Δευτέρα, Ιουλίου 27, 2009

Πρωτοφανής περιφρόνηση του ΔΣΑ από την Υπουργό Απασχόλησης

Ο Πρόεδρος του ΔΣΑ απο τα τέλη Μαϊου, στέλνει κάθε μέρα μια επιστολή στην Υπουργό Απασχόλησης για να εγκρίνει ένα επίδομα που πρέπει να λάβουν οι συνταξιούχοι δικηγόροι. Οι επιστολές του είναι υπομνηστικές, καθώς η σχετική εισήγηση είχε σταλεί στην Υπουργό πριν από πέντε μήνες. [Βλ. εδώ].

Είναι αξιοθαύμαστη η επιμονή του Δικηγορικού Συλλόγου να αποστέλλει κάθε μέρα επί τόσο καιρό επιστολή στην Υπουργό, επισημαίνοντάς της ότι οφείλει να απαντήσει και ότι η περιφρόνηση αυτή σε ένα θεσμικό φορέα είναι απαράδεκτη. 

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.2690/1999, η διοίκηση οφείλει να διεκπεραιώνει τις υποθέσεις των πολιτών εντός 50 ημερών. Εδώ βέβαια δεν πρόκειται για αίτηση πολιτών, αλλά για αίτηση του φορέα που τους εκπροσωπεί. Θα είχε ενδιαφέρον αν οι συνταξιούχοι δικηγόροι υπέβαλαν καθένας ατομικά τη σχετική αίτηση, με επιφύλαξη για διεκδίκηση της περιουσιακής τους βλάβης από τυχόν περαιτέρω καθυστέρηση, όχι από τα δικαστήρια, αλλά από τις Επιτροπές του άρθρου 5 του Ν.1943/1991 που επιδικάζουν αποζημιώσεις λόγω υπηρημερίας της διοίκησης. Δεν υπάρχουν σχόλια:

Περιττή γραφειοκρατία για τα MyliveKEP

Όλα όσα διαβάζουμε ως φοβερές διοικητικές καινοτομίες, είναι απλά προσθήκη πολυπλοκότητας: πρέπει να έχεις λογαριασμό σε μια από τις 4 συστη...