιος δικαιώματα. 

Στην υπόθεση KPN (55/2008), ένας  Έλληνας επιχειρηματίας κατάφερε να ταπεινώσει τον Ολλανδικό "ΟΤΕ" (την εταιρία ΚΡΝ), ο οποίος προσέφυγε στον Οργανισμό για να λάβει το www.kpn.info. H απόφαση του Παγκόσμιου Οργανισμού περιέχει ορισμένα πολύ χρήσιμα συμπεράσματα για τα τριγράμματα domain names, τα οποία λόγω της σπανιότητάς τους δεν είναι δυνατόν να συνδεθούν μονοπωλιακά με εταιρίες ή δικαιούχους που έχουν κατοχυρώσει αντίστοιχα τριγράμματα trademarks.

Το πιο σημαντικό συμπέρασμα όμως της απόφασης είναι ότι δεν απαγορεύεται η μαζική κατοχύρωση και εμπορία domain names ως επιχειρηματική δραστηριότητα, ούτε το παρκάρισμα αυτών των domain names σε ιστοσελίδες-καταλόγους όπως η www.sedo.com, αν δεν υπάρχει προηγούμενη αποδεδειγμένη γνώση του καταχωρούντος ότι καταπατά δικαιώματα συγκεκριμένου δικαιούχου. 

Έτσι σε αυτήν την υπόθεση, ο Έλληνας επιχειρηματίας απέδειξε ότι είχε κατοχυρώσει από το 2004 το kpn.info (μαζί με άλλα 79 τριγράμματα domain names) χωρίς να γνωρίζει ότι αντιστοιχούσαν στην συγκεκριμένη ολλανδική εταιρία - η οποία δεν δραστηριοποιείται στην Ελλάδα- και τέλος πάντων τα αρχικά ΚΡΝ δεν μονοπωλούνται από τον Ολλανδικό ΟΤΕ, αφού αντιστοιχούν επίσης στα αρχικά του πολωνικού συντηρητικού κόμματος, στο ελληνικό Κέντρο Πληροφόρησης Νεότητας, σε μια σουηδική εκκλησία, σε μια φινλανδική επιχείρηση κλπ.Ακολουθεί σε ελληνική μετάφραση e-lawyer το σύνολο της πολύ σημαντικής αυτής απόφασης του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας.
Κέντρο διαιτησίας και μεσολάβησης του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Koninklijke KPN N.V. κατά Κ.Ζ.

Υπόθεση αρ.  D2008-0055

 

1. Τα μέρη 

Η καταγγέλλουσα είναι η Koninklijke KPN N.V., Χάγη Ολλανδία, που εκπροσωπείται από  ****, Ολλανδία. 

Ο καταγγελλόμενος είναι ο Κ.Ζ., ***, Αθήνα, Ελλάδα.

 

2. Το Όνομα Χώρου και ο Καταχωρητής 

Το επίμαχο Όνομα Χώρου   kpn.info έχει καταχωρηθεί από την  Moniker Online Services, LLC.

 

3. Ιστορικό 

Η καταγγελία υποβλήθηκε στο Κέντρο Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας ΠΟΔΙ (το “Κέντρο”) στις 15 Ιανουαρίου 2008. Στις 16 Ιανουαρίου 2008, το Κέντρο έστειλε στην  Moniker Online Services, LLC με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ένα μήνυμα για την επιβεβαίωση του καταχωρητή ως προς το επίμαχο όνομα χώρου. Στις 17 Ιανουαρίου 2008, η  Moniker Online Services, LLC έστειλε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την επιβεβαιωτική της απάντηση ότι ο καταγγελλόμενος είναι καταχωρητής και έδωσε τα στοιχεία επικοινωνίας του. To Κέντρο ενημέρωσε ότι η καταγγελία είχε διαδικαστικές ελλείψεις και σε απάντηση η καταγγέλλουσα υπέβαλε μια τροποποίηση στις 28 Ιανουαρίου 2008. Το Κέντρο δέχθηκε ότι η καταγγελία μαζί με την τροποποίηση πληρούσαν τις προϋποθέσεις της Ενιαίας Πολιτικής Επίλυσης Διαφορών Ονομάτων Χώρου (η “Πολιτική”), τους Κανόνες για την Ενιαία Πολιτική Επίλυσης Διαφορών Ονομάτων Χώρου (οι “Κανόνες”) και τους Συμπληρωματικούς κανόνες του ΠΟΔΙ για την Ενιαία Πολιτική Επίλυσης Διαφορών Ονομάτων Χώρου (οι “Συμπληρωματικοί Κανόνες”). 

Σύμφωνα με τους Κανόνες, παράγραφοι 2(α) και 4(α), το Κέντρο επίσημα κοινοποίησε την Καταγγελία στον Καταγγελλόμενο και οι διαδικασία εκκίνησε την 1η Φεβρουαρίου 2008. Σύμφωνα με τους Κανόνες, παράγραφος 5(α), ορίστηκε ημερομηνία απάντησης στις 25 Φεβρουαρίου 2008. Η απάντηση υποβλήθηκε στο Κέντρο στις 25 Φεβρουαρίου 2008. 

Το Κέντρο στις 14 Μαρτίου 2008 διόρισε  κριτές της υπόθεσης τους  David Perkins, Charles Gielen και David E. Sorkin. Το Τμήμα κρίνει ότι συγκροτήθηκε αρμοδίως. Κάθε μέλος του Τμήματος υπέβαλε Δήλωση Αποδοχής και Δήλωση Αμεροληψίας και Ανεξαρτησίας, όπως επιβάλλεται για την συμμόρφωση του Κέντρου προς τους Κανόνες, παράγραφος 7. 

 

4. Πραγματικά Περιστατικά

4.A. Η καταγγέλλουσα


4.A.1 Η καταγγέλλουσα είναι η Koninklijke KPN N.V., μια εταιρία με έδρα στην Ολλανδία. Η καταγγέλλουσα ήταν η πρώην κρατική μονοπωλιακή επιχείρηση παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στην Ολλανδία. Ιδρύθηκε αρχικώς τον 19ο αιώνα και τότε είχε την επωνυμία Staatsbedriif der Posterijen, Telegrafie en Telefonie, στη συνέχεια Koninklijke PTT Nederland NV και το 1993 απέκτησε τη σημερινή της ονομασία.

4.A.2 Το 1989 η καταγγέλλουσα ιδιωτικοποιήθηκε Από τότε μέχρι σήμερα η καταγγέλλουαα παραμένει ο μεγαλύτερος πάροχος υπηρεσιών τηλεφωνίας, Διαδικτύου και τηλεόρασης στην Ολλανδία. Είναι δηλαδή το ολλανδικό αντίστοιχο της γερμανικής Deutsche Telekom, της βρετανικής  BT , της γαλλικής  France Telecom, της ιταλικής  Telecom Italia και της βελγικής Belgacom. Όλες αυτές οι εταιρίες ήταν αρχικώς κρατικές και στη συνέχεια ιδιωτικοποιήθηκαν. 

