Τετάρτη, Απριλίου 08, 2009

Οδηγία Διατήρησης Δεδομένων: υποχρεωτική αποθήκευση δεδομένων από 6 μήνες έως 2 χρόνια

Η συζήτηση που έχει ξεκινήσει τις τελευταίες ημέρες επαναφέρει στο προσκήνιο το θέμα της εφαρμογής της Οδηγίας 2006/24 για την υποχρεωτική διατήρηση δεδομένων κίνησης και θέσης (δηλ. όχι περιεχομένου συνομιλιών) από τους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών (υπηρεσίες τηλεφωνίας και διαδικτύου).

Δείτε το κείμενο της Οδηγίας σε html και σε pdf.

Η Οδηγία αναφέρει ότι είναι υποχρεωτική η διατήρηση από 6 έως 2 έτη (ανάλογα με το νόμο που θα θεσπίσει κάθε χώρα) για τα εξής στοιχεία όλων των χρηστών:

α) δεδομένα αναγκαία για την ανίχνευση και τον προσδιορισμό της πηγής της επικοινωνίας:

1. όσον αφορά την τηλεφωνία σταθερού δικτύου και την κινητή τηλεφωνία:

i) ο τηλεφωνικός αριθμός του καλούντος,

ii) το όνομα και η διεύθυνση του συνδρομητή ή του εγγεγραμμένου χρήστη·

2. όσον αφορά την πρόσβαση στο Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφωνίας μέσω του Διαδικτύου:

i) ο αποδοθείς κωδικός ταυτότητας χρήστη,

ii) ο κωδικός ταυτότητας χρήστη και ο τηλεφωνικός αριθμός που δίνονται σε κάθε επικοινωνία που εισέρχεται στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο,

iii) ονοματεπώνυμο και διεύθυνση του συνδρομητή ή εγγεγραμμένου χρήστη στον οποίο είχε αποδοθεί κατά το χρόνο επικοινωνίας διεύθυνση ΙΡ (πρωτοκόλλου Διαδικτύου), κωδικός ταυτότητας χρήστη ή αριθμός τηλεφώνου·

β) δεδομένα αναγκαία για τον προσδιορισμό του προορισμού της επικοινωνίας:

1. όσον αφορά την τηλεφωνία σταθερού δικτύου και την κινητή τηλεφωνία:

i) καλούμενος αριθμός ή αριθμοί (ο αριθμός ή οι αριθμοί τηλεφώνου που κλήθηκαν), στις δε περιπτώσεις όπου υπεισέρχονται συμπληρωματικές υπηρεσίες όπως προώθηση/εκτροπή κλήσης, ο αριθμός ή οι αριθμοί τηλεφώνου προς τους οποίους προωθήθηκε η κλήση,

ii) ονοματεπώνυμα και διευθύνσεις των συνδρομητών ή εγγεγραμμένων χρηστών·

2. όσον αφορά τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφωνίας μέσω Διαδικτύου:

i) κωδικός ταυτότητας χρήστη ή αριθμός τηλεφώνου του σκοπούμενου αποδέκτη διαδικτυακής τηλεφωνικής κλήσης,

ii) ονοματεπώνυμο και διεύθυνση του συνδρομητή ή εγγεγραμμένου χρήστη και κωδικός ταυτότητας χρήστη του σκοπούμενου αποδέκτη της επικοινωνίας·

γ) δεδομένα αναγκαία για τον προσδιορισμό της ημερομηνίας, ώρας και διάρκειας της επικοινωνίας:

1. όσον αφορά την τηλεφωνία σταθερού δικτύου και την κινητή τηλεφωνία, η ημερομηνία και η ώρα έναρξης και λήξης της επικοινωνίας·

2. όσον αφορά την πρόσβαση στο Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφωνίας μέσω Διαδικτύου:

i) η ημερομηνία και η ώρα σύνδεσης και αποσύνδεσης με το Διαδίκτυο με βάση συγκεκριμένη ωριαία ζώνη, καθώς και η διεύθυνση πρωτοκόλλου του διαδικτύου (ΙΡ), είτε δυναμική είτε στατική που έδωσε στην επικοινωνία ο πάροχος υπηρεσιών πρόσβασης στο Διαδίκτυο, καθώς και ο κωδικός ταυτότητας χρήστη του συνδρομητή ή εγγεγραμμένου χρήστη,

ii) η ημερομηνία και η ώρα σύνδεσης και αποσύνδεσης με την υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνίας μέσω του διαδικτύου, με βάση συγκεκριμένη ωριαία ζώνη·

δ) δεδομένα αναγκαία για τον προσδιορισμό του είδους της επικοινωνίας:

1. όσον αφορά την τηλεφωνία σταθερού δικτύου και την κινητή τηλεφωνία: η χρησιμοποιηθείσα τηλεφωνική υπηρεσία·

2. όσον αφορά τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφωνίας μέσω Διαδικτύου: η χρησιμοποιηθείσα τηλεφωνική υπηρεσία·

ε) δεδομένα αναγκαία για τον προσδιορισμό του εξοπλισμού επικοινωνίας των χρηστών, ή του φερομένου ως εξοπλισμού επικοινωνίας τους:

