Τετάρτη, Ιουλίου 01, 2009

Ετήσια Έκθεση Αρχής Προστασίας Δεδομένων 2008


Δόθηκε στη δημοσιότητα η Ετήσια Έκθεση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για το έτος 2008.

Μπορείτε να την κατεβάσετε εδώ.

Η υποβολή Ετήσιων Εκθέσεων στην Βουλή αποτελεί ένα μέσο λογοδοσίας και κοινοβουλευτικού ελέγχου στις ανεξάρτητες αρχές. Άλλα μέσα είναι η πρόσκληση των μελών για εμφάνιση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.

Σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση, η ΑΠΔΠΧ εντός του 2008 διενέργησε πέντε (5) διοικητικούς ελέγχους σε τρεις υπευθύνους αρχείων προσωπικών δεδομένων: την Εθνική Τράπεζα, την Ελληνική Αστυνομία και μία Α.Ε.

Συνολικά εντός του 2008, η Αρχή επιλήφθηκε 859 υποθέσεων: 263 καταγγελιών πολιτών και 596 ερωτημάτων υπευθύνων επεξεργασίας.

Ο προϋπολογισμός της Αρχής για το 2008 ανήλθε στο ποσό των 2.858.000 ευρώ και δαπανήθηκε στο σύνολό του. Ο προϋπολογισμός της Αρχής για το 2009 ανέρχεται στο ποσό των 2.991.000.

Από την Ετήσια Έκθεση πληροφορούμαστε για πρώτη φορά ότι το 2008 στην Αρχή συστήθηκαν τέσσερα Γραφεία, με κατανομή των θεματικών αντικειμένων και του επιστημονικού προσωπικού για την καλύτερη οργάνωση των εργασιών. Τα γραφεία εποπτεύονται από ένα μέλος της Αρχής. Η λειτουργία των Γραφείων είναι άτυπη και αποτελεί δοκιμαστική εφαρμογή προκειμένου να καθιερωθεί και θεσμικά με κατάλληλη τροποποίηση του Οργανισμού της Αρχής. Ωστόσο θα έπρεπε η Αρχή να έχει ανακοινώσει αυτήν την αναδιάρθρωση και να γνωστοποιήσει ποιο μέλος της Αρχής εποπτεύει το κάθε  Γραφείο και ποιες θεματικές αρμοδιότητες έχουν ανατεθεί σε κάθε Γραφείο.


Στην Έκθεση η Αρχή επαναλαμβάνει μια παλαιότερη ορθή της πρόταση για την λειτουργία της: η λειτουργία της ως μονοπρόσωπο όργανο -κατά το πρότυπο των αντίστοιχων Αρχών άλλων κρατών-μελών της ΕΕ. "Στην περίπτωση αυτή, η υπηρεσία θα λειτουργούσε με ιεραρχική διάρθρωση, ενώ ένα συλλογικό όργανο με αποφασιστική ή γνωμοδοτική αρμοδιότητα θα περιοριζόταν να κρίνει μόνο ζητήματα μείζονος σημασίας. Πράγματι, οι περισσότερες χώρες της Ευρώπης έχουν μονοπρόσωπα όργανα (Επιτρόπους Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων),  κι όχι δυσκίνητα διοικητικά συμβούλια όπως η Ελλάδα. Το συνδυασμό μοντέλο του μονοπρόσωπου οργάνου που επικουρείται από συμβούλιο σοφών είναι αυτό του Data Ombudsman της Φινλανδίας. 

Στο κεφάλαιο "Επικοινωνιακή πολιτική", άγνωστο για ποιο λόγο, περιλαμβάνεται η δυνατότητα πρόσβασης της Αρχής στο κλειστό σύστημα CIRCA (ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την συνεννόηση των ευρωπαϊκών ΑΠΔ σε θέματα αρμοδιότητάς τους), η συμμετοχή Ελεγκτών της Αρχής σε κλειστό συνέδριο στην Λουμπλιάνα για τον χειρισμό προσφυγών, η παρουσίαση της Οδηγίας  ΑΠΔΠΧ 115/2001  σε συνέδριο ΑΠΔ στην Μπρατισλάβα. Πρόκειται για ενάσκηση αρμοδιότητας συνεργασίας της ΑΠΔΠΧ με τις ομόλογες ευρωπαϊκές Αρχές και όχι "επικοινωνιακή πολιτική".