4.A.3 Η καταγγέλλουσα είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και στο Euronext.


4.A.4 H καταγγέλλουσα είναι η πιο σημαντική πολυεθνική εταιρία της Ολλανδίας. Παρέχει τις υπηρεσίες της σε όλη την Ευρώπη και είναι ιδιαίτερα δραστήρια στην βελγική, τη γερμανική και την ισπανική αγορά, όπως και στην εσωτερική αγορά της Ολλανδίας. Το 2006 η καταγγέλλουσα απέκτησε την  iBasis, μια εταιρία με έδρα στις ΗΠΑ, η οποία αποτελεί τον μεγαλύτερο πάροχο υπηρεσιών τηλεφωνίας και VoIP παγκοσμίως.


Tο εμπορικό σήμα  KPN 

4.A.5 Το 1993 η καταγγέλλουσα ζήτησε την κατοχύρωση του εμπορικού σήματος ΚΡΝ. Η καταγγέλλουσα έχει δώδεκα κατοχυρώσεις στις χώρες της Benelux και δύο κατοχυρώσεις του ΚΡΝ ως Κοινοτικού Εμπορικού Σήματος, καθώς και μία διεθνή καταχώρηση του ΚΡΝ ως λογοτύπου. Τον Ιούνιο του 1998 κατοχύρωσε το  KPN TELECOM ως Κοινοτικό Σήμα. Η αρχική κατοχύρωση του ΚΡΝ ως διεθνούς σήματος είναι το σήμα  0529431 Benelux στις 2 Μαρτίου  1993  στις Κλάσεις  9, 12, 16, 25 και  38 και 41 έως  42. Το αρχικό Κοινοτικό Σήμα κατοχυρώθηκε  για το ΚΡΝ και το λογότυπό του την 1η Απριλίου 1996. Το Κοινοτικό Σήμα για το διεθνές σήμα ΚΡΝ κατοχυρώθηκε στις 26 Αυγούστου 2006. [...]


4.A.6 Η καταγγέλλουσα είναι επίσης δικαιούχος ενός αριθμού Ονομάτων Χώρου ΚΡΝ, συμπεριλαμβανομένων των: kpn.com, kpn.net, kpn.org, kpn.biz, kpn.eu, kpn.nl.


4.B. Ο καταγγελλόμενος 

4.B.1 Ο καταγγελλόμενος είναι Έλληνας Πολίτης και κατοικεί στην Αθήνα. Κατοχύρωσε το επίμαχο  Όνομα Χώρου στις 8 Ιανουαρίου 2004.

4.B.2 Ο καταγγελλόμενος έχει επίσης κατοχυρώσει ένα σύνολο (portfolio) Ονομάτων Χώρου που περιλαμβάνουν κοινές λέξεις, περιληπτικούς όρους, χρήσιμες φράσεις και γεωγραφικούς όρους. Για παράδειγμα, πρόκειται για τα Ονόματα Χώρου host.info και weight.info, fees.info τα οποία αποτελούν κοινές λέξεις και τα athens.info, barcelona.info  και losangelescity.info, τα οποία αποτελούν γεωγραφικούς όρους.

4.B.3 Επιπλέον, κατά την περίοδο από τον Νοέμβριο του 2003 έως τον Ιανουάριο του 2004, ο καταγγελλόμενος κατοχύρωσε εβδομήντα εννέα τριψήφια Ονόματα Χώρου,ktu.info , upx.info  , xfm.info, oxl.info  κλπ. Το θέμα είναι ότι τα διαθέσιμα σύντομα Ονόματα Χώρου είναι σπάνια και έχουν μεγάλη ζήτηση. Την ίδια ημέρα κατά την οποία ο καταγγελλόμενος κατοχύρωσε τα εν λόγω Ονόματα Χώρου, κατοχύρωσε επίσης τα abm.info, eko.info, lmu.info  και tsn.info.


4.B.4 Ο καταγγελλόμενος είναι ένας κατασκευαστής ιστοσελίδων, ο οποίος αποκτά Ονόματα Χώρου με σκοπό να αναπτύξει περιεχόμενο σε αυτά, όπως για παράδειγμα ως πόρταλ σχετικά με την εκπαίδευση (στο dikatsa.info ) ή με σκοπό την διαφήμηση των ικανοτήτων του στον τομέα της δημιουργίας διαδικτύου (στο bluepixel.gr ). Ο καταγγελλόμενος χρησιμοποιεί επίσης το σύνολο των Ονομάτων Χώρου που έχει κατοχυρώσει προκειμένου να δημιουργήσει “κίνηση” με την τοποθέτηση συνδέσεων σε ιστοθέσεις τρίτων. Πράγματι, η ιστοσελίδα την οποία περιέχει το επίμαχο Όνομα Χώρου έχει συνδέσεις σε κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων δώρων, ψωνίων, ταξιδιών, ηλεκτρονικών υπολογιστών, παιχνιδιών και ηλεκτρονικών.

4.B.5 Ο καταγγελλόμενος επίσης διαθέτει προς πώληση ονόματα χώρου. Πράγματι, το επίμαχο όνομα χώρου φιλοξενείται στο “www.sedo.com”, όπου διατίθεται προς πώληση.  Η διεύθυνση  “www.sedo.com” χρησιμοποιεί επίσης έναν αλγόρυθμο, ο οποίος ταυτοποιεί την τοποθεσία του επισκέπτει και παρέχει μια ιστοσελίδα σε πάνω από είκοσι γλώσσες, ανάλογα προς την γλώσσα του επισκέπτη. Αυτό το στοιχείο είναι γνωστό ως “γεω-στοχοθεσία”, για το οποίο βλ. παρακάτω στην παράγραφο 5.Β.3.7.


5.  Ισχυρισμοί των μερών 

5.Α. Καταγγέλλουσα

5.A.1 Όμοιότητα ή σύγχυση του κοινού 


Η καταγγέλλουσα αναφέρει ότι το σήμα ΚΡΝ είναι ευρέως γνωστό και ότι το επίμαχο Όνομα Χώρου είναι όμοιο με το εμπορικό σήμα ΚΡΝ και το εικονίδιο που υπάρχει στο λογότυπο των σημάτων ΚΡΝ.

5.A.2 Δεν υπάρχουν δικαιώματα ή έννομα συμφέροντα του καταγγελλόμενου επί του επίμαχου Ονόματος Χώρου

5.A.2.1 Πρώτον, η Καταγγέλλουσα ισχυρίζεται ότι δεν έχει παραχωρήσει στον καταγγελλόμενο δικαιώματα επί του σήματος ΚΡΝ.

