Τρίτη, Ιουλίου 14, 2009

Η Επιστημονική Υπηρεσία Βουλής υιοθετεί ορισμένες Παρατηρήσεις e-lawyer στο νσχ κινητής τηλεφωνίας


Στην ιστοσελίδα της Βουλής αναρτήθηκε η Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της (13.7.2009) για το νομοσχέδιο που αφορά την επωνυμοποίηση των καρτοκινητών τηλεφώνων.

Στην συνοπτική Έκθεσή της, η Επιστημονική Υπηρεσία υιοθετεί ορισμένες από τις Παρατηρήσεις e-lawyer για νομοσχέδιο (22.6.2009).

Συγκεκριμένα:

Στις Παρατηρήσεις είχε αναφερθεί:

"[...]Στο άρθρο 1 (“Σκοπός”),  πρέπει να απαλειφθεί η φράση “ή άλλης μορφής κινητής τηλεπικοινωνίας”, να αντικατασταθεί η φράση “αξιόποινων πράξεων” με τη φράση “ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων” και να προστεθεί διάταξη που να περιορίζει τον σκοπό της συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο του άρθρου, με ρητή απαγόρευση της χρήσης των στοιχείων αυτών για άλλους σκοπούς, όπως λ.χ. η προώθηση διαφημιστικού υλικού."   


"[...]Εφόσον για την πρόσβαση των διωκτικών αρχών στα στοιχεία ταυτότητας συνδροµητή και ταυτοποίησης κινητού τερµατικού εφαρµόζεται ο ν. 2225/1994, ο σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδοµένων που εµπίπτουν στο απόρρητο της επικοινωνίας, όπως ορίζεται από το άρθρο 19 παρ. 1 Σ., είναι η διακρίβωση ιδιαιτέρως σοβαρών εγκληµάτων και η προστασία της εθνικής ασφάλειας. Οπότε, η φράση «προς διαφύλαξη της εθνικής ασφάλειας και προστασία της δηµόσιας τάξης από τη διάπραξη αξιόποινων πράξεων» θα ήταν ενδεχοµένως ορθότερο να αναδιατυπωθεί ως εξής : «προς διαφύλαξη της εθνικής ασφάλειας και για τη διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών εγκληµάτων». "


Στις Παρατηρήσεις είχε αναφερθεί:


"3.3.7. Στο νομοσχέδιο δεν υπάρχει καθόλου μνεία αρμοδιοτήτων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικου Χαρακτήρα, η οποία κατά το άρθρο 15 του Ν.2472/1997, αλλά και κατά το άρθρο 28 της Οδηγίας 95/46 είναι η μόνη αρμόδια αρχή ως προς την ορθή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. Ο ρυθμιστικός ρόλος της ΕΕΤΤ πρέπει να περιοριστεί στην υλοποίηση εκ μέρους των παρόχων, των τηλεπικοινωνιακών τους υποχρεώσεων, αλλά ως προς την διασφάλιση της προστασίας προσωπικών δεδομένων, η ΑΠΔΠΧ διατηρεί τις συνταγματικές της αρμοδιότητες. Αυτό θα πρέπει να επισημαίνεται και ρητώς στο νομοσχέδιο. 


...

6.1. Nομοτεχνικές βελτιώσεις


(στ) Στο άρθρο 6 (“Έλεγχοι – διοικητικές κυρώσεις”) θα πρέπει να προστεθεί διάταξη  με μνεία της ελεγκτικής και κυρωτικής αρμοδιότητα της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. "


Στην Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής αναφέρεται:


