Τετάρτη, Ιουλίου 29, 2009

Η Αρχή πρέπει να επέμβει με κανονιστική πράξη για τις κάμερες

Με την μη δεσμευτική και κατόπιν εορτής γνωμοδότηση για τις κάμερες, η Αρχή δεν εξάντλησε τις αρμοδιότητες επέμβασής της επί του θέματος. Η Αρχή μπορεί να περιορίσει κατά πολύ την εμβέλεια της εφαρμογής αυτής της αντισυνταγματικής διάταξης, ασκώντας την κανονιστική της αρμοδιότητα, η οποία είναι νομικά δεσμευτικότατη.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 1 ι' Ν.2472/1997, η Αρχή "εκδίδει κανονιστικές πράξεις για τη ρύθμιση ειδικών, τεχνικών και λεπτομερειακών θεμάτων, στα οποία αναφέρεται ο παρών νόμος". 

Επίσης κατά το άρθρο 10 παρ. 2 Ν.2472/1997, η Αρχή "εκδίδει κανονιστικές πράξεις για τη ρύθμιση θεμάτων σχετικά με το βαθμό ασφάλειας των δεδομένων και των υπολογιστικών και των επικοινωνιακών υποδομών, τα μέτρα ασφάλειας που είναι αναγκαίο να λαμβάνονται για κάθε κατηγορία και επεξεργασία δεδομένων, καθώς και για τη χρήση τεχνολογιών ενίσχυσης της ιδιωτικότητας". 

Έχει λοιπόν την αρμοδιότητα να εκδώσει μια δεσμευτικότατη Κανονιστική Διοικητική Πράξη, με την οποία να ρυθμίζονται αναλυτικά και εξαντλητικά οι τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να έχουν οι κάμερες, πότε επιτρέπεται (και αν) το  zoom, σε πόση ανάλυση πρέπει να είναι οι εικόνες, ποια λογισμικά επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται κλπ.

Σε αντίστοιχη κίνηση προχώρησε αυτές τις μέρες ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων, κηρύσσοντας διαβούλευση για προετοιμαζόμενες Guidelines σχετικά με τη λειτουργία καμερών στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό πρέπει να πράξει άμεσα και η Ελληνική Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: να ανοίξει τον διάλογο σχετικά με έκδοση κανονιστικής πράξης της που αφορά τις κάμερες. 

 Με αυτόν τον τρόπο η Αρχή μπορεί να αποδείξει οτι ο ρόλος της δεν είναι απλώς διακοσμητικός - συμβουλευτικός, αλλά είναι σε θέση να επιβάλλει με νομικά δεσμευτικό τρόπο τις κρίσεις της. Στα 11 χρόνια λειτουργίας της, η Αρχή έχει εκδώσει μόνο μία (1) Κανονιστική Πράξη (αυτήν).

 Οι ανεξάρτητες αρχές δεν αρκεί να διαμαρτύρονται μόνο για την αφαίρεση των αρμοδιοτήτων τους, αλλά πρέπει να ασκούν στο ακέραιο και όλες τις αρμοδιότητες που ήδη έχουν. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Περιττή γραφειοκρατία για τα MyliveKEP

Όλα όσα διαβάζουμε ως φοβερές διοικητικές καινοτομίες, είναι απλά προσθήκη πολυπλοκότητας: πρέπει να έχεις λογαριασμό σε μια από τις 4 συστη...