5.A.2.2 Δεύτερον, οι συνδέσεις που έχουν τεθεί στο Όνομα Χώρου οδηγούν σε διάφορες ιστοσελίδες που αφορούν τηλεπικοινωνίες, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ψυχαγωγία και Διαδίκτυο, άλλων εταιριών, ανταγωνιστικών προς την καταγγέλλουσα.


5.A.2.3 Τρίτον, το Όνομα Χώρου διατίθεται προς πώληση στο “www.sedo.com”.


5.A.2.4 Tέταρτον, ο καταγγελλόμενος δεν απάντησε στις επιστολές περί απάλειψης του συνηγόρου της καταγγέλλουσας. 


5.A.2.5 Πέμπτον, αφού αποδείχθηκε ότι ο καταγγελλόμενος δεν έχει πρόδηλη σχέση με το επίμαχο όνομα χώρου, φέρει το βάρος της απόδειξης ότι έχει δικαιώματα ή έννομα συμφέροντα επί του ονόματος. 


5.A.2.6 Έκτος, η καταγγέλλουσα λέει ότι ο καταγγελλόμενος δεν μπορεί να αποδείξει καμία από τις περιστάσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 4 (c)  της Πολιτικής. Ειδικότερα, αφού το εμπορικό σήμα KPN κατοχυρώθηκε το πρώτον το 1993 και το επίμαχο όνομα χώρου δεν είχε κατοχυρωθεί πριν τον Ιανουάριο του 2004, αυτή η χρήση του καταγγελλόμενου δεν θα μπορούσε να είναι καλόπιστη.


5.A.2.7 Περαιτέρω, ο καταγγελλόμενος δεν μπορεί να αποδείξει ότι έχει γίνει ευρέως γνωστός με το επίμαχο Όνομα Χώρου. 

5.A.2.8 Επιπλέον, αφού το επίμαχο όνομα χώρου οδηγεί σε μία Ολλανδική ιστοσελίδα,ο καταγγελλόμενος απευθύνεται σαφώς στο κοινό της Benelux, όπου είναι ιδιαιτέρως γνωστό το εμπορικό σήμα της καταγγέλλουσας ΚΡΝ, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι συνδέεται με αγαθά και υπηρεσίες εταιριών που είναι ανταγωνιστικές προς την καταγγέλλουσα (και μέσω αυτών ο καταγγελλόμενος αποκτά “κίνηση”), υπογραμμίζει την κακοπιστία του καταγγελλόμενου.


5.A.2.9 Τέλος, η καταγγέλλουσα ισχυρίζεται ότι η χρήση που κάνει ο καταγγελλόμενος στο Όνομα Χώρου δεν γίνεται για έναν νόμιμο μη κερδοσκοπικό σκοπό, ούτε είναι θεμιτή, αλλά αποσκοπεί στην παραπλάνηση των καταναλωτών. Πρόκειται για εμπορική χρήση, επειδή, όπως προαναφέρθηκε, ο καταγγελλόμενος αποκτά “κίνηση” μέσω αυτού. Αυτή η “κίνηση” (ισχυρίζεται η καταγγέλλουσα) οφείλεται μόνο στην δύναμη του εμπορικού σήματος ΚΡΝ και οι καταναλωτές παραπλανούνται επειδή θεωρούν ότι το όνομα χώρου και η ιστοσελίδα στην οποία χρησιμοποιείται σχετίζονται κατά κάποιον τρόπο ή έχει τους έχει δοθεί σχετική άδεια απο την καταγγέλλουσα.


5.A.3 Καταχώρηση και χρήση κατά Κακή Πίστη 

5.A.3.1 Πρώτον, η Καταγγέλλουσα αναφέρει ότι η κατοχύρωση ενός Ονόματος Χώρου που αποτελεί το ευρέως γνωστό σήμα ΚΡΝ συνιστά αυταπόδεικτη ιδιοτελή κακοπιστία του Καταγγελλόμενου. 

5.A.3.2 Δεύτερον, δεδομένου ότι ο Καταγγελλόμενος δεν έχει καμία σχέση με την Καταγγέλλουσα, ο συνδυασμός της κατοχύρωσης του επίμαχου Ονόματος Χώρου και της χρήσης του στο πλαίσιο ιστοσελίδων που οδηγούν με συνδέσμους σε ιστοσελίδες ανταγωνιστών της Καταγγέλλουσας (για παράδειγμα στην Vodafone, την Orange και την Rabo Mobiel) αποδεικνύει την κακόπιστη χρήση. 


5.A.3.3 Η καταγγέλλουσα ισχυρίζεται ότι τα περιστατικά εμπίπτουν στις παραγράφους 4(β)(i), (ii), και (iv) της Πολιτικής και ως εκ τούτου η καταχώρηση και χρήση ήταν κακόπιστες. Ως προς την παράγραφο 4(b)(i), το επίμαχο Όνομα Χώρου διατίθεται προς πώληση στην ιστοσελίδα “www.sedo.com” 

5.A.3.4 Ως προς την παράγραφο 4(b)(ii), για την “κατ' εξακολούθηση συμπεριφορά” η Καταγγέλλουσα παραπέμπει σε δύο αποφάσεις που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της Πολιτικής, στις οποίες αναφέρεται ότι καταδικάστηκε ο καταγγελλόμενος. Ήταν οι αποφάσεις  Katherine Quinn, The Executrix of the Anthony Rudolfo Quinn Estate v. ***, NAF Case No 610713 και  Mercer Human Resource Consulting, Ltd., Mercer Human Resource Consulting Inc. v. *** Απόφαση ΠΟΔΙ Αρ. D2007-1425.

5.A.3.5 Όσον αφορά την παράγραφο  4(b)(iv), η Καταγγέλλουσα επικαλείται ότι ενημέρωσε τον Καταγγέλλοντα για το εμπορικό σήμα ΚΡΝ, την ευρεία χρήση του σήματος ΚΡΝ από την Καταγγέλουσα, την συνεχιζόμενη χρήση του Ονόματος Χώρου από τον Καταγγελλόμενο και το εξώδικο του νομικού συμβούλου της Καταγγέλλουσας (παράγραφος  5.A.2.4 παραπάνω), την προσφορά πώλησης του Ονόματος Χώρου (παράγραφος  5.A.3.3 παραπάνω), τις μνημονευόμενες αποφάσεις κατά του Καταγγελλόμενου που αναφέρθηκαν στην προγούμενη παράγραφο και την χρήση του επίμαχου Ονόματος Χώρου για την δημιουργία “κίνησης” (παράγραφοι  4.B.4 και  5.A.2.8 και  5.A.3.2 παραπάνω).