παρ. 1 του άρθρου 6 προβλέπει ότι η Ε.Ε.Τ.Τ. διενεργεί (συµφώνως προς τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 14 του ν. 3431/2006) ελέγχους «σε κάθε πάροχο, τακτικούς και έκτακτους, σε περίπτωση καταγγελιών εκ µέρους των συνδροµητών για παράβαση των όρων του παρόντος νόµου». Η εν λόγω διάταξη θα µπορούσε, ενδεχοµένως, για λόγους νοµοτεχνικής σαφήνειας και πληρότητας, να διασαφηνίζει ότι η αρµοδιότητα της Ε.Ε.Τ.Τ. αφορά έλεγχο σχετικό µε την υποχρέωση των παρόχων να ταυτοποιούν τους συνδροµητές - χρήστες µε τις κάρτες ταυτότητας συνδροµητή (SIM ή USIM) και ότι, εποµένως, δεν επεκτείνεται σε θέµατα τήρησης αρχείου δεδοµένων ή άρσης απορρήτου. Τα θέµατα αυτά ρυθµίζονται, κατ’ άρθρο 3 παρ. 2 του Νσχ, από την κείµενη νοµοθεσία περί απορρήτου και προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και υπάγονται στην αντίστοιχη αρµοδιότητα της Αρχής ∆ιασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών και της Αρχής Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα. "Το νομοσχέδιο έχει δοθεί εδώ και ΕΝΑΝ ΜΗΝΑ στην δημοσιότητα και σε δημόσια διαβούλευση και οι ανεξάρτητες αρχές που αφορά (ΕΕΤΤ, ΑΠΔΠΧ, ΑΔΑΕ) ακόμη δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα τις γνωμοδοτήσεις τους, δημιουργώντας εύλογη αμφιβολία για το κατά πόσον τελικά γνωμοδότησαν, δεδομένου ότι η συζήτηση του νομοσχεδίου ήταν σήμερα


Αντίστοιχα, η Εθνική Επιτροπή των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου είχε υποσχεθεί εδώ και 10 μέρες να δώσει σε δημοσιότητα τις παρατηρήσεις της για το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης (κουκούλες - κινητά στις φυλακές κλπ) και τελικά το ανέβασε σήμερα στην ιστοσελίδα της, 14 μέρες μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου.


 Ερωτηματικά προκαλεί το γεγονός ότι σύμφωνα με το δελτίο τύπου της Πέμπτης 25/6/2009, η Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ανέφερε ότι "Το πλήρες κείμενο θέσεων και προτάσεων της ΕΕΔΑ θα δημοσιευτεί την επόμενη εβδομάδα, και θα είναι προσβάσιμο στην ιστοσελίδα της", τελικά όμως πέρασε χωρίς την δημοσίευση η "επόμενη εβδομάδα" (δηλ. η εβδομάδα της ψήφισης, στις 30/6/09) και το "πλήρες κείμενο" έχει αναρτηθεί σήμερα, αλλά με ημερομηνία "26/6/2009", δηλ. την επομένη του δελτίου που έλεγε ότι θα τα αναρτήσει την επόμενη εβδομάδα. 


Το δε "πλήρες κείμενο θέσεων και προτάσεων" έχει ημερομηνία 24/6/2009, δηλαδή φέρεται να έχει συνταχθεί μία ημέρα ΠΡΙΝ το δελτίο τύπου που προανήγγειλε την επικείμενη δημοσίευση. Η πρωθυπουργοκεντρική δημοκρατία μας έχει πραγματικά μεγάλη ανάγκη τα θεσμικά αντίβαρα του κράτους δικαίου, όπως οι ανεξάρτητες αρχές. Οι ίδιες οι ανεξάρτητες αρχές όμως, δεν καταφέρουν να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων σήμερα. Όταν περνάει ένας μήνας από δημοσιοποίηση νομοσχεδίου που τις αφορά και δεν έχουν καταφέρει να εκδώσουν έγκαιρα ούτε ένα δελτίο τύπου, ενώ τις έχουν προλάβει λ.χ. Μη Κυβερνητικες Οργανώσεις, προφανώς οι αρχές αυτές δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. 


Είναι  κρίμα που αυτό δεν επισημαίνεται σθεναρά από τους βουλευτές τις αντιπολίτευσης, οι οποίοι δυστυχώς συμπεριφέρονται στις ανεξάρτητες αρχές ως ένα ξεροκόμματο εξουσίας στην οποία μπορούν και τα κόμματά τους να μετέχουν με κάποιον τρόπο, αντί να ασκούν τον επιβαλλόμενο κοινοβουλευτικό έλεγχο όταν επιδεικνύουν αυτήν την φοβερή οκνηρία της θερινής ραστώνης που παρακολουθούμε αυτές τις μέρες να τις διακατέχει. Δεν υπάρχουν σχόλια:

Περιττή γραφειοκρατία για τα MyliveKEP

Όλα όσα διαβάζουμε ως φοβερές διοικητικές καινοτομίες, είναι απλά προσθήκη πολυπλοκότητας: πρέπει να έχεις λογαριασμό σε μια από τις 4 συστη...