Δευτέρα, Ιουλίου 20, 2009

Ο Συνήγορος του Πολίτη δικαιώνει το ΠΑΣΟΚ για το euroelections.gr


Ενάμιση μήνα μετά τις Ευρωεκλογές του 2009, με έγγραφό του προς το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, ο Συνήγορος του Πολίτη ολοκληρώνει την έρευνα σχετικά με την άρνηση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων για εκχώρηση του Ονόματος Χώρου euroelections.gr στο ΠΑΣΟΚ. H υπόθεση εκκρεμούσε στον Συνήγορο του Πολίτη για χρονικό διάστημα πέραν του ενός έτους.


Το έγγραφο 8800.08.2.3./16.7.2009  του Συνηγόρου του Πολίτη επισημαίνει ότι:


  •  η ΕΕΤΤ δεν νομιμοποιείται να απορρίπτει αιτήσεις εκχώρησης Ονομάτων Χώρου μόνο με την αναφορά “προφανής κακοπιστία – άρθρο 8.1 η του Κανονισμού”, αλλά πρέπει να “αιτιολογεί πλήρως και κατά τρόπο που να εξειδικεύει, έστω και κατά περίπτωση, την επίμαχη έννοια”, (δηλαδή αναφέρει για ποιους  αποδεδειγμένους λόγους θεωρεί “προφανώς κακόπιστη” την αίτηση εκχώρησης).


  •  η ΕΕΤΤ “αντιμετωπίζει ταυτολογικά την συνδρομή “προφανούς κακοπιστίας” ως αυταπόδεικτη καθ' όσον δεν διερευνά τον σκοπό χρήσης ούτε εξειδικεύει τυχόν κινδύνους παραπλάνησης”, (άρα, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να εξετάζονται όλες οι περιστάσεις που περιστοιχίζουν την σκοπούμενη χρήση ενός Ονόματος Χώρου κι όχι να γίνονται αυθαίρετες εκτιμήσεις δήθεν αυταπόδεικτων γεγονότων).


  •  η ΕΕΤΤ “εκλαμβάνει μιάν αμιγώς ανεπίσημη λεκτική σύνθεση (euroelectins/ευρωεκλογές) ως όρο της εκλογικής νομοθεσίας, προκειμένου να την επιφυλάξει προς κρατική χρήση”, (άρα, η απόρριψη της αίτησης δεν θα έπρεπε να βασίζεται μόνο και μόνο στην ίδια την λέξη “euroelections”, αλλά να εξετάσει και το ότι το ΠΑΣΟΚ διευκρίνιζε σαφέστατα ότι επρόκειτο για μια κομματική ιστοσελίδα).


  •  η ΕΕΤΤ δεν απάντησε στον Συνήγορο του Πολίτη, αλλά “περιορίστηκε σε τηλεφωνικές διαβεβαιώσεις περί επικείμενων εγγράφων απαντήσεων οι οποίες ουδέποτε παρελήφθησαν” , (δηλαδή, περιφρόνησε τον ρόλο  της συνταγματικά κατοχυρωμένης ανεξάρτητης αρχής).


  •  το Υπουργείο Εσωτερικών, ασκώντας “παρέμβαση”, συνομολόγησε ότι “αφ' ενός αναφέρεται σε εξ αντικειμένου κίνδυνο παραπλάνησης και όχι σε σκοπό κατάχρησης εκ μέρους του αιτούντος” και “αφ' ετέρου δεν προτίθεται καν να χρησιμοποιήσει τον επίμαχο όρο ως όνομα χώρου κρατικής ιστοσελίδας, παρά μόνο ενδιαφέρεται να μην επιτραπεί χρήση αυτού από πολιτικό κόμμα”. (Επομένως, το Υπουργείο δεν ισχυρίστηκε “προφανή κακοπιστία” του ΠΑΣΟΚ, αλλά άλλους λόγους, πέραν του ισχύοντος νομικού πλαισίου).


  •  “τελικά το Υπουργείο Εσωτερικών διεκράτησε το επίδικο όνομα χώρις να το χρησιμοποιήσει”. (Επομένως, σκοπός του Υπουργείου ήταν απλώς να μπλοκάρει το euroelections.gr και  την χρήση του από το ΠΑΣΟΚ κι όχι να το αξιοποιήσει ως δημόσια περιουσία). 


  •  η τρίτη -μετά τις ενστάσεις- απορριπτική απόφαση της ΕΕΤΤ ελήφθη με “αξιοσημείωτη καθυστέρηση”  και απλώς “εμφανίζεται” αιτιολογημένη. 