5.B Ο Καταγγελλόμενος

5.B.1 Ομοιότητα ή σύγχυση του κοινού


5.B.1.1 Ο Καταγγελλόμενος εκθέτει το γεγονός ότι η Καταγγέλλουσα δεν είναι η μόνη δικαιούχος των γραμμάτων ΚΡΝ. Υπάρχουν κι άλλοι δικαιούχοι, άσχετοι με την Καταγγέλλουσα, οι οποίοι χρησιμοποιούν το ΚΡΝ, μόνο του ή σε συνδυασμούς. Ο Καταγγελλόμενος παραθέτει για παράδειγμα τα:  KPN Music Academy, KPN Travels, KPN Consulting, KPN Life Style, KPN Katolska Pedagogiska Nämunden, και το  KPN Group Oy.

5.B.1.2 Ο Καταγγελλόμενος αναφέρεται επίσης σε πολλά Ονόματα Χώρου που χρησιμοποιούν τον συνδυασμό των 3 γραμμάτων ΚΡΝ, τα οποία και πάλι δεν έχουν σχέση με την Καταγγέλλουσα. Για παράδειγμα: kpn.us, kpn.se, kpn.ru, kpn.org.pl, kpn.fi, kpn.co.uk, kpn.grκαι  εκ των οποίων το τελευταίο οδηγεί στην ιστοσελίδα ενός Ελληνικού οργανισμού που αναφέρεται ως Κέντρο Πλήροφόρησης Νεολαίας στην Πηλέα. 

5.B.1.3 Ακολούθως, ο Καταγγελλόμενος αναφέρει ότι τα σήματα κατατεθέντα ΚΡΝ της Καταγγελλόμενης δεν κατοχυρώνουν μονοπώλιο της Καταγγέλλουσας στα τρία γράμματα ΚΡΝ. Για παράδειγμα, το ΚΡΝ είναι ακρονύμιο μεταξύ άλλων των: Konfederacja Polski Niegodleglej (το Συνητηρητικό Κόμμα της Πολωνίας),  Kipnuk SPB Αεροδρόμιο στις ΗΠΑ , όπου το  KPN είναι ο κωδικός ΙΑΤΑ του αεροδρομίου,   Kahn Process Networks (KPNs), ένα αποκεντρωμένο μοντέλο πληροφορικής, όπου μια ομάδα επεξεργαστών συδνέονται με κανάλια επικοινωνίας και αποτελούν ένα δίκτυο επεξεργασίας. To Κέντρο Πληροφόρησης Νεότητας της Ελληνικής Κυβέρνησης, το οποίο λειτουργεί από το 1998.  

5.B.1.4 Τέλος, η Καταγγέλουσα δεν νομιμοποιείται (τουλάχιστον στις ΗΠΑ) να ισχυρίζεται ότι κατέχει δικαίωμα κοινοδικαίου εμπορικού σήματος στα γράμματα ΚΡΝ.

5.B.2 Δικαιώματα ή έννομα συμφέροντα

5.B.2.1 Ο Καταγγελλόμενος εμμένει ότι η Καταγγέλλουσα δεν έχει αποκλειστικά δικαιώματα χρήσης των γραμμάτων ή του εμβλήματος ΚΡΝ. Ακολούθως, ο πρώτος κατοχυρώσας ενός Ονόματος Χώρου που περιέχει αυτά τα γράμματα, έχει έννομο συμφέρον σε αυτό το Όνομα Χώρου, εφόσον η κατοχύρωση δεν έγινε κακόπιστα.

5.B.2.2 Ο Καταγγελλόμενος λέει ότι κατοχύρωσε το επίμαχο Όνομα Χώρου γιατί ήταν ένα διαθέσιμο τριγράμματο Όνομα Χώορυ που ο ίδιος πίστευε ότι κανείς δεν θα είχε αποκλειστικά δικαιώματα επ' αυτού. Σύμφωνα με τον Καταγγελλόμενο, τα τριγράμματα Ονόματα Χώρου είναι πολύτιμα κι ο ίδιος ασχολείται επιχειρηματικά με την κατοχύρωση και πώληση Ονομάτων Χώρου, επιχειρηματικός κλάδος, ο οποίος ως τέτοιος αποτελεί μια εντελώς καλοπιστη δραστηριότητα.  

5.B.2.3 Ο Καταγγελλόμενος κατοχυρώνει Ονόματα Χώρου τα οποία καθίστανται διαθέσιμα για κατοχύρωση μετά την λήξη ή την μη ανανέωσή τους από τον αρχικό δικαιούχο. Ο Καταγγελλόμενος λέει ότι κατοχυρώνει μόνον τα Ονόματα Χώρου που περιέχουν κοινούς και περιγραφικους όρους για τους οποίους πιστεύει ότι κανένας τρίτος δεν έχει αποκλειστικά δικαιώματα. Υπό το φως των στοιχείων που τίθενται στην παράγραφο 5.Β.1. παραπάνω, ο Καταγγελλόμενος λέει ότι τα γράμματα ΚΡΝ εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία. 

5.B.2.4 Επιπρόσθετα, το Όνομα Χώρου έχει κατοχυρωθεί από τον Ιανουάριο 2004 και για περίπου τέσσερα χρόνια δεν υποβλήθηκε καμία διαμαρτυρία από την Καταγγέλλουσα.


5.B.2.5 Μεταξύ Νοεμβρίου 2003 και Ιανουαρίου 2004, ο Καταγγελλόμενος κατοχύρωσε 79 τριγράμματα Ονόματα Χώρου. Στις 24 Ιανουαρίου 2004, την ημέρα κατοχύρωσης του επίμαχου Ονόματος Χώρου, ο Καταγγελλόμενος κατοχύρωσε επίσης τα  abn.info, eko.info, emu.info και tsu.info. Ως προς αυτό, ο Καταγγελλόμενος παραπέμπει στην απόφαση  UWE GmbH .v. Telepathy, Inc. ΠΟΔΙ υπόθεση Αρ.  D2007-0261. Σε εκείνη την υπόθεση ο καταγγέλλων ήταν δικαιούχος του UWE ως εμπορικού σήματος σε έναν αριθμό χωρών, από το 1969, αλλά το εμπορικό σήμα UWE είχε χρησιμοποιηθεί για περισσότερα απο πενήντα χρόνια. Οι καταγγελλόμενος κατοχύρωσε το uwe.info  και την ίδια στιγμή έναν μεγάλο αριθμό άλλων τριγράμματων Ονομάτων Χώρου. Το Τμήμα δέχθηκε ότι το UWE χρησιμοποιείτο από τρίτους εντελώς άσχετους με τους καταγγείλαντες, επειδή ήταν λ.χ. συντομογραφία του University of West England. Ήταν επίσης μικρό όνομα στην Γερμανία. Συνεπώς, η καταγγελία απορρίφθηκε λόγω έλλειψης απόδειξης κακόπιστης κατοχύρωσης κατά την παράγραφο 4(a)(iii) της Πολιτικής.

