Τρίτη, Σεπτεμβρίου 06, 2005

Καταδίκη της Ελλάδας για παρεμπόδιση πρόσβασης στη δικαιοσύνη

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου καταδίκασε την Ελλάδα σε χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης (ποσού 5.000 ευρώ) για παραβίαση του άρθρου 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
Ο κ. Α. καταδικάστηκε από το Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης το Φεβρουάριο του 2000 για δυσφήμηση, σε ποινή φυλάκισης 2 μηνών. Δικαίωμα έφεσης δεν είχε (το ελάχιστο της εφέσιμης ποινής ήταν 3 μήνες) και η αίτησή του για αναίρεση απορρίφθηκε ως εκπρόθεσμη, επειδή η προθεσμία θεωρήθηκε ότι τρέχει από την έκδοση της απόφασης και όχι από την καθαρογραφή της. (πηγή: http://www.echr.coe.int/Eng/Press/2005/August/Chamberjudgments040805.htm).

Κατ' αυτήν την έννοια, κρίθηκε από το ΕΔΔΑ ότι ο Άρειος Πάγος ότι περιόρισε δυσανάλογα το δικαίωμα πρόσβασης στη δικαιοσύνη (άρθρο 6§1 της ΕΣΔΑ).

Με αυτήν την απόφαση θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι και η φάση της αίτησης αναίρεσης εντάσσεται στην έννοια του ανθρώπινου δικαιώματος στη δικαστική προστασία (εκτός από την έφεση που είναι ήδη συμβατικά κατοχυρωμένη ως δικαίωμα) και οι περιορισμοί της πρόσβασης στον Άρειο Πάγο ελέγχονται και αυτοί από το ΕΔΔΑ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Απαγόρευση λειτουργίας καμπάνας ναού λόγω ηχορύπανσης

  Σε υπόθεση που εκπροσωπώ τον θιγόμενο πολίτη, μετά από 2 προσωρινές διαταγές, το Πρωτοδικείο Καλαμάτας εξέδωσε και απόφαση ασφαλιστικών μ...