Έχετε κάνει κάποιο αίτημα στην Αρχή και έχουν περάσει 2 χρόνια χωρίς να σας απαντήσει; Μην αναρωτιέστε για ποιο λόγο: έχει υποχρεώσεις και προς πολίτες τρίτων κρατών. Σύμφωνα με την Ετήσια έκθεση, "η  ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) αποδέχθηκε πρόταση σχετικά με τη συμμετοχή της σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα διδυμοποίησης με το Γραφείο Ιθαγένειας και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών της Λετονίας. Την ευθύνη για τη διαχείριση του προγράμματος ανέλαβε το Κέντρο Διεθνούς Ευρωπαϊκού και Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) με έδρα στη Θεσσαλονίκη, ενώ η Αρχή παρείχε εμπειρογνώμονες για τους σκοπούς του προγράμματος. 

Το πρόγραμμα, το οποίο ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2008, είχε ως αντικείμενο τη  ‘’Βελτίωση Επεξεργασίας και Τήρησης Φακέλων Μεταναστών’’, οι οποίοι τηρούνται στο Γραφείο Ιθαγένειας και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών της Λετονίας. 

Για τους σκοπούς του προγράμματος, συγκροτήθηκε πενταμελής ομάδα εμπειρογνωμόνων, αποτελούμενη από νομικούς και πληροφορικούς ελεγκτές του Τμήματος Ελεγκτών της Αρχής, η οποία όρισε το χρονοδιάγραμμα του προγράμματος και τις δραστηριότητες που το τελευταίο θα περιελάμβανε. Κύριο μέλημα, αρχικά, της ομάδας αυτής ήταν η καταγραφή προβλημάτων, ελλείψεων και αδυναμιών κατά την επεξεργασία των φακέλων, ηλεκτρονικών και μη, των μεταναστών. Σε γενικές γραμμές, το πρόγραμμα ακολούθησε δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο περιελάμβανε τη συλλογή πληροφοριών σχετικών με το αντικείμενο του προγράμματος είτε μέσω συναντήσεων με τους αρμόδιους φορείς στη Λετονία και επιτόπιους ελέγχους, είτε μέσω συγκέντρωσης έντυπου υλικού, τόσο νομοθετικών κειμένων, όσο και εγκυκλίων και εσωτερικών εγγράφων του Υπουργείου Εσωτερικών της Λετονίας. 

Στο δεύτερο στάδιο, η ομάδα έπρεπε να συντάξει να ‘’Σχέδιο Δράσης’’ (Action Plan), αλλά και να οργανώσει σειρά σεμιναρίων προς τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Κατά το πρώτο στάδιο του προγράμματος, οι εμπειρογνώμονες σε τακτικές επισκέψεις στο λετονικό Γραφείο Ιθαγένειας και Μετανάστευσης πραγματοποίησαν τις παρακάτω δράσεις: 

-  Σύνταξη και διανομή ερωτηματολογίου σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. 

-  Συναντήσεις με επικεφαλής, αλλά και με υπαλλήλους των επιμέρους τμημάτων. 

-  Συναντήσεις με τη λετονική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 

-  Παρατήρηση και καταγραφή των μεθόδων που χρησιμοποιούνται κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

-  Συλλογή και μελέτη σχετικών λετονικών νόμων, κανονισμών, διοικητικών αποφάσεων και εκθέσεων. 

-  Δομή/Διάρθρωση  και ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων. " 


Και ενώ το προσωπικό της Αρχής Προσωπικών Δεδομένων ασχολείται με το λετονικό δίκαιο, ο Πρόεδρός της ανακοίνωσε σήμερα ότι χρειάζεται κι άλλο χρόνο γιατί δεν προλαβαίνει να γνωμοδοτήσει για το νομοσχέδιο που αφορά τα καρτοκινητά.


Ας διευκολύνουμε λίγο την Αρχή: εδώ θα βρείτε Παρατηρήσεις για το σχετικό νομοσχέδιο και τη συμβατότητά του σχετικά με το δίκαιο προστασίας προσωπικών δεδομένων.


Διαβάστε επίσης: 

Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για το έτος 2008.

Evaluation report for the Greek DPA

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Περιττή γραφειοκρατία για τα MyliveKEP

Όλα όσα διαβάζουμε ως φοβερές διοικητικές καινοτομίες, είναι απλά προσθήκη πολυπλοκότητας: πρέπει να έχεις λογαριασμό σε μια από τις 4 συστη...