5.B.2.6 Όπως εξηγήθηκε στο Κεφάλαιο 4.Β. παραπάνω, ο Καταγγελλόμενος αποκτά Ονόματα Χώρου με την πρόθεση να αναπτύξει σε αυτά περιεχόμενο, όπως για παράδειγμα στο bluepixel.gr  όπου διαφημίζει τις ικανότητές του στην ανάπτυξη ιστοσελίδων και το dikatsa.info  ένα πόρταλ σχετικά με την εκπαίδευση, βλ. παραπάνω παράγραφο 4.Β.4. Ο Καταγγελλόμενος επίσης δημιουργεί θεματικές ιστοσελίδες αναζήτησης. Η ιδιαίτερη χρήση του επίμαχου Ονόματος Χώρου είναι γίνεται σε ένα πόρταλ  αναζήτησης το οποίο περιέχει συνδέσμους σε έναν αριθμό διάφορων άσχετων περιοχών, με τον ίδιο τρόπο που αυτό γίνεται στο yahoo.com , βλ. πάλι παράγραφο 4.B.4. Αυτή η δραστηριότητα δημιουργεί πόρους και αποτελεί μια εντελώς νόμιμη επιχείρηση, όπως επιβεβαιώνεται από πολλές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με την Πολιτική. 

 5.B.2.7 Ο Καταγγελλόμενος επίσης παραπέμπει σε έναν αριθμό αποφάσεων που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με την Πολιτική, συμπεριλαμβανομένων τριγράμματων εμπορικών σημάτων και των αντίστοιχων Ονομάτων Χώρου, με τις οποίες κρίθηκε ότι ο καταχωρητής είχε αποκτήσει έννομο συμφέρον σε αυτά τα Ονόματα Χώρου. Για παράδειγμα: Phillipe Tenenhaus κατά Telepathy, Inc, NAF Υπόθεση Αρ. FA94355 (μη αποκλειστικά δικαιώματα στο όνομα  DAF), Transcontinental Records, Inc κατά Compana LLC ΠΟΔΙ Υπόθεση Αρ.  D2002-0105 (μη αποκλειστικά δικαιώματα στο LFO, το εμπορικό σήμα για το μουσικό γκρουπ΄των  the Lyle Funky Ones); Front Range Internet, Inc κατά  Murphy, NAF Υπόθεση Αρ. FA14231 (όπου τα επίμαχα εμπορικά σήματα και Ονόματα Χώρου ήταν  FRONT RANGE INTERNET),  RMT, Inc κατά Domain Finance Ltd, NAF Υπόθεση Αρ FA313834 (όπου τόσο το εμπορικό σήμα όσο και το όνομα χώρου που αφορά συντίθενται από τα 3 γράμματα  RMT), και η  Kis κατά  Anthing.com Ltd,  ΠΟΔΙ Υπόθεση Αρ. D2000-0770 (όπου και πάλι το εμπορικό σήμα του καταγγέλλοντος και το αντίστοιχο επίμαχο Όνομα Χώρου αποτελούνταν από τα 3 γράμματα  ΚIS, τα οποία ήταν συντομογραφία της ιστοσελίδας του Καταγγελλόμενου Korean Information Site, στο οποίο οδηγούσε το Όνομα Χώρου ).

5.B.2.8 Τέλος, o Kαταγγελλόμενος εκθέτει την αναζήτηση των τριών γραμμάτων “kpn” στο google, το οποίο οδηγεί στα  KPN Travels India Ltd, που εκτός από την Καταγγέλλουσα χρησιμοποιεί το ακρωνύμιο  KPN .

5.B.3 Καταχώρηση και Χρήση κατά Κακή Πϊστη

5.B.3.1 Ο Καταγγελλομενος κατοχύρωσε το επίμαχο Όνομα Χώρου ύστερα από την λήξη της αρχικής καταχώρησης και την μη ανανέωσή της από τον προηγούμενο δικαιούχο. Είναι απολύτως νόμιμο να κατοχυρώνεται ένα Όνομα Χώρου σε αυτές τις περιστάσεις, εφόσον αυτή η νέα κατοχύρωση δεν αποσκοπεί σε εμπρόθετη εκμετάλλευση του εμπορικού σήματος του προηγούμενου ιδιοκτήτη. Στην συγκεκριμένη υπόθεση,  ο Καταγγελλόμενος ισχυρίζεται ότι δεν γνώριζε την καταγγέλλουσα, ούτε τα εμπορικά σήματα ΚΡΝ, όταν κατοχύρωσε το Όνομα Χώρου τον Ιανουάριο του 2004. Ο Καταγγελλόμενος δεν είναι ανταγωνιστής της Καταγγέλλουσας και δεν κατοχύρωσε το επίμαχο Όνομα Χώρου για σκοπούς παρεμπόδισης των επιχειρήσεων της Καταγγέλλουσας.

5.B.3.20 Δεν αποδείχθηκε ότι ο Καταγγελλόμενος συμπεριφέρθηκε με σκοπό να αποσπάσει τους πελάτες της Καταγγέλλουσας, να σπιλώσει το εμπορικό σήμα ΚΡΝ, να υποδυθεί ότι είναι η Καταγγέλλουσα ή να αποκτήσει εμπορικό κέρδος προκαλώντας σύγχυση στους χρήστες που αναζητούν την ιστοσελίδα της Καταγγέλλουσας. Ο Καταγγελλόμενος επισημαίνει ότι η ιστοσελίδα του δεν ομοιάζει με την ιστοσελίδα της Καταγγέλλουσας, ούτε ως προς την εμφάνιση,  ούτε ως προς το περιεχόμενο. Για παράδειγμα, η ιστοσελίδα του Καταγγελλόμενου δεν έχει γραφικά, ενώ η ιστοσελίδα της Καταγγέλλουσας έχει – για παράδειγμα το λογότυπο που αναφέρεται παραπάνω στην παράγραφο 4.Α.5. Οι δύο ιστοσελίδες έχουν διαφορετικές γραμματοσειρές, χρώματα και δομή. Η ιστοσελίδα της Καταγγέλλουσας εστιάζει στα κινητά τηλέφωνα, ενώ η ιστοσελίδα του Καταγγελλόμενου είναι μια απλή γενική σελίδα με στοιχεία μηχανής αναζήτησης. 

