Κυριακή, Απριλίου 19, 2009

Συνήγορος του Πολίτη: φοροελαφρύνσεις δημοσίων υπαλλήλων


Στον Συνήγορο του Πολίτη υποβλήθηκαν αναφορές από δημόσιους υπάλληλους που κατοικούν σε περιοχές εκτός των νομών Αττικής & Θεσσαλονίκης και σε νησιά κάτω των 3100 κατοίκων, οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν για τη μη παροχή προς αυτούς φορολογικών

ελαφρύνσεων από το Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών, παρά τη σχετική πρόβλεψη

Κ.Φ.Ε. (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, άρθρα 8 και 118). 


Συγκεκριμένα:

Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών προϋπόθεση για τη χορήγηση των ανωτέρω ελαφρύνσεων σε δημοσίους υπαλλήλους είναι να βρίσκεται η κύρια κατοικία τους (μη αρκούσης της προσωπικής και επαγγελματικής τους εγκατάστασης) στον τόπο που υπηρετούν. Για να καταστεί τούτο δυνατό, πρέπει να έχει δηλωθεί η μεταφορά της κατοικίας στο μητρώο της Δ.Ο.Υ., η οποία ήταν αρμόδια πριν από τη μεταβολή του τόπου κατοικίας.


Ο Συνήγορος του Πολίτη υποστήριξε ότι, όσον αφορά τους δημοσίους υπαλλήλους, πρέπει να αρκεί το υλικό στοιχείο της μόνιμης εγκατάστασης, δεδομένου ότι οι μεταθέσεις είναι υποχρεωτικές εκ του νόμου γι’ αυτούς. Αντίθετη άποψη έρχεται σε ευθεία αντίθεση με το πνεύμα, αλλά και το γράμμα των ανωτέρω διατάξεων, καθώς: (α) καταλήγει να τις καθιστά ανεφάρμοστες για τους δημοσίους υπαλλήλους και (β) εισάγει δυσμενή διάκριση εις βάρος τους σε σχέση με τους λοιπούς φορολογούμενους πολίτες. Για το λόγο αυτό εισηγήθηκε στο Υπουργείο στην περίπτωση των δημοσίων υπαλλήλων τα φορολογικά ευεργετήματα που σχετίζονται με την έννοια της κατοικίας να χορηγούνται με μοναδικό κριτήριο τον τόπο επαγγελματικής εγκατάστασης του φορολογούμενου.


Αναμένεται ανταπόκριση της Διοίκησης στις προτάσεις που διατυπώθηκαν με το Πόρισμα της Αρχής.


Πόρισμα Συνηγόρου του Πολίτη για τις φορολογικές ελαφρύνσεις δημοσίων υπαλλήλων (.pdf)Δεν υπάρχουν σχόλια:

Από πότε η Ελλάδα δεν θέλει τρανς Πλοιάρχους;

 Η καταγγελία που δημοσίευσε το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών είναι ότι το Μητρώο Ναυτικής Εργασίας του Υπουργείου Ναυτιλίας αρνήθηκε να ...