Τρίτη, Ιουλίου 28, 2009

Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής: διακριτική μεταχείριση κατά ΜΚΟ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή


Το 1996, μια γερμανική μη κυβερνητική οργάνωση (ΜΚΟ), η οποία παρέχει στήριξη σε πρόσφυγες και θύματα πολέμου, υπέβαλε αίτηση στην Επιτροπή προκειμένου να της επιτραπεί η υπογραφή σύμβασης-πλαισίου εταιρικής σχέσης με σκοπό την υλοποίηση ανθρωπιστικού έργου σε συνεργασία με την Επιτροπή. Το 2001, η Επιτροπή απέρριψε την αίτηση της ΜΚΟ. Μετά από την απόφαση της Επιτροπής, η ΜΚΟ υπέβαλε σειρά καταγγελιών στον Διαμεσολαβητή

Σε επιστολή της από 6ης Ιουλίου 2005, η ΜΚΟ ισχυρίστηκε ότι είχε υποστεί την εσκεμμένη μειονεκτική μεταχείριση εκ μέρους της Επιτροπής και ότι η τελευταία ενήργησε με δόλο όσον αφορά τον τρόπο μεταχείρισης της αίτησής της.Μετά από την εν λόγω αποστολή, ο Διαμεσολαβητής κίνησε αυτεπάγγελτη έρευνα.

Η Επιτροπή έκρινε ότι τα υποβληθέντα στοιχεία της καταγγέλλουσας ήταν αβάσιμα. Ο Διαμεσολαβητής διαπίστωσε σοβαρά κρούσματα κακοδιοίκησης στην υπόθεση. Πέραν των ελλείψεων που είχε ήδη διαπιστώσει σε προηγούμενες αποφάσεις (κυρίως αναφορικά με τις καταγγελίες 1702/2001/GG και 2862/2004/GG), απεφάνθη ότι η Επιτροπή είχε εσκεμμένα αποκρύψει την αλήθεια, κατά συνέπεια παραπλανώντας την ΜΚΟ. Εξάλλου, ο τρόπος μεταχείρισης της αίτησης της ΜΚΟ εκ μέρους της Επιτροπής είχε ως αποτέλεσμα τη σοβαρή ζημία της καταγγέλλουσας.

Ως εκ τούτου, σε σχέδιο σύστασής του, ο Διαμεσολαβητής κάλεσε την Επιτροπή να ζητήσει συγγνώμη στην ΜΚΟ και να εξετάσει κατά πόσο ήταν δυνατή η αποκατάσταση της παράληψης. Επιπλέον, ο Διαμεσολαβητής κάλεσε την Επιτροπή να εξετάσει κατά πόσο απαιτείται η λήψη περαιτέρω μέτρων για την πρόληψη παρόμοιας κακοδιοίκησης στο μέλλον.

Η Επιτροπή παραδέχτηκε ότι όφειλε να είχε μεταχειριστεί την αίτηση με περισσότερη επιμέλεια. Εντούτοις, δεν ζήτησε συγγνώμη από τη ΜΚΟ. Η Επιτροπή επίσης επισήμανε ότι, εντωμεταξύ, οι συναφείς διαδικασίες είχαν βελτιωθεί σημαντικά.

Ο Διαμεσολαβητής έκρινε την παραδοχή της Επιτροπής μη επαρκή για τις σοβαρές ανησυχίες που εγείρονται στο σχέδιο σύστασής του. Επισήμανε την κατ' εξακολούθηση άρνηση της Επιτροπής να προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες όσον αφορά την υπόθεση της ΜΚΟ και διατύπωσε την παρατήρηση ότι η εν λόγω προσέγγιση μπορεί να ερμηνευθεί μόνο ως σκόπιμη άρνηση συνεργασίας μαζί του. Ωστόσο, δεδομένου ότι το κρούσμα κακοδιοίκησης είχε λάβει χώρα προ μακρού χρονικού διαστήματος και ότι επί του παρόντος βρισκόταν σε ισχύ νέα σύμβαση-πλαίσιο εταιρικής σχέσης, ο Διαμεσολαβητής έκρινε μη ενδεδειγμένη την υποβολή ειδικής έκθεσης στο Κοινοβούλιο στην εν λόγω περίπτωση. Ως εκ τούτου, περάτωσε την υπόθεση διατυπώνοντας επικριτική παρατήρηση.


Περίληψη Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή


Πλήρης απόφαση Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή


Σχέδιο σύστασης προς την Ευρωπαϊκή ΕπιτροπήΔεν υπάρχουν σχόλια:

Περιττή γραφειοκρατία για τα MyliveKEP

Όλα όσα διαβάζουμε ως φοβερές διοικητικές καινοτομίες, είναι απλά προσθήκη πολυπλοκότητας: πρέπει να έχεις λογαριασμό σε μια από τις 4 συστη...