5.B.3.3 Όταν, όπως στην υπόθεσή αυτή, το  Όνομα Χώρου αποτελείται από 3 γράμματα χωρίς διακριτική δύναμη, ο Καταγγελλόμενος λέει ότι ο ισχυρισμός αντίθεσης της καταχώρησης στην καλή πίστη δεν ευσταθεί. Εδώ δεν υπάρχουν οι περιπτώσεις που προβλέπονται στην παράγφραφο 4 (b) της Πολιτικής, που ορίζει την κακόπιστη κατοχύρωση όπως στην παράγραφο  4(b)(i). Ο Καταγγελλόμενος κατοχύρωσε το επίμαχο Όνομα Χώρου εν αγνοία της Καταγγέλλουσας και χωρίς να γνωρίζει το εμπορικό σήμα ΚΡΝ. Ο Καταγγελλόμενος χρησιμοποίησε το Όνομα Χώρου για σχεδόν τέσσερα χρόνια χωρίς διαμαρτυρία από την Καταγγέλλουσα. Ο Καταγγελλόμενος ποτέ δεν επιχείρησε να πωλήσει το Όνομα στην Καταγγέλλουσα. Υπό αυτές τις περιστάσεις, ο Καταγγελλόμενος λέει ότι δεν αποδείχθηκε κακόπιστη κατοχύρωση. 

5.B.3.4 Όσον αφορά την άγνοια του Καταγγελλόμενου ως προς την Καταγγέλλουσα, ο πρώτος αναφέρεται στο γεγονός η Καταγγέλλουσα δεν έχει κατοχυρώσει εμπορικό σήμα στην Ελλάδα, η Καταγγέλλουσα δεν έχει γραφείο ή υποκατάστηα στην Ελλαδα και ότι η ιστοσελίδα της Καταγγέλλουσας που παρουσιάζει το Ευρωπαϊκό Δίκτυό της δεν περιλαμβάνουν την Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν περιλαμβάνεται ούτε στο Παγκόσμιο Δίκτυο της Καταγγέλλουσας. Στην ιστοσελίδα “www.kpn.com” και η Υποστήριξη Πελατών στο “www.kpn.net” περιέχουν κείμενα μόνο στην Ολλανδική γλώσσα και ενώ το εμπορικό σήμα ΚΡΝ μπορεί να είναι γνωστό στην Ολλανδία, αλλά δεν αποδείχθηκε ότι είναι γνωστό στην Ελλάδα, ώστε να είναι εν γνώσει του Καταγγελλόμενου κατά το χρόνο κατοχύρωσης του Ονόματος Χώρου τον Ιανουάριο 2004. Όσον αφορά την γνώση περί του ΚΡΝ εκτός από την οικεία αγορά, ο Καταγγελλόμενος παραπέμπει σε μία απόφαση ενός Τμήματος του Π.Ο.Δ.Ι. ότι ένα Καταγγελλόμενος από τις ΗΠΑ δεν θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι γνωρίζει τα εμπορικά σήματα των καταγγελλουσών “Money Planet” ή “Travel Planet” στην Benelux (Koninklijke KPN κατά Telepath Inc.,  ΠΟΔΙ Υπόθεση Αρ.  D2001-0217).

5.B.3.5 Όσον αφορά την υπόθεση  Mercer που αναφέρει η καταγγέλλουσα στην ανωτέρω παράγραφο 5.A.3.4, ο Καταγγελλόμενο επισημαίνει ότι η απόφαση έκρινε υπέρ του ότι ο το Όνομα Χώρου δεν κατοχυρώθηκε κακόπιστα. 

5.B.3.6 Σε υποστήριξη ότι δεν έγινε κακόπιστη χρήση του Ονόματος Χώρου, ο Καταγγελλόμενου εμμένει στην φύση της χρήσης του ως ένα γενικός κατάλογος/ πόρταλ. Ακόμη κι αν, αντίθετα απ' ό,τι συνέβη,  ο Καταγγελλόμενος κριθεί ότι είχε γνώση του σήματος ΚΡΝ, μια τέτοια χρήση σύμφωνα με την παράγραφο 4(β) της Πολιτικής, ιδίως υπό τους όρους της παραγράφου 4 (b)(iv).


5.B.3.7 Ως προς την χρήση της Ολλανδικής γλώσσας στην ιστοσελίδα του Καταγγελλόμενου στην οποία οδηγεί το Όνομα Χώρου (βλ. παραπάνω παράγραφο 5.A.2.8), ο Καταγγελλόμενος εξηγεί περαιτέρω την γεωστοχοθετική λειτουργία της ιστοσελίδας “www.sedo.com” , βλ. παραπάνω παράγραφο 4.B.5. Όταν ένας χρήστης μεταφέρεται στην “www.sedo.com” προσδιοορίζεται η τοποθεσία του με μεγάλη πιθανότητα με βάση την ΙΡ διεύθυνση του χρήστη. Αυτό γίνεται με τη χρήση ενός αλγορύθμου της Google. Η sedo.com παρέχει την ιστοσελίδα σε πάνω από 20 γλώσσες. Συνακόλουθα, όταν η Καταγγέλλουσα που έχει έδρα στην Ολλανδία, επισκέφθηκε την ιστοσελίδα με το επίμαχο Όνομα Χώρου, μεταφέρθηκε στην Ολλανδική έκδοση της ιστοσελίδας. Αντίστοιχα, όταν ο Καταγγελλόμενος επισκέφθηκε την ιστοσελίδα “www.sedo.com” από μια ιστοσελίδα proxy των Ηνωμένων Πολιτειών, οδηγήθηκε στην αγγλική έκδοσή της. 


5.B.3.8 Όπως σημειώθηκε, η ιστοσελίδα της Καταγγέλλουσας αφορά κινητά τηλέφωνα. Η σύνδεση της σελίδας του Καταγγελόμενου προς κινητά τηλέφωνα είναι μόνο μία από τις 60 κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών που παρέχονται από την σελίδα καταλόγου. Όπως εξηγήθηκε πρόκειται για ένα γενικό κατάλογο/πόρταλ. Αυτό δεν μπορεί να συνιστά πρόθεση για σύγχυση του κοινού και αποτροπή τους από άλλες ιστοσελίες – παράγραφος  4(b)(iv) της Πολιτικής.


5.B.3.9 Ούτε υπάρχει απόδειξη πρόθεσης αποτροπής της Καταγγέλλουσας από την χρήση του σήματός της ΚΡΝ σε ένα αντίστοιχο Όνομα Χώρου – παράγραφος 4(b)(ii) της Πολιτικής. Όπως σημειώθηκε η Καταγγέλλουσα κατέχει έναν αριθμό Ονομάτων Χώρου με το “kpn”, βλ. παράγραφο 4.A.6 όπως παραπάνω.