1. όσον αφορά την τηλεφωνία σταθερού δικτύου, οι τηλεφωνικοί αριθμοί καλούντος και καλουμένου·

2. όσον αφορά την κινητή τηλεφωνία:

i) οι τηλεφωνικοί αριθμοί καλούντος και καλουμένου,

ii) η διεθνής ταυτότητα συνδρομητή κινητής τηλεφωνίας (IMSI) του καλούντος,

iii) η διεθνής ταυτότητα εξοπλισμού κινητής τηλεφωνίας (ΙΜΕΙ) του καλούντος,

iv) η IMSI του καλουμένου,

v) η ΙΜΕΙ του καλουμένου,

vi) στην περίπτωση προπληρωμένων ανώνυμων υπηρεσιών, η ημερομηνία και ώρα της αρχικής ενεργοποίησης της υπηρεσίας και ο κωδικός θέσης (κωδικός ταυτότητας κυψέλης) από την οποία πραγματοποιήθηκε η ενεργοποίηση·

3. όσον αφορά την πρόσβαση στο Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφωνίας μέσω Διαδικτύου:

i) ο τηλεφωνικός αριθμός καλούντος για την πρόσβαση μέσω τηλεφώνου,

ii) η ψηφιακή συνδρομητική γραμμή (DSL) η άλλη απόληξη της πηγής της επικοινωνίας·

στ) δεδομένα αναγκαία για τον προσδιορισμό της θέσης του εξοπλισμού κινητής επικοινωνίας:

1. ο κωδικός θέσης (κωδικός ταυτότητας κυψέλης) κατά την έναρξη της επικοινωνίας·

2. δεδομένα με τα οποία προσδιορίζεται η γεωγραφική θέση των κυψελών βάσει των κωδικών θέσης (κωδικών ταυτότητας κυψέλης), κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος για το οποίο διατηρούνται τα δεδομένα των επικοινωνιών.


 Ρητά απαγορεύεται η διατήρηση πληροφοριών που αποκαλύπτουν το περιεχόμενο των πληροφοριών. Ωατόσο, αυτό είναι μία "γκρίζα ζώνη" για τα e-mail αφού ο τίτλος του e-mail συχνά μπορεί και να αποκαλύπτει το περιεχόμενο. 


Περισσότερες νομικές πληροφορίες και κριτική για την Οδηγία μπορείτε να διαβάσετε στο άρθρο που δημοσίευσα μαζί με την Δρ. Ταλίδου το 2006 στο Δίκαιο Μέσων Ενημέρωσης και Επικοινωνίας με τίτλο "Η προληπτική διατήρηση των τηλεπικοινωνιακών δεδομένων για σκοπούς καταπολέμησης του εγκλήματος (Οδηγία 2006/24/ΕΚ)". Σε αυτό αποτυπώσαμε τις γνώσεις και τις πληροφορίες που αποκομίσαμε κατά τις μάχες που δόθηκαν στις Βρυξέλλες το 2005, ως εργαζόμενοι στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.


Η Ιρλανδία προσέβαλε επίσης την Οδηγία στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, επκαλούμενη ότι δεν θα έπρεπε να είχε εκδοθεί με την (δημακρατικότερη) διαδικασία της συναπόφασης Ευρωβουλής - Συμβουλίου Υπουργών ΕΕ, αλλά ότι έπρεπε να είχε εκδοθεί μόνο από το Συμβούλιο Υπουργών ΕΕ, ως "Απόφαση" του Τρίτου Πυλώνα της ΕΕ (πρόταση που είχε απορριφθεί προ τριετίας). Το ΔΕΚ με την  απόφαση της 10/2/2009 (C-301/06 Ιρλανδία κατά Ευρωπαϊκου Κοινοβουλίου) επικύρωσε τη νομική βάση της Οδηγίας, επιβεβαιώνοντας ότι ορθά ψηφίστηκε με τη διαδικασία της συναπόφασης (πρώτος πυλώνας = κοινοτικό δίκαιο) και όχι με μόνη απόφαση των υπουργών (τρίτος πυλώνας = ενωσιακό δίκαιο). Υπέρ της ορθής αυτής ερμηνείας είχε ταχθεί και ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων με παρέμβαση που άσκησε κατά την δικαστική διαδικασία. 


Έτσι όμως δεν κρίθηκε η ουσία του μέτρου, το οποίο προφανώς είναι εντελώς αναποτελεσματικό και αντίθετο στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.


Οι Έλληνες Ευρωβουλευτές καταψήφισαν την  Οδηγία τότε στην Ευρωβουλή, με την εξαίρεση τεσσάρων Ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, ανάμεσα στους οποίους και ο σημερινός υπουργός Ανάπτυξης κ. Κωστής Χατζηδάκης.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Από πότε η Ελλάδα δεν θέλει τρανς Πλοιάρχους;

 Η καταγγελία που δημοσίευσε το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών είναι ότι το Μητρώο Ναυτικής Εργασίας του Υπουργείου Ναυτιλίας αρνήθηκε να ...