Ο Συνήγορος του Πολίτη κοινοποιεί το πόρισμά του στο Υπουργείο, με σκοπό, όπως αναφέρει: 


την προσαρμογή των αντίστοιχων διαδικασιών σε στοιχειώδεις δεσμεύσεις του κράτους δικαίου, τουλάχιστον σε σχέση με την υποχρέωση πλήρους αιτιολογίας, την τήρηση προθεσμιών, την προηγούμενη ακρόαση, την αρχή της χρηστής διοίκησης και τη συνεργασία με τον Συνηγορο του Πολίτη”.


Ο Συνήγορος του Πολίτη, τηρώντας ίσες αποστάσεις και με διατυπώσεις θεσμικής σεμνοτυφίας, επιβεβαιώνει ότι στην απόρριψη του αιτήματος του  ΠΑΣΟΚ υπήρξαν  παραβάσεις συνταγματικών δικαιωμάτων (προηγούμενη ακρόαση, υποχρέωση πλήρους αιτιολογίας, χρηστή διοίκηση, συνεργασία με το Συνήγορο του πολίτη) και θέτει ζήτημα κράτους δικαίου στην λειτουργία της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομίων. 


Για την πλήρη ανάλυση των 22 παραβάσεων στις οποίες περιέπεσε η ΕΕΤΤ στην υπόθεση euroelections.gr, διαβάστε εδώ.


Το έγγραφο αυτό έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη χρονική στιγμή, κατά την οποία η ΕΕΤΤ έχει κηρύξει την έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης για την αναθεώρηση του Κανονισμού Εκχώρησης και Διαχείρισης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr. Η ίδια η έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης αποτελεί επίτευξη του πολιτικού στόχου του ΠΑΣΟΚ, το οποίο είχε συνδέσει την αμφισβήτηση της απόρριψης της ΕΕΤΤ για το euroelections.gr με αίτημα για επανεξέταση του καθεστώτος των Ονομάτων Χώρου.


Ωστόσο, η ΕΕΤΤ έδωσε μόνον έναν μήνα για την υποβολή των παρατηρήσεων (18.6.09-20.7.09) με αποτέλεσμα να μην μπορούν να διατυπωθούν επαρκείς παρατηρήσεις. 


Μπορείτε να διαβάσετε εδώ ορισμένες παρατηρήσεις για την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου, οι οποίες ακολουθούν τις κατά καιρούς υποδείξεις του Συνηγόρου του Πολίτη και συνοψίζονται στα παρακάτω δέκα σημεία:


(α) Προσθήκη διάταξης για επανεξέταση του Κανονισμού σε δύο έτη. 


(β) Προσθήκη διάταξης για την ανάρτηση των αποφάσεων ΕΕΤΤ σε θέματα Ονοματοδοσίας, στο Διαδίκτυο.


(γ) Προσθήκη διάταξης για τη λήψη υπόψη νομολογίας διεθνών ή περιφερειακών οργάνων επίλυσης διαφορών Ονομάτων Χώρου. 


(δ) Προσθήκη διατάξεων για την ενάσκηση του δικαιώματος προηγούμενης ακρόασης σε περίπτωση επικείμενης απόρριψης αίτησης εκχώρησης ή αίτησης μεταβίβασης Ονόματος Χώρου. 


(ε) Αφαίρεση περιορισμού “χρηστών ηθών”, “δημόσιας τάξης” και “λέξεων μεγάλης συμβολικής αξίας” από το δικαίωμα εκχώρησης Ονομάτων Χώρου


(στ) Προσθήκη διάταξης απαγόρευσης  ανάστροφης διαρπαγής Ονόματος Χώρου.


(ζ) Προσθήκη διάταξης για το ανέκκλητο αποφάσεων μετά την παρέλευση τριετίας.


(η) Πρόβλεψη αυτοματοποιημένου τρόπου υποβολής καταγγελίας για διαγραφή Ονόματος Χώρου. 


(θ) Προσθήκη διατάξεων για τον σεβασμό των προθεσμιών του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. 


(ι) Προσθήκη διατάξεων για ενημέρωση των υποκειμένων των δεδομένων πριν την διαβίβασή τους σε τρίτους.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Περιττή γραφειοκρατία για τα MyliveKEP

Όλα όσα διαβάζουμε ως φοβερές διοικητικές καινοτομίες, είναι απλά προσθήκη πολυπλοκότητας: πρέπει να έχεις λογαριασμό σε μια από τις 4 συστη...