5.B.3 10 Ως προς την κακόπιστη πρακτική, ο Καταγγελλόμενος αναφέρεται και πάλι στην υπόθεση  Koninklijke KPN N.V. κατά  Telepathy, Inc Απόφαση (παράγραφος 5.B.3.5 ανωτέρω) όπου όχι μόνο απορρίφθηκε η καταγγελία της Καταγγέλουσας, αλλά κρίθηκε με πλειοψηφία 2-1 του Τμήματος ότι υπήρξε και αντίστροφη κατάληψη τομέα


5.B.3.11 Τέλος, ο Καταγγελλόμενος αναφέρει την υπόθεση HSM Argentina S.A. κατά Vertical Axis, Inc, Υπόθεση ΠΟΔΙ αρ. D2007-0017 ως μία απόφαση που παρουσιάζει όμνοια πραγματικά περιστατικά με την διοικητική διαδικασία. Σε αυτήν την περίπτωση, το επίμαχο Όνομα Χώρου ήταν hsm.com και ο καταγγελλόμενος, ο οποίος παρείχε υπηρεσίες στον τομέα της εκπαίδευσης στελεχών, ήταν ιδιοκτήτης των  κατοχυρωμένων σημάτων HSM. Eκει ο καταγγελόμενος επικαλέστηκε, όπως και στην παρούσα υπόθεση, ότι το τριγράμματο HSM ήταν σε εκτεταμένη χρήση και υπήρχε άγνοια του καταγγελλόμενου ως προς τα σήματα HSM όταν κατοχύρωσε το επίμαχο Όνομα Χώρου. Ο καταγγέλλων είχε την έδρα του στην Αργεντινή και είχε κατοχυρώσει τα σήματά του στην Αμερική και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ ο καταγγελλόμενος είχε κατοικία στην Δημοκρατία της Κορέας. Ένα τριμελές Τμήμα απέρριψε την καταγγελία, κρίνοντς ότι δεν υπήρχε απόδειξη της κακοπιστίας. 

 

6. Ανάλυση και Συμπεράσματα 

6.1 Το άρθρο 4(α) της Πολιτικής αναφέρει ότι ο Καταγγέλλων πρέπει να αποδείξει καθέναν από τα ακόλουθα προκειμένου να κερδίσει την διοικητική διαδικασία: 

(i) ότι το Όνομα Χώρου του Καταγγελλόμενου είναι ίδιο ή προκαλεί σύγχυση στο κοινό με εμπορικό σήμα ή σήμα υπηρεσίας στο οποίο έχει δικαιώματα ο Καταγγέλλων, και 

(ii) ότι ο Καταγγελλόμενος δεν έχει δικαιώματα ή έννομα συμφέροντα επί του Ονόματος Χώρου, και 

(iii) ότι το Όνομα Χώρου έχει καταχωρηθεί και χρησιμοποιείται κακόπιστα.

6.2Η παράγραφος 4(c) της Πολιτικής θέτει τις προϋποθέσεις οι οποίες, κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά, εάν κριθεί από το Τμήμα ότι αποδεικνύονται, θεμελιώνουν τα δικαιώματα ή νόμιμα συμφέροντα του Καταγγελλόμενου επί του επίμαχου Ονόματος Χώρου. 

6.3 Η παράγραφος 4(b) της Πολιτικής θέτει προϋθποθέσεις – και πάλι μη αποκλειστικές- οι οποίες αν κριθούν αποδεδειγμένες από το Τμήμα θα θεμελιώσουν την κακόπιστη κατοχύρωση και χρήση του Ονόματος Χώρου. 

6.4 Όπως προεκτέθηκε, οι περιστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 4(β) και 4(c) της Πολιτικής δεν είναι αποκλειστικές. Είναι ενδεικτικές. Έτσι, η Πολιτική αναγνωρίζει ρητά ότι υπάρχουν κι άλλες περιστάσεις που μπορεί να αποτελούν ενδείξεις για τις προϋποθέσεις των παραγράφων 4(a)(ii) και  (iii) της Πολιτικής.

Ομοιότητα ή πρόκληση σύγχυσης 

6.5 Η Καταγγέλλουσα έχει αποδείξει ότι έχει δικαιώματα στο εμπορικό σήμα ΚΡΝ. Το επίμαχο Όνομα Χώρου είναι όμοιο με το εμπορικό σήμα. Συνεπώς, η Καταγγέλλουσα απέδειξε την προϋπόθεση της παραγράφου 4(a)(i) της Πολιτικής.

6.6 Το γεγονός ότι τα κατοχυρωμένα σήματα ΚΡΝ της Καταγγέλλουσας δεν της παρέχουν αποκλειστικά δικαιώματα στο να χρησιμοποιεί τα 3 γράμματα “ΚΡΝ” είναι, πάντως, σχετικά με τις προϋποθέσεις της παραγράφου  4(a) της Πολιτικής που αναλύονται παρακάτω.

Δικαιώματα και Νόμιμα Συμφέροντα

6.7 Ο Καταγγελλόμενος ισχυρίζεται ότι πριν του ανακοινωθεί η υπόθεση είχε χρησιμοποιήσει το επίμαχο Όνομα Χώρου στην παροχή υπηρεσιών με καλή πίστη. 

6.8 Το Τμήμα δέχεται ότι είναι πιθανό πως κατά την ημερομηνία που το επίμαχο Όνομα Χώρου καταχωρήθηκε από τον Καταγγελλόμενο (Ιανουάριος 2004) δεν είχε πραγμαιτκή γνώση για την Καταγγέλλουσα και  τα εμπορικά σήματα της. Από τα έγγραφα δεν προκύπτει ότι το σήμα της Καταγγέλλουσας ήταν τόσο γνωστό, ώστε ο Καταγγελλόμενος να έπρεπε να το γνωρίζει. Ο Καταγγελλόμενος πράγματι εργάζεται στην Ελλάδα και η Καταγγέλλουσα δεν έμφανίζεται να έχει επιχειρηματικές δραστηριότητες στην Ελλάδα. 

