Δευτέρα, Ιουλίου 27, 2009

Συνήγορος του Καταναλωτή: καταβολή ασφαλιστικών εξόδων


Ο Συνήγορος του Καταναλωτή συνέστησε σε ασφαλιστική εταιρία να καταβάλλει σε ασφαλιζόμενη τη δαπάνη για την 24ωρη νοσηλεία της ύστερα από κολονοσκόπηση και γαστροσκόπηση. Η ασφαλιστική εταιρία δεν δεχόταν να καλύψει τα συγκεκριμένα έξοδα, αλλά στο πλαίσιο της απόπειρας διακανονισμού στα γραφεία του Συνηγόρου πρόσφερε το ποσό των 900 ευρώ στην ασφαλιζόμενη για να λήξει η διαφορά. Η ασφαλιζόμενη δεν δέχθηκε το ποσό αυτό και ζήτησε το σύνολο των 1.654,67 ευρώ που κατέβαλε. Σε ερώτηση των στελεχών του Συνηγόρου του Καταναλωτή, σε ποια αναγραφόμενα στην απόδειξη παροχής υπηρεσιών ποσά αντιστοιχεί το προσφερόμενο ποσό και πώς αυτό υπολογίζεται, δεν εδόθη σαφής απάντηση αλλά μόνο ότι το ποσό προσφέρεται για να λήξει η εκκρεμής διαφορά. 

Ο Συνήγορος αναφέρει "η κίνηση αυτή της εταιρίας είναι αυθαίρετη και έρχεται σε αντίφαση με τον ισχυρισμό της περί μη ασφαλιστικά καλυπτόμενης περίπτωσης, αφου καταβάλλει μέρος της αποζημίωσης". 

Με το Πόρισμά του ο Συνήγορος καλεί την εταιρία να καταβάλλει το σύνολο του ποσού, αλλά επειδή αυτή προφανώς δεν συμμορφώθηκε με τη σύσταση, το Πόρισμα δόθηκε στην δημοσιότητα. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Περιττή γραφειοκρατία για τα MyliveKEP

Όλα όσα διαβάζουμε ως φοβερές διοικητικές καινοτομίες, είναι απλά προσθήκη πολυπλοκότητας: πρέπει να έχεις λογαριασμό σε μια από τις 4 συστη...