6.9 Ο Καταγγελλόμενος έχει εμπλακεί και σε άλλες καταγγελίες στις οποίες εφαρμόστηκε η Πολιτική, όπου έχει κερδίσει και χάσει. Στην υπόθεση Mercer (παράγραφοι 5.A.3 και 5.B.3.5) η Καταγγελία εναντίον του Καταγγελλόμενου απορρίφθηκε. Αντίθετα, στην υπόθεση  Executrix of Anthony Quinn κατά ***, NAF Υπόθεση Αρ. FA610713, στην οποία ο Καταγγελλόμενος είχε κατοχυρώσει το   antonyquinn.com εκδόθηκε απόφαση εναντίον του. Από τις λεπτομερείς Προτάσεις του και τα προσεκτικά αναπτυχθέντα επιχειρήματά του σε αυτή την υπόθεση, προς υποστήριξη των οποίων παραπέμπει σε περίπου εξήντα Αποφάσεις που έχουν εφαρμοστεί σύμφωνα με την Πολιτική, είναι σαφές ότι είναι καλός γνώστης της νομολογίας που έχει αναπτυχθεί σχετικά με την εφαρμογή της Πολιτικής. Ο καταγγελόμενος επίσης εμφανίζεται να ασχολείται επιχειρηματικά με την κατοχύρωση ονομάτων που περιλαμβάνουν κοινούς και περιγραφικούς όρους. Πάντως, επειδή αυτό το θέμα σχετίζεται κυρίως με το αν ο Καταγγελλόμενος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει το σήμα της Καταγγέλλουσας, το Τμήμα κρίνει κατάλληλο να προχωρήσει κατευθείαν στην αξιολόγηση της παραγράφου 4(a)(iii) της Πολιτικής.


Κατοχύρωση και Χρήση κατά Κακή Πίστη

6.10 Αν και το Τμήμα έκρινε υπέρ της Καταγγέλλουσας ως προς την παράγραφο 4(a)(ii) της Πολιτικής, το Τμήμα κρίνει εναντίον της Καταγγέλλουσας ως προς την παράγραφο 4(a)(iii). Αυτό επειδή για τους λόγους που συνοψίζονται στα κεφάλαια 4 και 5 ανωτ., δεν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις κατοχύρωσης του επίμαχου ονόματος χώρου κατά κακή πίστη. 

6.11 Αυτή η κρίση απορρέπει εν μέρει από την φύση της επίμαχης τριγράμματης λέξης. Μολονότι η Καταγγέλλουσα έχει αποδείξει τα  δικαιώματα σήματος στο ΚΡΝ για τους σκοπούς της παραγράφους  4(a)(i) της Πολιτικής, δεν έχει θεμελιώσει μονοπωλιακά δικαιώματα στην χρήση αυτών των τριών γραμμάτων. Τα γράμματα προδήλως χρησιμοποιούνται ως συντομογραφίες ενός αριθμού άλλων προσώπων, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την Καταγγέλλουσα, σε ένα εύρος από το Ελληνικό κρατικό Κέντρο Πλήροφόρησης Νεότητας, μέχρι το Πολωνικό Συντηριτικό Κόμμα, την Καθολική Εκκλησία στην Σουηδία, τον Κώδικα ΙΑΤΑ ενός αεροδρομίου στις ΗΠΑ, μία Μουσική Ακαδημία, μια Ταξιδιωτική Εταιρία, μια Φινλανδικη Επιχείρηση και ένα ακρωνύμιο των Kahn Process Networks.

6.12 'Εχει αποδειχθεί επίσης ότι ο Καταγγελλόμενος κατοχύρωσε έναν σημαντικό αριθμό (εβδομήντα εννιά) τριγράμματων ονομάτων χώρου σε μια τρίμηνη περίοδο (Νοέμβριος 2003 μέχρι τον Ιανουάριο 2004), κατά την οποία το Όνομα Χώρου ήταν ένα από τα πέντε αντίστοιχα Ονόματα Χώρου που κατοχυρώθηκαν στις 8 Ιανουαρίου 2004 – βλ. παραπάνω παράγραφος 4.Β.3. Αυτό μπορεί να μην αποδεικνύει από μόνο του την καλοπιστία του Καταγγελλόμενου, αλλά είναι τουλάχιστον συνεπές με τον ισχυρισμό του Καταγγελλόμενου ότι ο λόγος για τον οποίο κατοχύρωσε το ΄Ονομα Χώρου δεν σχετίζεται με την Καταγγέλλουσα ή τα σήματά της. 

6.13 Ούτε σε κακόπιστη χρήση προέβη ο Καταγγελλόμενος, είτε εξεταστεί η υπόθεση υπό το φως της παραγράφου 4(b) της Πολιτικής είτε αλλιώς. Η φύση της χρήσης που επιφύλαξε ο Καταγγελλόμενος στο επίμαχο όνομα χώρου είναι αυτή ενός γενικού καταλόγου κι αυτό κατισχύει.  Αν και οι υπηρεσίες στις οποίες παραπέμπουν οι σύνδεσμοι περιλαμβάνουν τα κινητά τηλέφωνα – πράγμα που αποτελεί κύριο στοιχείο στην ιστοσελίδα της – προκειται μόνο για μία από τις 60 κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών στις οποίες παραπέμπουν οι σύνδεσμοι. Οι αντίστοιχες ιστοσελίδες των μερών είναι ανόμοιες και η πιθανότητα σύγχυσης που εγείρεται για τους χρήστες του Διαδικτύου είναι απομακρυησμένη. 

6.14 Η επιχείρηση κατοχύρωσης και διάθεσης προς πώληση Ονομάτων Χώρου που έχει ο Καταγγελλόμενος, δεν αποτελεί απαγορευμένη δραστηριότητα, ως προς τις προϋποθέσεις που τίθενται από την Πολιτική, εφόσον δεν υπάρχει κακόπιστη κατοχύρωση. Απαγορευμένη δραστηριότητα, υπ' αυτές τις περιστάσεις, δεν αποτελεί ούτε η παραγωγή “κίνησης” από ένα όνομα χώρου παρκαρισμένο σε μια ιστοσελίδα όπως η “www.sedo.com”, ανεξάρτητα από την σύνδεσή της ή μη  με γεω-στοχοθετικές λειτουργίες από αυτή την ιστοσελίδα. 

6.15 Γενικά, το Τμήμα συμφωνεί με τον Καταγγελλόμενο ότι τα περιστατικά της υπόθεσης HSM Argentina κατά  Vertical Axis  (βλ. ανωτ. 5.B.3.11 παρ.) συσχετίζονται ιδιαίτερα με αυτά τις υπό κρίση υπόθεσης. Εκείνη η καταγγελία απορρίφθηκε και, αντίστοιχα, απορρίπτεται και η παρούσα καταγγελία. 

 

7. Απόφαση

Για όλους τους παραπάνω λόγους, η καταγγελία απορρίπτεται.


David Perkins
Προεδρεύων Κριτής


Charles Gielen
Κριτής


David E. Sorkin
Κριτής

Ημερομηνία: 12 Απριλίου 2008
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Από πότε η Ελλάδα δεν θέλει τρανς Πλοιάρχους;

 Η καταγγελία που δημοσίευσε το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών είναι ότι το Μητρώο Ναυτικής Εργασίας του Υπουργείου Ναυτιλίας αρνήθηκε να ...